เล่น (eln) conjugation

Conjugate เล่น (eln) - play

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เล่นeln I play

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้เล่นdai eln I played

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะเล่นcha eln I will play

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังเล่นkamlang eln I am playing

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เล่นอยู่eln yu I am playing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for เล่น

There is no additional usage information for the verb เล่น.

Examples of เล่น

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด โดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า...The ultimate SlM environment, where players don't control virtual animated characters, but actual,
- มหาวิทยาลัยไม่ใช่ที่สำหรับของเล่น - ของเล่นต้องมีไว้เล่นCollege is no place for a toy. - Toys are for playtime.
เดี๋ยวๆ ไม่ ไม่ ไม่ ฉันไม่เล่น "เคยเจอเท็ดมั้ย"No, no, no, no, we're not playing 'Have you met Ted.' Hi, have you met Ted?
ฉันไม่ได้เล่น..เฮาส์- I'm not playing house.
ฟังนะ ผมไม่มีเวลา เล่น "สตาร์ วอส์" หรอกคุณI don't have time to play Star Wars, guys.
ถ้าเขามีการ์ดที่เขายังไม่ได้เล่น เราไปไม่ได้ไกลแน่ๆIf he's got a card he hasn't played yet, we're not gonna get far.
ฉันไม่ได้เล่น โรโบ-บ๊อบ มาตั้งแต่เกรด3แล้วI haven't played with Robo-Rob since third grade.
แต่ แต่ แต่ เรายังไม่ได้เล่น บทคนดังกันเลยนี่But, but, but we haven't even played Celebrity yet.
ไม่หรอกค่ะ เขาไม่ได้เล่นแล้วNo, they never get played with.

Questions and answers about เล่น conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about เล่น
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กล่นdo
เก่นdo
เกินexceed
โก่นclear
เข็นcart
เข่นpound
คั่นdo
เค้นthrottle
โค่นoverthrow
ชื่นdo
เซ็นsign
เดินwalk
ตื่นwake up
เต้นdance
เทินrampart

Other Thai verbs with the meaning play

Verb
บรรเลง