Ayrılmak conjugation

Conjugate ayrılmak - leave

Present tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılırım I leave
Sen
ayrılırsın you leave
O
ayrılır he/she/it leaves
Biz
ayrılırız we leave
Siz
ayrılırsınız you all leave
Onlar
ayrılırlar they leave

Present continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılıyorum I am leaving
Sen
ayrılıyorsun you are leaving
O
ayrılıyor he/she/it is leaving
Biz
ayrılıyoruz we are leaving
Siz
ayrılıyorsunuz you all are leaving
Onlar
ayrılıyorlar they are leaving

Past tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrıldım I left
Sen
ayrıldın you left
O
ayrıldı he/she/it left
Biz
ayrıldık we left
Siz
ayrıldınız you all left
Onlar
ayrıldılar they left

Past continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılıyordum I was leaving
Sen
ayrılıyordun you were leaving
O
ayrılıyordu he/she/it was leaving
Biz
ayrılıyorduk we were leaving
Siz
ayrılıyordunuz you all were leaving
Onlar
ayrılıyorlardı they were leaving

Future tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılacağım I will leave
Sen
ayrılacaksın you will leave
O
ayrılacak he/she/it will leave
Biz
ayrılacağız we will leave
Siz
ayrılacaksınız you all will leave
Onlar
ayrılacaklar they will leave

Present negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılmam I do not leave
Sen
ayrılmazsın you do not leave
O
ayrılmaz he/she/it do not leave
Biz
ayrılmayız we do not leave
Siz
ayrılmazsınız you all do not leave
Onlar
ayrılmazlar they do not leave

Present continuous negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılmıyorum I am not leaving
Sen
ayrılmıyorsun you are not leaving
O
ayrılmıyor he/she/it is not leaving
Biz
ayrılmıyoruz we are not leaving
Siz
ayrılmıyorsunuz you all are not leaving
Onlar
ayrılmıyorlar they are not leaving

Past negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılmadım I did not leave
Sen
ayrılmadın you did not leave
O
ayrılmadı he/she/it did not leave
Biz
ayrılmadık we did not leave
Siz
ayrılmadınız you all did not leave
Onlar
ayrılmadılar they did not leave

Past continuous negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılmıyordum I was not leaving
Sen
ayrılmıyordun you were not leaving
O
ayrılmıyordu he/she/it was not leaving
Biz
ayrılmıyorduk we were not leaving
Siz
ayrılmıyordunuz you all were not leaving
Onlar
ayrılmıyordular they were not leaving

Future negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılmayacağım I will not leave
Sen
ayrılmayacaksın you will not leave
O
ayrılmayacak he/she/it will not leave
Biz
ayrılmayacağız we will not leave
Siz
ayrılmayacaksınız you all will not leave
Onlar
ayrılmayacaklar they will not leave

Present interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılır mıyım? do I leave?
Sen
ayrılır mısın? do you leave?
O
ayrılır mı? does he/she leave?
Biz
ayrılır mıyız? do we leave?
Siz
ayrılır mısınız? do you all leave?
Onlar
ayrılırlar mı? do they leave?

Present continuous interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılıyor muyum? am I leaving?
Sen
ayrılıyor musun? are you leaving?
O
ayrılıyor mu? is he/she leaving?
Biz
ayrılıyor muyuz? are we leaving?
Siz
ayrılıyor musunuz? are you all leaving?
Onlar
ayrılıyorlar mı? are they leaving?

Past interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrıldım mı? did I leave?
Sen
ayrıldın mı? did you leave?
O
ayrıldı mı? did he/she leave?
Biz
ayrıldık mı? did we leave?
Siz
ayrıldınız mı? did you all leave?
Onlar
ayrıldılar mı? did they leave?

Past continuous interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılıyor muydum? was I leaving?
Sen
ayrılıyor muydun? were you leaving?
O
ayrılıyor muydu? was he/she leaving?
Biz
ayrılıyor muyduk? were we leaving?
Siz
ayrılıyor muydunuz? were you all leaving?
Onlar
ayrılıyorlar mıydı? were they leaving?

Future interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılacak mıyım? will I leave?
Sen
ayrılacak mısın? will you leave?
O
ayrılacak mı? will he/she leave?
Biz
ayrılacak mıyız? will we leave?
Siz
ayrılacak mısınız? will you all leave?
Onlar
ayrılacaklar mı? will they leave?

Present negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılmaz mıyım? do I not leave?
Sen
ayrılmaz mısın? do you not leave?
O
ayrılmaz mı? does he/she not leave?
Biz
ayrılmaz mıyız? do we not leave?
Siz
ayrılmaz mısınız? do you all not leave?
Onlar
ayrılmazlar mı? do they not leave?

Present continuous negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılmıyor muyum? am I not leaving?
Sen
ayrılmıyor musun? are you not leaving?
O
ayrılmıyor mu? is he/she not leaving?
Biz
ayrılmıyor muyuz? are we not leaving?
Siz
ayrılmıyor musunuz? are you all not leaving?
Onlar
ayrılmıyorlar mı? are they not leaving?

Past negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılmadım mı? did I not leave?
Sen
ayrılmadın mı? did you not leave?
O
ayrılmadı mı? did he/she not leave?
Biz
ayrılmadık mı? did we not leave?
Siz
ayrılmadınız mı? did you all not leave?
Onlar
ayrılmadılar mı? did they not leave?

Past continuous negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılmıyor muydum? was I not leaving?
Sen
ayrılmıyor muydun? were you not leaving?
O
ayrılmıyor muydu? was he/she not leaving?
Biz
ayrılmıyor muyduk? were we not leaving?
Siz
ayrılmıyor muydunuz? were you all not leaving?
Onlar
ayrılmıyorlar mıydı? were they not leaving?

