ให้ (aih) conjugation

Conjugate ให้ (aih) - give

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ให้aih I give

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้ให้dai aih I gave

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะให้cha aih I will give

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังให้kamlang aih I am giving

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ให้อยู่aih yu I am giving

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ให้

Examples of ให้

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
เข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร? แต่ให้ไวน์?And on a restricted diet, they give you wine?
น่า บัซซี่..ก็แค่ให้เงินชั้นน่า.Please, Buzzy, just give me the money?
- ให้ถอดหมวกมั้ย จะได้เห็นชัดขึ้น? - ไม่ครับท่าน ผมไม่อยากให้...- Want me to give you a better look? - No, Colonel, I don't want you...
มานี่ ให้ฉันช่วยนะHere, let me give you a hand.
เค้าอยากให้ผมมอบสิ่งนี้ให้คุณHe wanted me to give you this.
ลูกไม่ได้ให้ทางเลือกกับพ่อYou gave me no choice, son.
มีสาวสวยเพิ่งให้ชื่อกับเขา และเขาก็ไม่ได้ให้กลับไปBeautiful girl just gave him her name, and he didn't give one back.
- คุณยังไม่ได้ให้คำตอบผมเลย - คุณยังไม่ได้ถามนี่- You didn't give me the answer. - I gave you an extra question.
จดหมายที่เธอไม่ได้ให้มันกับฉันไงที่รักThe one you never gave me, sweetie?
โปรดิวเซอร์บอกให้ผมเอามันออก แล้วเขาก็ได้ให้ใบแข่งขันกับเราThe producers told me to get rid of it and then they gave us a challenge.
และมันจะเป็นของฉัน โลกนี้จะให้อะไรก็ได้ที่ฉันต้องการ เพื่อเอาดวงจันทร์คืนAnd once the moon is mine, the world will give me whatever I want to get it back!
มาทีเรียพวกนี้จะให้พลังใหม่แก่เราThese Materia will give us a new power...
มาเทเรียพวกนี้จะให้พลังใหม่กับเราThese Materia will give us a new power...
ฉันรู้ ผู้การยังค์ จะให้เราเข้าไป ที่เก้าอี้If we can't, I know that Colonel Young will give us access to the chair.
ผมมีคำถามเกี่ยวกับ ดิวิชั่น และฉันคิดว่าคุณเป็นคนเดียว ที่จะให้คำตอบกับฉันได้I have some questions I need to ask about Division, and I think you're the only one who will give me an honest answer.

Questions and answers about ให้ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ให้
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กู้borrow
แก้undo
ขี้shit
คู้contort
จี้tickle
ชี้point
ใช่form interrogative sentences
ใช้apply
ซี้close
ไซ้root
ได้be able
โต้counter
ใบ้be mute
ปี้copy
ใฝ่aim for a goal
Different length:
ทำให้cause