Kurmak conjugation

Conjugate kurmak - establish

Present tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
kurarım I establish
Sen
kurarsın you establish
O
kurar he/she/it establishes

Past tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
kurdum I established

Present continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
kuruyorum I am establishing

Future tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
kuracağım I will establish

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for kurmak

There is no additional usage information for the verb kurmak.

Examples of kurmak

Example in TurkishTranslation in EnglishFm.
"Biz Birleşik Devletler halkı, daha mükemmel bir birlik kurmak adına, "adaleti, iç huzurunu, "savunmayı ve toplum refahını sağlamak,"We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty,
"onu kurmak ve toplum ile uyum içine sokmak.""establishing it and harmonizing it with society. "
...Büyük Doğu Asya Refah Dünyası'nı kurmak için imparatorluğumuzun geleceği sizlersiniz.establish the Greater East Asia Co-prosperity Sphere You are the hope of our Empire,
1950'lerde hükümet, düşük bütçeli bir büro kurdu. Gülünç bir amacı vardı: Bu gezegenden olmayan bir ırkla bağlantı kurmak.In the 1950s, the government started an underfunded agency with the laughable purpose of establishing contact with a race not of this planet.
1998'de Başkan Stanwick Finnegan yürütme emri 1451'i imzaladı. Clockwork kod adında bir pilot program kurmak için.In 1998, president Stanwick Finnegan signed executive order 1451, establishing a pilot program code-named "Clockwork."
Bu iyiydi çünkü nasıl bir tekke kurarsın.That's good because that's how you establish a cult.
Kişiliğini tespit edersin ortak bir nokta hakkında saygıdeğer bir iletişim kurarsın.Okay. Um, you establish a personal, respectful connection based on a common interest.
Arap Yarımadası'nın çoğunu... ele geçirdikten sonra, Suudi Arabistan Krallığı'nı kurar.#With the help of the Wahhabi Islamic warriors,# #Ibn Saud establishes the Kingdom of Saudi Arabia.#
Saat 23'ü geçtikten az sonra, Savaş Bakanı Edwin Stanton evin arka salonunda bir karargah kurar ve Savaş Bakanlığının telgrafçılarıyla bağlantı kurar.Shortly after 11 p.m., Secretary of War, Edwin Stanton, sets up a headquarters in the back parlor of the house, and establishes relays between there and the War Department telegraph operators.
Çok yakın dostluk ilişkileri kurar ve sıkıntı olduğunda kaçıp gider.He consistently establishes intimate relationships, and then flees when there are consequences.
- Bağlantıyı kurdum bile.I've already established contact.
- Bir adım daha ileri giderek düşmüş kadınlar için bir ev kurdum, efendim.I have taken it one step further. I have established a House Of Fallen Women, sir.
- Bir haberleşme bağlantısı kurdum.I've established a com link.
Az önce George Jefferson Kilisesini kurdum.I've just established the Church of George Jefferson.
Bağlantı kurdum.I have established contact.
Kendi ülkemi kuracağım Balhae'nin şimdiki arazisine, Georan'ın yardımıyla.I will establish my own country on the territory of current Balhae with a help of Georan.

Questions and answers about kurmak conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about kurmak
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Turkish conjugation game!

Practice Turkish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
burmaktwirl
kıpmakcrop
koçmakcoach
koğmakdo
Different length:
kavurmakroast
kubarmakdo
kudurmakrage
kuğurmakcoo
kurulmakdo

Do you know these verbs?

VerbTranslation
körletmekblunt
kulak yavsımakear to speedwell
kulaklarına kadar kızarmakblush to the ears
kulp takmakattach the handle
kurban kesmeksacrifice
kurgulanmakdo
kurnazlaşmakdo
kurumlanmaksoot to
kurutmakdo
kusmakvomit