Almak conjugation

Conjugate almak - take

Present tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
alırım I take
Sen
alırsın you take
O
alır he/she/it takes
Biz
alırız we take
Siz
alırsınız you all take
Onlar
alırlar they take

Present continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
alıyorum I am taking
Sen
alıyorsun you are taking
O
alıyor he/she/it is taking
Biz
alıyoruz we are taking
Siz
alıyorsunuz you all are taking
Onlar
alıyorlar they are taking

Past tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
aldım I took
Sen
aldın you took
O
aldı he/she/it took
Biz
aldık we took
Siz
aldınız you all took
Onlar
aldılar they took

Past continuous tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
alıyordum I was taking
Sen
alıyordun you were taking
O
alıyordu he/she/it was taking
Biz
alıyorduk we were taking
Siz
alıyordunuz you all were taking
Onlar
alıyorlardı they were taking

Future tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
alacağım I will take
Sen
alacaksın you will take
O
alacak he/she/it will take
Biz
alacağız we will take
Siz
alacaksınız you all will take
Onlar
alacaklar they will take

Present negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
almam I do not take
Sen
almazsın you do not take
O
almaz he/she/it do not take
Biz
almayız we do not take
Siz
almazsınız you all do not take
Onlar
almazlar they do not take

Present continuous negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
almıyorum I am not taking
Sen
almıyorsun you are not taking
O
almıyor he/she/it is not taking
Biz
almıyoruz we are not taking
Siz
almıyorsunuz you all are not taking
Onlar
almıyorlar they are not taking

Past negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
almadım I did not take
Sen
almadın you did not take
O
almadı he/she/it did not take
Biz
almadık we did not take
Siz
almadınız you all did not take
Onlar
almadılar they did not take

Past continuous negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
almıyordum I was not taking
Sen
almıyordun you were not taking
O
almıyordu he/she/it was not taking
Biz
almıyorduk we were not taking
Siz
almıyordunuz you all were not taking
Onlar
almıyordular they were not taking

Future negative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
almayacağım I will not take
Sen
almayacaksın you will not take
O
almayacak he/she/it will not take
Biz
almayacağız we will not take
Siz
almayacaksınız you all will not take
Onlar
almayacaklar they will not take

Present interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
alır mıyım? do I take?
Sen
alır mısın? do you take?
O
alır mı? does he/she take?
Biz
alır mıyız? do we take?
Siz
alır mısınız? do you all take?
Onlar
alırlar mı? do they take?

Present continuous interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
alıyor muyum? am I taking?
Sen
alıyor musun? are you taking?
O
alıyor mu? is he/she taking?
Biz
alıyor muyuz? are we taking?
Siz
alıyor musunuz? are you all taking?
Onlar
alıyorlar mı? are they taking?

Past interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
aldım mı? did I take?
Sen
aldın mı? did you take?
O
aldı mı? did he/she take?
Biz
aldık mı? did we take?
Siz
aldınız mı? did you all take?
Onlar
aldılar mı? did they take?

Past continuous interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
alıyor muydum? was I taking?
Sen
alıyor muydun? were you taking?
O
alıyor muydu? was he/she taking?
Biz
alıyor muyduk? were we taking?
Siz
alıyor muydunuz? were you all taking?
Onlar
alıyorlar mıydı? were they taking?

Future interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
alacak mıyım? will I take?
Sen
alacak mısın? will you take?
O
alacak mı? will he/she take?
Biz
alacak mıyız? will we take?
Siz
alacak mısınız? will you all take?
Onlar
alacaklar mı? will they take?

Present negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
almaz mıyım? do I not take?
Sen
almaz mısın? do you not take?
O
almaz mı? does he/she not take?
Biz
almaz mıyız? do we not take?
Siz
almaz mısınız? do you all not take?
Onlar
almazlar mı? do they not take?

Present continuous negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
almıyor muyum? am I not taking?
Sen
almıyor musun? are you not taking?
O
almıyor mu? is he/she not taking?
Biz
almıyor muyuz? are we not taking?
Siz
almıyor musunuz? are you all not taking?
Onlar
almıyorlar mı? are they not taking?

Past negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
almadım mı? did I not take?
Sen
almadın mı? did you not take?
O
almadı mı? did he/she not take?
Biz
almadık mı? did we not take?
Siz
almadınız mı? did you all not take?
Onlar
almadılar mı? did they not take?

Past continuous negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
almıyor muydum? was I not taking?
Sen
almıyor muydun? were you not taking?
O
almıyor muydu? was he/she not taking?
Biz
almıyor muyduk? were we not taking?
Siz
almıyor muydunuz? were you all not taking?
Onlar
almıyorlar mıydı? were they not taking?

Future negative interrogative tense

Turkish FormEnglish TranslationEx.
Ben
almayacak mıyım? will I not take?
Sen
almayacak mısın? will you not take?
O
almayacak mı? will he/she not take?
Biz
almayacak mıyız? will we not take?
Siz
almayacak mısınız? will you all not take?
Onlar
almayacaklar mı? will they not take?

