อ่าน (`aan) conjugation

Conjugate อ่าน (`aan) - read

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
อ่าน`aan I read

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้อ่านdai `aan I read

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะอ่านcha `aan I will read

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังอ่านkamlang `aan I am reading

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
อ่านอยู่`aan yu I am reading

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for อ่าน

There is no additional usage information for the verb อ่าน.

Examples of อ่าน

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
" แซม... แม่ส่งหนังสือ 2-3 เล่ม มาให้ลูกไว้อ่าน..I have mailed you a couple of books to read.
เคยได้อ่าน ไบเบิ้ล ไหม แดนYou ever read the Bible, Dan?
อ่าน ไบเบิ้ล เล่มนั้น จากหน้าแรกยันหน้าสุดท้ายI read that Bible from cover to cover.
แม่ส่งหนังสือ 2-3 เล่ม มาให้ลูกไว้อ่าน..I have mailed you a couple of books to read.
ผมเอามาจากหนังสือที่อ่านI picked that up reading books.
ไม่ ฉันไม่ได้อ่าน และใช่ บ้านเรามีเหล็กดัดฟันNo, I do not read them. And, yes, we have braces.
เย้ อืม ฉันไม่ได้อ่าน ไนท์ วันเดอร์Yeah, well, I didn't read 9th wonders!
ไม่ได้อ่าน \"ก็อสซิป เกิร์ล\" หรอ? \ คุณเสียเธอให้เจ้าชายไปแล้วDon't you read "Gossip Girl"? You lost her to the prince.
เซรีน่า มีข้อความเป็นพันเลยนะ\nที่ยังไม่ได้อ่านSerena, there are thousands of unread messages here.
ไม่. นี่คุณไม่ได้อ่าน หนังสือพิมพ์เลยใช่มั้ยเนี่ย?No. Have you not been reading the newspapers?
ผู้อำนวยการ ดั๊ก กิ๊ฟเว่นส์ จะอ่าน-- [บี๊พๆ]Principal Doug Givens will read a-- [beeping]
มันคือประวัติของครอบครัวเธอ ฉันได้อ่านแล้วIt's your family history. I've read it.
คุณได้อ่านข้อมูลประเทศคุณรึยัง? อ่านแล้วDid you read up on your country's info-packet?

Questions and answers about อ่าน conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about อ่าน
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in