หมายความ (hmaaykhwaam) conjugation

Conjugate หมายความ (hmaaykhwaam) - mean

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
หมายความhmaaykhwaam I mean

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้หมายความdai hmaaykhwaam I meant

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะหมายความcha hmaaykhwaam I will mean

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังหมายความkamlang hmaaykhwaam I am meaning

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
หมายความอยู่hmaaykhwaam yu I am meaning

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for หมายความ

There is no additional usage information for the verb หมายความ.

Examples of หมายความ

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ไม่,หมายความ,เข้าใจ ยกเว้นคริสตินา กับอเล็กซ์No,I mean,I know I-I-- I under-- I expect it from cristina or alex,
ฉันเป็นผู้หญิงมีพลังและอำนาจ และฉันจะไม่ปล่อยให้ คำสามคำที่เขาอาจจะไม่ได้หมายความ อย่างนั้นด้วยซ้ำมาเปลี่ยนไปI am an empowered woman, and I won't let three words that were probably meaningless change that.
ฉันไม่ได้หมายความI didn't mean --
หมายความ ... 'โอ้' ไงWhat's that mean?
อ่าผมไม่ได้หมายความ ในทางที่ไม่ดีหรอกนะI mean, I didn't mean it in a bad way.
ฉันไม่ได้หมายความ อย่างนั้น มันแค่--That's not what I meant. It's just-
ฉันมาที่บ้านคุณ วันนั้น เพื่อบอกคุณว่า ฉันไม่ได้หมายความ เพื่อทำร้ายใครI came to your house that day to tell you that I never meant to hurt anyone.

Questions and answers about หมายความ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about หมายความ
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Thai verbs with the meaning mean

Verb
หมาย