Bulmak conjugation

Conjugate bulmak - find

Present tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulurum I find
Sen
bulursun you find
O
bulur he/she/it finds
Biz
buluruz we find
Siz
bulursunuz you all find
Onlar
bulurlar they find

Present continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
buluyorum I am finding
Sen
buluyorsun you are finding
O
buluyor he/she/it is finding
Biz
buluyoruz we are finding
Siz
buluyorsunuz you all are finding
Onlar
buluyorlar they are finding

Past tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
buldum I found
Sen
buldun you found
O
buldu he/she/it found
Biz
bulduk we found
Siz
buldunuz you all found
Onlar
buldular they found

Past continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
buluyordum I was finding
Sen
buluyordun you were finding
O
buluyordu he/she/it was finding
Biz
buluyorduk we were finding
Siz
buluyordunuz you all were finding
Onlar
buluyorlardı they were finding

Future tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulacağım I will find
Sen
bulacaksın you will find
O
bulacak he/she/it will find
Biz
bulacağız we will find
Siz
bulacaksınız you all will find
Onlar
bulacaklar they will find

Present negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulmam I do not find
Sen
bulmazsın you do not find
O
bulmaz he/she/it do not find
Biz
bulmayız we do not find
Siz
bulmazsınız you all do not find
Onlar
bulmazlar they do not find

Present continuous negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulmuyorum I am not finding
Sen
bulmuyorsun you are not finding
O
bulmuyor he/she/it is not finding
Biz
bulmuyoruz we are not finding
Siz
bulmuyorsunuz you all are not finding
Onlar
bulmuyorlar they are not finding

Past negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulmadım I did not find
Sen
bulmadın you did not find
O
bulmadı he/she/it did not find
Biz
bulmadık we did not find
Siz
bulmadınız you all did not find
Onlar
bulmadılar they did not find

Past continuous negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulmuyordum I was not finding
Sen
bulmuyordun you were not finding
O
bulmuyordu he/she/it was not finding
Biz
bulmuyorduk we were not finding
Siz
bulmuyordunuz you all were not finding
Onlar
bulmuyordular they were not finding

Future negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulmayacağım I will not find
Sen
bulmayacaksın you will not find
O
bulmayacak he/she/it will not find
Biz
bulmayacağız we will not find
Siz
bulmayacaksınız you all will not find
Onlar
bulmayacaklar they will not find

Present interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulur muyum? do I find?
Sen
bulur musun? do you find?
O
bulur mu? does he/she find?
Biz
bulur muyuz? do we find?
Siz
bulur musunuz? do you all find?
Onlar
bulurlar mı? do they find?

Present continuous interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
buluyor muyum? am I finding?
Sen
buluyor musun? are you finding?
O
buluyor mu? is he/she finding?
Biz
buluyor muyuz? are we finding?
Siz
buluyor musunuz? are you all finding?
Onlar
buluyorlar mı? are they finding?

Past interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
buldum mu? did I find?
Sen
buldun mu? did you find?
O
buldu mu? did he/she find?
Biz
bulduk mu? did we find?
Siz
buldunuz mu? did you all find?
Onlar
buldular mu? did they find?

Past continuous interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
buluyor muydum? was I finding?
Sen
buluyor muydun? were you finding?
O
buluyor muydu? was he/she finding?
Biz
buluyor muyduk? were we finding?
Siz
buluyor muydunuz? were you all finding?
Onlar
buluyorlar mıydı? were they finding?

Future interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulacak mıyım? will I find?
Sen
bulacak mısın? will you find?
O
bulacak mı? will he/she find?
Biz
bulacak mıyız? will we find?
Siz
bulacak mısınız? will you all find?
Onlar
bulacaklar mı? will they find?

Present negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulmaz mıyım? do I not find?
Sen
bulmaz mısın? do you not find?
O
bulmaz mı? does he/she not find?
Biz
bulmaz mıyız? do we not find?
Siz
bulmaz mısınız? do you all not find?
Onlar
bulmazlar mı? do they not find?

Present continuous negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulmuyor muyum? am I not finding?
Sen
bulmuyor musun? are you not finding?
O
bulmuyor mu? is he/she not finding?
Biz
bulmuyor muyuz? are we not finding?
Siz
bulmuyor musunuz? are you all not finding?
Onlar
bulmuyorlar mı? are they not finding?

Past negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulmadım mı? did I not find?
Sen
bulmadın mı? did you not find?
O
bulmadı mı? did he/she not find?
Biz
bulmadık mı? did we not find?
Siz
bulmadınız mı? did you all not find?
Onlar
bulmadılar mı? did they not find?

Past continuous negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulmuyor muydum? was I not finding?
Sen
bulmuyor muydun? were you not finding?
O
bulmuyor muydu? was he/she not finding?
Biz
bulmuyor muyduk? were we not finding?
Siz
bulmuyor muydunuz? were you all not finding?
Onlar
bulmuyorlar mıydı? were they not finding?

Future negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
bulmayacak mıyım? will I not find?
Sen
bulmayacak mısın? will you not find?
O
bulmayacak mı? will he/she not find?
Biz
bulmayacak mıyız? will we not find?
Siz
bulmayacak mısınız? will you all not find?
Onlar
bulmayacaklar mı? will they not find?

