เรียนรู้ (eriiynruu) conjugation

Conjugate เรียนรู้ (eriiynruu) - learn

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เรียนรู้eriiynruu I learn

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้เรียนรู้dai eriiynruu I learned

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะเรียนรู้cha eriiynruu I will learn

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังเรียนรู้kamlang eriiynruu I am learning

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เรียนรู้อยู่eriiynruu yu I am learning

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for เรียนรู้

There is no additional usage information for the verb เรียนรู้.

Examples of เรียนรู้

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
เอาล่ะ เนล ที่นี้แกจะได้จะได้เรียนรู้วิธีไล่คนออกCome on, Neil. You'll learn what it's like to fire an employee.
พวกเค้าเรียนรู้ผมๆ ก็เรียนรู้ที่จะเป็นพวกเค้าThey're gonna study me, I have to learn to be one of them.
แม้พวกเค้าจะไม่เข้าใจกันมาก่อน.. แต่มาที่นี่.. พวกเค้าได้เรียนรู้กันและกันThey don't understand each other. Here they learn.
เราได้เผชิญหน้ากับศัตรู.. แต่กลับไม่ได้เรียนรู้อะไรจากพวกเค้าเลยWe have met the enemy and have learned nothing more about him.
แต่ผมซะอีก.. ที่ได้เรียนรู้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นI have, however, learned some things about myself.
เราได้เผชิญหน้ากับศัตรู.. แต่กลับไม่ได้เรียนรู้อะไรจากพวกเค้าเลยWe have met the enemy and have learned nothing more about him.
แต่ผมซะอีก.. ที่ได้เรียนรู้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นI have, however, learned some things about myself.
ท่าทางคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย จากเหตุการณ์ที่ชิคาโก้Oh,I guess you learned nothing from chicago.
เหมือนกับว่าหลังจากทุกอย่างที่ผ่านมา\ คิดว่าฉันไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเหรอ?As if, after everything, I haven't learned my lesson.
เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหรอ?Haven't we learned a damn thing?
ฉันหวังว่าทุกคนได้เรียนรู้แล้ว บนเรียนอันทรงคุณค่าI hope everyone's learned a valuable lesson here.
บทเรียนที่เรียนรู้แล้ว โอเค.lesson learned. Okay.
ลูกได้เรียนรู้แล้ว ว่าอะไรสำคัญI'd say you've learned what's important.

Questions and answers about เรียนรู้ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about เรียนรู้
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in