เห็น (ehn) conjugation

Conjugate เห็น (ehn) - see

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เห็นehn I see

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้เห็นdai ehn I saw

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะเห็นcha ehn I will see

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังเห็นkamlang ehn I am seeing

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เห็นอยู่ehn yu I am seeing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for เห็น

There is no additional usage information for the verb เห็น.

Examples of เห็น

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ถึงแกจะมองไม่เห็น, อย่างน้อย แกจะได้ได้ยินเสียงเด็กที่น่าสงสารร้อง.Even if you can't see the blood, at least you can hear the poor child's crying.
เห็น จอห์นนี่ ไหม?Have you seen Johnny?
เห็น" หัตถ์พระเจ้า "มันไหม?- And I've been told... Did you see The Hand of God?
คิดว่าฉันคงอยู่จนได้เห็น คนที่คิดว่ามันเจ๋ง...Thought I'd live to see the day men'd think it was a treat...
เพื่อนเอ้ย ฉันดีใจที่ได้เห็น หน้าตาน่าเกลียดของนายอีกนะMan I never thought I would be so happy to see your ugly face.
ภรรยาผมก็ได้เห็น เช่นกันMy wife saw it, too.
ผมไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้เห็นI didn't understand what I just saw.
หลายปีที่ข้านอนอยู่ที่นั่น เฝ้าสงสัยว่าท่านเห็นอะไรในตัวข้า... หรือไม่ได้เห็นSo many years I laid there, wondering what it was you saw in me... or didn't.
มันเป็นการพิจารณาคดีแบบปิด คนนอกศาลเลยไม่ได้เห็นIt was a closed trial, so no one outside of the courtroom saw it.
ว้าว นานแล้วนะที่ไม่ได้เห็นWow It's been a long time since I saw this
แล้ว แล้วคนอื่นๆก็จะเห็นMy friends will see!
เพื่อนของฉันก็จะเห็นMy friends will see!
- แล้วก็..นัดที่แข่งกับอังกฤษท่านก็เห็นแล้ว - นั่นสิ- You saw the match with England. - Yes.
เห็นแล้ว..I saw him.
นายก็เห็นแล้วYou saw.
เห็นแล้วI saw.

Questions and answers about เห็น conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about เห็น
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
เก่นdo
เกินexceed
เข็นcart
เข่นpound
เค้นthrottle
เซ็นsign
เดินwalk
เต้นdance
เทินrampart
เน้นemphasize
เป็นbe
เผ่นleap
เม้นdo
เมินignore
เย็นbe cold
Different length:
เห็นจะsee
เห็นใจsympathize
เหม็นfoul

Other Thai verbs with the meaning see

Verb
ดู
แล
เห็นจะ