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for bulmak

This verb can also mean the following: amount, invent, discover, achieve, reach, amount to

Examples of bulmak

Example in TurkishTranslation in EnglishFm.
" İyi bir adamı bulmak zordur. "A good man is hard to find.
"40 Yahudi kadın bulmak... Bu biraz güç...And he said, "Well, 40 Jewish women - that's a little hard to find."
"A" babama bir mektup göndererek Ezra ile buluştuğumu ortaya çıkarmak istedi, ve şimdi de annem "A"nın kim olduğunu bulmak için uğraşıyor."A" sent my dad a letter, trying to get him to catch me and Ezra, and now my mom's on the hunt to find out who "A" is.
"A" bizi bulmadan önce, onun kim olduğunu bulmak için.. ..üç saatimiz var.We have three hours to find out who "A" is before "A" finds us.
"Aradığımı bulmak için doğru zamanda doğru yerdeydim,"Yes, I went to the right place with the right men to find what I was looking for,
"Ama eğer okulum artık beni istemiyorsa, "...isteyen başkasını bulurum.""But if my school doesn't want me anymore, then I will find one that does."
"Barışsever olup huzuru bulurum" mu sandın Jim?(LAUGHING) Did you think you'd find peace being peaceful, Jim?
"Birkaç yıl daha bu işi yapar, sonra başka bir iş bulurum.""I'll just do this for a few years "and then find something else to do."
"Eğer yanlış adam odadaysa, onu bulurum.""If the wrong guy's in the room, I'll find him."
"Yoksa başka kedi bulurum kendime"Or I'll find myself another cat
"Belki Amiral'in Ölümü'nü bulursun."Ye may find Admiral Death""
"Beni yarın ararsan, mezarda bulursun.""Ask for me tomorrow, and you shall find me a grave man."
"Bu böyledir: birini kaybeder, birini bulursun."That's the way it goes, with friends. Lose one, find one.
"Erkek arayan fit adam" diye aratırsan biraz çılgınca şeyler bulursun.You search "fit man seeking man," gonna find some crazy stuff.
"Eğer insanların kötü huylarını bulmak için uğraşırsan, "kesinlike bulursun. "Abraham Lincoln. ""When you look for the bad in mankind expecting to find it... you surely will.
"Ama Şeytan bizi yeryüzünde bulur"But Satan finds us here below
"California peygamberdevesi yumurtlar ve ardından onları dölleyecek bir erkek bulur.""The California mantis lays her eggs and then finds a mate to fertilise them."
"Geçmişiniz, sizi her zaman bulur."Your past always finds you...
"Herşeyde hata bulur.""He finds fault in everything."
"Johnny'yi bulamazsınız, Johnny sizi bulur."You don't find Johnny, he finds you.
Ilk önce kıt kanaat yaşamak için zor buluyorum bunu...... ...ve yine yeni bir promlem var başımda!First I am finding it difficult to live hand to mouth and on top of that this new problem is on my head!
O halde Bayan Nolfi, size bildirmekten mutluluk duyarım ki sizi yalnızca 13 tablet ekstazi bulundurmaktan suçlu buluyorum.- Then it is my pleasure to inform you, Mrs. Nolfi, that I am finding you guilty of possession of only
Yarın sabah uyanınca şu Celibici dağına arabayla çıkıyorum ve Tilki'yi buluyorum.Tomorrow morning I'm getting up, I'm driving up that mountain to Celibici, and I am finding the Fox.
" - Buldum buldum ben seni."I found it...
" Çok sevimli bir ev buldum. " Satın alıp, antik Grek eşyalarıyla süslemek istiyorum."I have found a charming house that I want to buy and decorate with antique Greek art."
" Şimdiyse, nihayet seni buldum.""Now at last I've found you."
"'Onlari arabamda buldum" Bana inanmazsin.I found them in my car, you wouldn't believe me.
"... Taş Budist Tapınağında kendime sığınak buldum.""I found refuge in this Stone Buddha Temple.
"Gittiği yeri bulacağım onun"I will find out where she has gone
"Seni bulacağım.""I will find you."
# Ama sana dönmenin bir yolunu bulacağım #♪ Of a leaky boat in a hurricane ♪ ♪ But I will find my way back to you ♪
# Bir anlığına şu anda # # ben aitim # # seni bulacağım canım #For a moment Just a moment I belong I will find you, my darling
# Kendi yolumu bulacağımI will find my way
"Onun adresi yerine seninkini bulmuşum.""In his junior high yearbook."
"Sahi, şu Bayan Vak Vak'ta ne bulmuşum ki?""Now, what did I ever see in that Miss Quack-Quack?"
# Bir bakire hula dansı yapıyordu, anladım ki cennetimi bulmuşum.# A hula maid was dancing and I knew I'd found my paradise
- Bedava bira bulmuşum, bırakırmıyım.- Free beers, man.
- Ben mi bulmuşum? -Ben buldum!I did?

Questions and answers about bulmak conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about bulmak
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Turkish conjugation game!

Practice Turkish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
boşolmakdo
bozkırlaşmakdo
bölgeselleşmekdo
bucak bucak kaçmakescape parish parish
bulaştırılmakinfect
bulgurlamakdo
bulmamakfind
burjuvalaşmakdo
burkmaksprain
buruklaşmakdo