Future negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
ayrılmayacak mıyım? will I not leave?
Sen
ayrılmayacak mısın? will you not leave?
O
ayrılmayacak mı? will he/she not leave?
Biz
ayrılmayacak mıyız? will we not leave?
Siz
ayrılmayacak mısınız? will you all not leave?
Onlar
ayrılmayacaklar mı? will they not leave?

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ayrılmak

This verb can also mean the following: separate

Examples of ayrılmak

Example in TurkishTranslation in EnglishFm.
" Evden ayrılmak için 5 dakikan var! ""You have five minutes to leave the house!"
"...bunlar uzun zamandır tiyatroyla ilgili ancak ayrılmak istiyor olacaklar...""either women who've been in the theater for a long time and want to leave it...
"Aile" kimse geride bırakılmaz demektir. fakat ayrılmak istersen, gidebilirsin."Family" means nobody gets left behind but if you want to leave, you can.
"Bana sadece 30 dakika ver, bir daha asla ayrılmak istemezsin.""Give me 30 minutes and you will never want to leave me again."
- Anlıyorum, kendim ayrılırım.I understand. I'll leave on my own.
- Ben sensem, nasıl senden ayrılırım ki?How can I leave you alone if I'm you?
- Kasabadan ayrılırım.I will leave town.
- O ayrılırsa bende ayrılırım.- If he leaves, I leave.
- Ve buna katılmazsan da ayrılırsın.And if you can't get behind that, you might as well leave.
Annenden ayrılırsın öyle mi?Did you leave your mother?
Ben giderken ayrılırsın işte.You can break up with me when I leave.
Birkaç gün içinde kasabadan ayrılırsın.We'll leave in a few days.
Biz istersek, bu evden ayrılırsın ya da ayrılmazsın.You will leave this house or not if we say.
(Susan Doktor'un dokunulmamış yemeğini geri getirir ve ayrılır.)(Susan returns to Doctor's un touched food and leaves.)
- Öncelikle izinsiz ayrılır...First he leaves without permission...
2004 yılında Swartz Highland Park'tan ayrılır ve Stanford Üniversitesi'ne girer.In 2004, Swartz leaves Highland Park and enrolls in Stanford University.
21 Nisan günü, Lincoln'ün naaşı trenle Washington'dan ayrılır ve 2.662 kilometre uzaktaki Springfield, Illinois'teki Oak Ridge mezarlığına doğru yola çıkar.On April 21st, Lincoln's body leaves Washington by train, to travel 2,662 kilometers to Oak Ridge Cemetery in Springfield, Illinois.
Acısını sona erdirmek için, Alfredo kaçar. Madrid'den ayrılır ve annesinin yanına gider, on yıl boyunca bir daha görüşmezler.So that Amparo doesn't suffer Alfredo leaves and goes to find his mother.
"Bir dahiyi geride bırakarak şaşkınlık içerisinde ayrılıyorum."I am leaving, stunned - leaving behind a genius.
'Bu mektupla Rajjo'yla ayrılıyorum.''I am leaving this letter with Rajjo.'
- Ben gemiden ayrılıyorum.I am leaving the cruise.
- Evet, ayrılıyorum.- Yes, I am leaving.
- Sen sanki senden ayrılıyorum diye rahatlamış gibisin bence.- Like you are in relief because l am leaving from you by my own will
"20:30 civarında cep telefonumu unuttuğumu fark edince iş yerimden ayrıldım.""Around 8:30, I left work when I realized I'd forgotten my cell phone."
"Antwon" olarak girdim, ama "Skills" olarak ayrıldım.I walked in "antwon," but i left "skills."
"Ertesi gün oradan ayrıldım ve bir daha da geri dönmedim."l left the next day and never went back.
"Hemen o gece ayrıldım benim gibi Yahudilere neler olabileceğini biliyordum."In that very evening I left I knew what could happen to Jewish people like myself. I knew what was already happening, so I escaped to the Alps and I headed to America because I knew it wasn't going to stop."
"Mitsuaki'den öğrendiğin üzere, Tokugawa klanı'ndan ayrıldım."As you heard from Mitsuaki, I have left the Tokugawa clan.
'Ama Ahmedabad'daki telefon ve adresimden ayrılacağım.''But I will leave my address and telephone number in Ahmedabad.'
-Evden ayrılacağım.- I will leave the house.
Ama... farklı şekilde söyleyemezsin... ya da başka bir yalan yoksa iyiliğimiz için senden ayrılacağım.But... you can't say another word... or lie to me or I will leave you for good.
Ben işten ayrılacağım.I... will leave my position.
Ben... ayrılacağım.I... will leave.
- Bin parçaya ayrılmışım.-l'm in a million pieces.
- İyi ki ayrılmışım yoksa öldürdüm.Thank God I did, or I'd be dead right now.
Ben bile ayrılmışım!My relationship is about to be broken up as well.
Diyorlar ki ben otelden bir çanta ile ayrılmışım.They say I... left the hotel carrying a satchel.
Ha ayrılmışım ha kovulmuşum, aynı şey.Quit, fired, same difference.

Questions and answers about ayrılmak conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ayrılmak
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Turkish conjugation game!

Practice Turkish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ayarlanmakdo
ayarlattırmaklet something being adjusted by somebody else
ayazlatmakdo
ayıkmaksober
aylanmakdo
aynı telden çalmakplay the same wire
ayranıkabarmakdo
ayrılışmakdo
ayrımlaşmakdo
azınsımakdo