Denemek conjugation

Conjugate denemek - try

Present tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
denerim I try
Sen
denersin you try
O
dener he/she/it tries

Past tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
denedim I tried

Present continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
deniyorum I am trying

Future tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
deneyeceğim I will try

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for denemek

There is no additional usage information for the verb denemek.

Examples of denemek

Example in TurkishTranslation in EnglishFm.
" Ve denemek de başarısızlığı.""and trying would lead to failure."
"Başarıya giden yol denemek kelimesinde gizlidir. Nedir?""What's the difference between 'try' and 'triumph'?"
"Bir keresinde bana denemek istediğinizi söylemiştiniz.""You once told me you'd like to try. "
"Cezalısın" ı denemek için sabırsızlanıyorum.I can't wait to try out the "you're grounded." So...
"Cosmo"nun "erkeğinizin en özel" duygularını elde etmek" için önerisi soğuk espri yapmayı denemek.'Cosmo's' advice for 'getting your man... to share his feelings more intimately' is to first try some 'breezy humor.'
"Her şeyi denerim"in neresini anlamadın?What part of "try anything" did you not understand?
"Melvin, denerim" de.Just say, "Melvin, I'll try."
"Olur, denerim." dedim."Well," I said, "I'll try."
# Belki göz teması kurmayı denerim #♪ Maybe I'll try eye contact ♪
- "Battery"yi denerim. - "Battery" mi?- I could try "Battery." ULRICH: "Battery"?
# Her zaman denersin Her zaman uçarsın♪ You will always try ♪ You will always fly
- Ama en azından denersin değil mi?You'll try though, right?
- Bir sene dinlen, belki Barış Kurulu'nu denersin.-Take a year off, try the Peace Corps?
- En azından denersin.- Well, you can at least try.
- Gelecek sefer sen denersin.- Well. You try next time.
# Herkes dener #Everybody tries
(Marco Tardis'in kapısını açmayı dener.)(Marco tries to open the TARDIS' door.)
- Buraya sürekli gelir herkese kölesi gibi davranır bütün şapkaları tek tek dener.- She comes in all the time, treats everyone like a servant, tries on all the hats one by one.
Annem dışarıdayken, bizim dükkanda iç çamaşırı dener.When Mom's out, she tries on underwear in our store.
Annem ne zaman kendini suçlu hissetse... bir şeyler hediye alarak gönül almayı dener.When Mom feels guilty about something, she tries buying your forgiveness with gifts.
! Sana daha önce de söylemeyi denedim...I tried to tell you before ...
"Aile"yi denedim. - İşe yaramadı.I have tried "family." it does not work for me.
"Akışına bırakalım"lardan olmayı denedim ve doğaçlama hareket etmeyi.I tried to be all "go with the flow"
"Atılmayı denedim ama tek başıma başaramadım."I tried doing it on my own, and it am impossible.
"Bana inanın, gerçekten denedim."Believe me, l really tried.
- Ama yine de fazlasıyla deniyorum.- Although I was trying very hard.
- Evet, deniyorum.Yeah, I was trying to, yeah.
Ben de bunu koşarak deniyorum ama neden kalp krizi geçirmiyorum ki?Well, I was trying to do that with exercise but why risk a heart attack?
Canlıların makineleştiği, makinelerin ise canlandığı ile ilgili yeni bir şeyler deniyorum.I was trying something new where organic becomes mechanical and, well, mechanical becomes organic.
Giriş yapmaya çalışıyorum, pek beceremesem de deniyorum işte.Trying to make overtures, maybe awkwardly but I was trying.
"Bir şey deneyeceğim..."I will try an experiment -
"Tekrar deneyeceğim." diye söz verdi ve sadece gündüzleri iyi görebiliyordu."I will try it again, " the old man promised, and he could only see well in flashes.
# Aşkın için deneyeceğim # Yeterince saklandıkI will try for your love we've been hiding enough
# Aşkın için deneyeceğimI will try for your love
- Cezanı indirgetmeyi deneyeceğim fakat şimdilik, git dişlerini fırçala.I will try and get your sentence reduced, But for now, go brush your teeth.

Questions and answers about denemek conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about denemek
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Turkish conjugation game!

Practice Turkish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dilemekwish
dişemekdo
döşemekupholster
dövemekbeat
dünemekdo
düzemekback straight
esnemekyawn
innemekinn
tünemekroost
Different length:
denenmekdo
denklemekcountervail

Do you know these verbs?

VerbTranslation
deliğe tıkmakcram hole
delik deşik aramaksearch riddled
demeç vermekmake a statement
demetlenmekdo
demir taramakscan iron
demlemeksteep
demokratlaşmakdo
denenmekdo
denk yapmakequivalent to
depolamakstore