สูญเสีย (suuyesiiy) conjugation

Conjugate สูญเสีย (suuyesiiy) - lose

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
สูญเสียsuuyesiiy I lose

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้สูญเสียdai suuyesiiy I lost

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะสูญเสียcha suuyesiiy I will lose

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังสูญเสียkamlang suuyesiiy I am losing

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
สูญเสียอยู่suuyesiiy yu I am losing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for สูญเสีย

There is no additional usage information for the verb สูญเสีย.

Examples of สูญเสีย

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
เพื่อให้เลือดกลับมาไหลเวียนได้เพียงพอ ดังนั้นเธอจะไม่สูญเสีย นิ้วสักนิ้วRestored enough blood flow so she won't lose any fingers.
สิ่งที่คุณใส่ในปากของคุณ gonna สูญเสียYou put it in my mouth, you lose it.
เราได้สูญเสีย ดาบของไมเคิลWe did lose the Michael sword.
ทุกวันที่โฟเยทอยู่ข้างนอกนั่น ฮอดจ์สูญเสีย และคุณก็รู้เรื่องนั้นEvery day that foyet is out there,hotch loses, and you know that.
พวกคุณไม่มีอะไรให้สูญเสียYou have nothing to lose.
สำนักข่าว WKPW ได้สูญเสีย ดาวจรัสแสงคนหนึ่งไปWKPW news has lost one of its shining stars.
งั้นเหรอ เพราะฉันไม่ได้สูญเสีย คนที่รักไปงั้นเหรอReally? Because I haven't lost someone who I deeply love?

Questions and answers about สูญเสีย conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about สูญเสีย
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Thai verbs with the meaning lose

Verb
จน
ปราชัย
พ่าย
สูญ
สูญหาย