เปิด (epid) conjugation

Conjugate เปิด (epid) - open

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เปิดepid I open

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้เปิดdai epid I opened

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะเปิดcha epid I will open

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังเปิดkamlang epid I am opening

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เปิดอยู่epid yu I am opening

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for เปิด

Examples of เปิด

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ห้องสมุดยังไม่เปิดThe library was not open.
Nza ที่นี่ อีกด้านที่เปิด ????? ผู้จัดการ \ N. ในกรณีของ riotsNza here , The other side is opened ????? manager .
เปิด ประตุท้ายลำ และบอกไปว่าฉันต้องการนักประดาน้ำ นำทางเข้าเรือเดี๋ยวนี้You open up that ramp... ...and you tell them I need divers for a lock-in!
ล็อบบี้เปิด 24 ชม. มีจนท.รักษาความปลอดภัย- lobby's open 24 hours, guard on duty,
ผ่านไป เปิด วอลโฮม มันอันตรายเกินไป ที่จะเชื่อมต่อไปที่โลกAnd any blast could easily translate through an open wormhole.
ฉันเพิ่งเจอกล่อง shrinky dinks ที่ยังไม่ได้เปิดI just found an entire, unopened box of shrinky dinks.
ยังเลย คุณยังไม่ได้เปิด ของขวัญเลยPlus you haven't opened your gift yet.
ถ้าเอซร่าเปิดประตูนั่น.. เขาไม่ได้เปิด เพราะงั้น หายใจเข้าซะIf ezra would've opened that door... he didn't, all right, so just breathe.
เคาะ แล้วประตูก็จะเปิดKnock, and the door will open.
ถ้าข้ากดปุ่มควบคุมนี่ ประตูข้างนอกก็จะเปิด แล้วเธอก็จะถูกดูดหายไปตลอดกาลIf I activate this control, the outside air lock will open, and she will be sucked into oblivion.
เมื่อผ่านไปได้ มันทำงาน ประตูจะเปิดOnce we're through, it will activate and the door will open.
ประตูเปิดแล้ว!The door opened!

Questions and answers about เปิด conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about เปิด
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Thai verbs with the meaning open

Verb
บาน
อ้า