Değişmek conjugation

Conjugate değişmek - change

Present tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişirim I change
Sen
değişirsin you change
O
değişir he/she/it changes
Biz
değişiriz we change
Siz
değişirsiniz you all change
Onlar
değişirler they change

Present continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişiyorum I am changing
Sen
değişiyorsun you are changing
O
değişiyor he/she/it is changing
Biz
değişiyoruz we are changing
Siz
değişiyorsunuz you all are changing
Onlar
değişiyorlar they are changing

Past tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değiştim I changed
Sen
değiştin you changed
O
değişti he/she/it changed
Biz
değiştik we changed
Siz
değiştiniz you all changed
Onlar
değiştiler they changed

Past continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişiyordum I was changing
Sen
değişiyordun you were changing
O
değişiyordu he/she/it was changing
Biz
değişiyorduk we were changing
Siz
değişiyordunuz you all were changing
Onlar
değişiyorlardı they were changing

Future tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişeceğim I will change
Sen
değişeceksin you will change
O
değişecek he/she/it will change
Biz
değişeceğiz we will change
Siz
değişeceksiniz you all will change
Onlar
değişecekler they will change

Present negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişmem I do not change
Sen
değişmezsin you do not change
O
değişmez he/she/it do not change
Biz
değişmeyiz we do not change
Siz
değişmezsiniz you all do not change
Onlar
değişmezler they do not change

Present continuous negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişmiyorum I am not changing
Sen
değişmiyorsun you are not changing
O
değişmiyor he/she/it is not changing
Biz
değişmiyoruz we are not changing
Siz
değişmiyorsunuz you all are not changing
Onlar
değişmiyorlar they are not changing

Past negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişmedim I did not change
Sen
değişmedin you did not change
O
değişmedi he/she/it did not change
Biz
değişmedik we did not change
Siz
değişmediniz you all did not change
Onlar
değişmediler they did not change

Past continuous negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişmiyordum I was not changing
Sen
değişmiyordun you were not changing
O
değişmiyordu he/she/it was not changing
Biz
değişmiyorduk we were not changing
Siz
değişmiyordunuz you all were not changing
Onlar
değişmiyordular they were not changing

Future negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişmeyeceğim I will not change
Sen
değişmeyeceksin you will not change
O
değişmeyecek he/she/it will not change
Biz
değişmeyeceğiz we will not change
Siz
değişmeyeceksiniz you all will not change
Onlar
değişmeyecekler they will not change

Present interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişir miyim? do I change?
Sen
değişir misin? do you change?
O
değişir mi? does he/she change?
Biz
değişir miyiz? do we change?
Siz
değişir misiniz? do you all change?
Onlar
değişirler mi? do they change?

Present continuous interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişiyor muyum? am I changing?
Sen
değişiyor musun? are you changing?
O
değişiyor mu? is he/she changing?
Biz
değişiyor muyuz? are we changing?
Siz
değişiyor musunuz? are you all changing?
Onlar
değişiyorlar mı? are they changing?

Past interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değiştim mi? did I change?
Sen
değiştin mi? did you change?
O
değişti mi? did he/she change?
Biz
değiştik mi? did we change?
Siz
değiştiniz mi? did you all change?
Onlar
değiştiler mi? did they change?

Past continuous interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişiyor muydum? was I changing?
Sen
değişiyor muydun? were you changing?
O
değişiyor muydu? was he/she changing?
Biz
değişiyor muyduk? were we changing?
Siz
değişiyor muydunuz? were you all changing?
Onlar
değişiyorlar mıydı? were they changing?

Future interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişecek miyim? will I change?
Sen
değişecek misin? will you change?
O
değişecek mi? will he/she change?
Biz
değişecek miyiz? will we change?
Siz
değişecek misiniz? will you all change?
Onlar
değişecekler mi? will they change?

Present negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişmez miyim? do I not change?
Sen
değişmez misin? do you not change?
O
değişmez mi? does he/she not change?
Biz
değişmez miyiz? do we not change?
Siz
değişmez misiniz? do you all not change?
Onlar
değişmezler mi? do they not change?

Present continuous negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişmiyor muyum? am I not changing?
Sen
değişmiyor musun? are you not changing?
O
değişmiyor mu? is he/she not changing?
Biz
değişmiyor muyuz? are we not changing?
Siz
değişmiyor musunuz? are you all not changing?
Onlar
değişmiyorlar mı? are they not changing?

Past negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişmedim mi? did I not change?
Sen
değişmedin mi? did you not change?
O
değişmedi mi? did he/she not change?
Biz
değişmedik mi? did we not change?
Siz
değişmediniz mi? did you all not change?
Onlar
değişmediler mi? did they not change?

