เลือก (eluue`k) conjugation

Conjugate เลือก (eluue`k) - choose

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เลือกeluue`k I choose

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้เลือกdai eluue`k I chose

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะเลือกcha eluue`k I will choose

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังเลือกkamlang eluue`k I am choosing

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เลือกอยู่eluue`k yu I am choosing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for เลือก

Examples of เลือก

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ฉันไม่ใช่แค่คอนเดียว ที่เลือก ลินคอล์น เบอร์โรว์ เป็นแพะรับบาปI'm not the one choose Lincoln Burrows as the fall guy.
เราไม่ได้เลือก ที่จะเป็นนะ จอห์นHey, we didn't choose this, john.
คนตัวเล็กๆที่ไม่สำคัญ-- ทำไมนายถึงจะได้เลือกOne unimportant little man... what makes you think you get to choose?
เราต่างต้องรับผิดชอบกับคนที่เราได้เลือกWe are responsible for the partners we choose.
เธอไม่ได้เลือกYou didn't choose.
ข้าไม่ได้เลือก ที่จะดวลกับเขา ใต้เท้าIt wasn't the man that I chose, my Lord.
อย่างนั่น มันจะถูกต้องได้ยังไง ก็เพราะ คุณมีครอบครัวแล้ว กับคน ที่ผมไม่ได้เลือกThe man who chose that life, whoever married Kathryn is gone.
นั่นหมายถึงพระองค์ได้เลือก เจ้าชายแดโซ เป็นรัชทายาทThis means that His Majesty has chosen Prince Dae-So as his successor.
เธอแค่เลือกเส้นทางที่ฉันและพี่ชายเธอไม่ได้เลือกYou chose a path that your brother and I couldn't follow.
เปล่า แต่ช่วยเพราะเข้าใจ ว่าเธอคิดยังไง ต้องลุยเดี่ยวฝ่าสถานะการณ์หินๆที่ตัวเองไม่ได้เลือกNo, l'm doing it because l know what it's like to be on your own in a tough situation you never chose to be in.
และข้าได้เลือกแล้วI've already chosen.
คุณฟาเบรได้เลือกแล้ว แน่นอน ซิกเฟลกThe Lady Fabray has chosen wisely. Six Flags it is.
แต่ข้าได้เลือกแล้วI've already chosen.
นายถูก ลิลิธ เลือกแล้วYou've been chosen by Lilith.

Questions and answers about เลือก conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about เลือก
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
เสือกdrive
Different length:
เกลือกtumble