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for almak

This verb can also mean the following: buy

Examples of almak

Example in TurkishTranslation in EnglishFm.
! Onun yerini... almak mı istiyorsun? Belle, hayır!You would take his place?
"...seni kollarıma almak."- "To take you in my arms. "
"Adolfo'su, onu bıraktığı için mi," "Kendi canını almak istedi?"'Because this Adolfo abandoned her, and then she tried to take her own life?
"Bilinmedik tehlikeler içinden bir sürü zorluk çekerek Cin Şehir'i aşarak bu kaleye ulaştım çaldığın çocuğu geri almak için.""Through dangers untold... and hardships unnumbered... I fought my way here to the castle... beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen."
"Bu olay ve yıllar boyu süren korkaklığım için... sorumluluğu almak zorundayım.""I have to take responsibility for it and for my cowardice hiding all these years." I caught her sneaking out one night.
"300,000'e bırakırsanız alırım!""300,000 and I'll take it."
"Ben Raymond'u alacağım." dedi. "Pekala, ben de Sheila'yı alırım." dedim.She said, "l'll take Raymond." l said, "All right, l'll take Sheila."
"Ben yaparım", "Diğerini alırım", "Ben bağlarım" diyor."I'll do this", he says, "I'll take the other". "I'll tie that".
"Bu adam gibi görünmek istiyorum." Senin gibi görüneceğimi düşündüğüm için Hydroxycut ya da benzeri bir destek satın alırım.I wanna look like that guy." so I go and take Hydroxycut or some supplement because I think that I'm gonna look like you.
"Dinle Erez, ya MAG'i bana verirsin ya da zorla alırım!" dedim."Listen, Erez, give me the MAG, or I'll take it by force!"
"Bir adam arkadaş edindiğinde sorumluluk alırsın" demişti.Amanonce said, "When you make a friend, you take on a responsibility."
"Eğer birisi pantolonunu alırsa sen de onunkileri alırsın" yazıyor.It says "if somebody takes your pants, you take theirs."
"ikisini de alırsın, Ve işte hayatın gerçekleri.""you take them both and there you have the facts of life."
- "Peki nasıl alırsın?" - "Her şekilde alırım, koca çocuk.""And how do you take it?" "Any way I find it, big boy.
- ...sen de kardeşimi alırsın?I'll take Navarro, - you take my brother?
"...ama profesyonel büyü biraz zaman alır.""but a professional curse takes longer."
"...bir hasta aradığında, gece bile olsa, çantasını alır..."When a patient calls, even at night, he takes his bag -"
"Alex," dedim, "bir insan paranı alır sonra da elimde 138 sayfa var derse, ve sayfalar yoksa, o adam yalancı ve hırsızdır!"I said, "Alex, any man who takes your money and tells you he's got 138 pages in front of him and doesn't is nothing but a liar and a thief!"
"Gerçek, zaman alır.""The truth takes time".
"Geç olsun güç olmasın" zaman alır.Slow and steady takes time.
"Paketleyin, hemen alıyorum" dedim.I am taking it right now.
- Bu dairede para harcadığım herşeyi alıyorum.- I am taking everything I ever spent a penny on Out of this apartment.
- Kontrolü elime alıyorum zaten.I am taking control.
- Seni müvekkilim olarak alıyorum ve muayenehaneni sana geri kazandırıyorum.I am taking you on as a client and getting your practice back.
- İdareyi ele alıyorum.- I am taking charge!
! Gardiyanlık sınavından 55 aldım.- I took the guard test and got 55 "percents. "
" Acıyı aldım ve onu başka bir şeye dönüştürdüm. ""I took the pain and made it into something."
"Alacağımı aldım..."You know, l took what l had ...
"Beden dersleri aldım çünkü sevdiğim kız zayıf biri olduğumu düşünüyor.""I took up athletics because the girl I love thinks I'm a weakling."
"Ben de dışarı çıkıp baltamı aldım ve ağaçları kestim diyordu."So l went out and took my saw and cut the trees down
"Benim olanı alacağım" demek."l will take what is mine."
"Olmaz, seni de alacağım.""Nay, I will take thee too."
"Senden hiper gerçekçi bir yüz kalıbı alacağım... " ve galaksinin imparatoru yapacağım... öldürülmekten çok korkuyor, ve bir robotu var.I said, "I will take a mold of you, hyper-realistic and I will make the emperor of the galaxy he is so afraid to be killed, he have a robot.
"bir düğün alayının başında, gelip seni kapından alacağım""Leading a wedding procession' l will take you from your doorstep"
"Öç alacağım, kimseyi esirgemeyeceğim.""I will take vengeance and will not meet thee as a man."
"A" almışım.I got an "A." Check it out.
"Analaşılan seni hafife almışım..."It would appeared I under estimated you...
"B-" almışım.My Poli Sci grade.
"Baba bir tost makinesi almışım, 22 model.These are some good-ass doughnuts.

Questions and answers about almak conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about almak
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Turkish conjugation game!

Practice Turkish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
alacalamakdo
alçaklaştırmakdo
alıklaşmakdo
alışılmakdo
alıştırılmakacclimate
alıştırmakexercise
allâme kesilmekdo
allaşmakdo
almamakrule out
aman vermekgive amanda