Past continuous negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişmiyor muydum? was I not changing?
Sen
değişmiyor muydun? were you not changing?
O
değişmiyor muydu? was he/she not changing?
Biz
değişmiyor muyduk? were we not changing?
Siz
değişmiyor muydunuz? were you all not changing?
Onlar
değişmiyorlar mıydı? were they not changing?

Future negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
değişmeyecek miyim? will I not change?
Sen
değişmeyecek misin? will you not change?
O
değişmeyecek mi? will he/she not change?
Biz
değişmeyecek miyiz? will we not change?
Siz
değişmeyecek misiniz? will you all not change?
Onlar
değişmeyecekler mi? will they not change?

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for değişmek

There is no additional usage information for the verb değişmek.

Examples of değişmek

Example in TurkishTranslation in EnglishFm.
"Her şey değişmek zorundadır."Everything must change.
"Tüm bunlar değişmek üzere," dedim Azman. Bu senin işaretin!I said, "All of that is about to change." Azrael, that's your cue!
"o zaman senin sorumlulukların .. ve, senin görevin ... tamamen değişmek ve o kızla daha fazla aynı şeyleri yapmaktır..""then it's your responsibility- nay, your duty- to change completely to be more similar doth that girl."
#Evet daha da inceltelim.# Alan değişmek istiyor, ben de bu yüzden ona bir rehabilitasyon merkezi buldum.Look, alan wants to change, so I found him a rehab facility.
#Ve tamamen değişmek.And change compIeteIy
- Ben değişirim.- I change.
- Değişebilsem değişirim, ama olmaz.- I would change if I could, but I can't.
- Gider, değişirim.-I'll go and change.
- Kamarama gidip üzerimi değişirim.- I'll change.
- Ben sürerken sen üstünü değişirsin.- You can change while I drive.
Basınç uygularım ve sona erdiğinde... artık eskisi gibi olmazsın, değişirsin.I'm in there with some pressure, and when I'm done, you're not the same as before. - You're changed.
Ben böyleyken sen hangi cüretle değişirsin?And how dare you change when I wasn't looking?
Ben telefon ederken sen de üstünü değişirsin.While I'm calling, you can change your clothes.
Benimle evlen. Ya birkaç güne değişirsin ya da ben seni değiştiririm.Few days later either you will change or l will change.
"Bir ayrıntıyı değiştirirsen... "bütün yaşam değişir.""You change one detail, and all of life changes"?
"Her şey değişir."Everything changes.
"Kahraman, kurban, sevilen, sevilmeyen..." "...zamanla değişir durur."--hero, victim, loved, unloved-- changes over time.
# Her şey değişir #♪ Everything changes
# Herkesin konumu da değişirAnd everybody changes places
Ben değişiyorum, ben değişiyorum diye tekrarladım yürüyüşüm boyunca.I am changing, I am changing, I repeated while I walked.
Ben değişiyorum.- I am changing.
Gerçekten değişiyorum.I really am changing though.
İsmet ben değişiyorum.Ismet, I am changing.
"'Acaba gece ben mi değiştim?"'I wonder if I've been changed in the night.
"...ama sanırım sonra defalarca değiştim.""'but I think I must have been changed several times since then. "'
"Ben değiştim."I've changed.
# Ben değiştim Tanrım değişti. #"_BAR_ changed..." "My God has changed."
# Ben değiştim kalbim değişti. #"_BAR_ changed..." "My heart changed.."
Ama yaşamama izin verirsen, söz veriyorum değişeceğim!But if you let me live, I promise I will change!
Eğer istersen değişeceğim.I will change, if you would have it so.
Fakat yakında değişeceğim ve bunları size anlatmayacağım.But soon I will change and I'll know, but I won't want to tell you.
Herkes tam tersini beklerken ben değişeceğim.I will change when everybody expects it the least.
Ve değişeceğim de, sadece bana bir şans daha ver.But I can change and I will change if you just give me a chance
- Bir tek ben değişmişim demek ki.I'm glad I'm not the only one.
- Burada değişmişim gibi hakkımda konuşmayın.- Don't talk about me as if I'm not here.
- O halde, nasıl değişmişim?- How have l changed?
Almak için çok çabaladım, ama hep beni geri çeken bir güç oldu, tıpkı kendim değişmişim gibi.I tried hard to get it, but there always some strength pulled me backward, just like I was not myself.
Aman Tanrım, nasıl da değişmişim.My gosh, how I've changed.

Questions and answers about değişmek conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about değişmek
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Turkish conjugation game!

Practice Turkish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in