หยุด (hyud) conjugation

Conjugate หยุด (hyud) - stop

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
หยุดhyud I stop

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้หยุดdai hyud I stopped

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะหยุดcha hyud I will stop

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังหยุดkamlang hyud I am stopping

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
หยุดอยู่hyud yu I am stopping

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for หยุด

Examples of หยุด

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
เอาล่ะค่ะ สาว ๆ พอฉันบอกว่า หยุด... คุณก็จะพบกับชายในฝันOkay now, ladies, when I say "stop"... you're gonna find the man of your dreams.
ปกติแคร์รี่เป็นคนเงียบ วันนี้หัวเราะไม่หยุดLook at Carrie. She's always so quiet. She can't stop laughing.
สั่งให้ฝน หยุด หรือ ตกได้ แม้ว่า ในอนาคตข้างหน้าTo bring on or stop rain... ...even though future advance.
หยุดกอน หยุดPlease stop.
ไม่. หยุด!!No, stop! - No, no!
ผมเริ่มมองเห็นบางอย่าง และผมก็หยุดแล้ว โอเค?I started seeing things and I-I've stopped, okay? I'm done.
ศัตรูหยุดแล้วEnemy forces have been stopped. Break.
มัน... หยุดแล้วIt... stopped.
จมูกของเขาเป็นเลือด ก็หยุดแล้วHis nose was bleeding. It's stopped now.

Questions and answers about หยุด conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about หยุด
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ทรุดsubside
ผลุดjump
หยอกtease
หยัดstand firm
หย่าdivorce
หยากdo
หยาดdrop
หยามflout
หยิกpinch
หยิบseize
หยู่do
หลีดlead
หลุดfall
หวาดdo
อยุดdo

Other Thai verbs with the meaning stop

Verb
ห้าม