เปลี่ยน (epliiyn) conjugation

Conjugate เปลี่ยน (epliiyn) - change

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เปลี่ยนepliiyn I change

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้เปลี่ยนdai epliiyn I changed

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะเปลี่ยนcha epliiyn I will change

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังเปลี่ยนkamlang epliiyn I am changing

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
เปลี่ยนอยู่epliiyn yu I am changing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for เปลี่ยน

Examples of เปลี่ยน

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
มันก็เปลี่ยน เพราะคุณได้รู้มัน \ นั่นหล่ะที่เปลี่ยนทุก ๆ อย่างBecause you looked at it,... ...and that changes everything else.
เสื้อผ้าให้นักสืบสก๊อตต์เปลี่ยนUh, a change of clothes for agent Scott.
ฉันก็เปลี่ยน อยารู้ไหมว่าแบบไหนYou've changed, huh?
ไม่ ผมมีกฎว่า จะไม่เปลี่ยน... อ้าาาNo. I have a code to never change the-aah!
แล้ว พูดเรื่อง เอ่อ.. เปลี่ยนSorry. I thought you should know that she hadn't changed.
แต่มันไม่ได้เปลี่ยน ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนเลยBut they're not different. Nothing has changed.
ตัวเลขเหล่านี้ได้เปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างของผมThose numbers changed everything for me.
ไม่ คุณไม่ได้เปลี่ยน ไปเลยสักนิดNope. You haven't changed a bit.
สถานการณ์ได้เปลี่ยน.The situation has changed.
ฉันเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้เปลี่ยน.Been back for a while. I see things haven't changed.
แม่กำลังเปลี่ยนI am changing.
- เปลี่ยนแล้ว.- It's been changed.
แค่ได้มานี่ ชีวิตผมก็เปลี่ยนแล้วWell. My life's already changed. Just by being here.
เธอเบอร์เปลี่ยนแล้ว!The number has changed!

Questions and answers about เปลี่ยน conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about เปลี่ยน
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
เปลี่ยนใจchange mind

Other Thai verbs with the meaning change

Verb
เปลี่ยนแปลง