ว่า (waa) conjugation

Conjugate ว่า (waa) - say

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ว่าwaa I say

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้ว่าdai waa I said

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะว่าcha waa I will say

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังว่าkamlang waa I am saying

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ว่าอยู่waa yu I am saying

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ว่า

Examples of ว่า

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ป้าไม่คิดว่า เราควรเป็นผู้ตัดสิน ว่า ใครควรอยู่ หรือ ใครควรตายI don't think it's for us to say whether a person deserves to live or die.
ว่า ตอนนั้น ฉันเคยยิงคนตาย..Oh, you're going to say, when I was there I shot men.
ฉันพูดอยู่ว่าAs I was saying...
บอกได้แค่ว่า.. เราไม่ค่อยได้พบเจอหิมะกันสักเท่าไหร่But suffice it to say we don't get a lot of snow here.
ที่น่าแปลกคือ พิมพ์ไว้ตัวเล็กๆ มีข้อย่อยสั้นๆ ระบุว่า แม็คเบนและทายาทจะเสียสิทธิ์One thing though... in very small print, there is a short clause which says that McBain or his heirs lose all rights if by the time the railroad reaches this point... the station ain't built yet.
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นไปได้ ที่เธอพบบางอย่าง - ที่พิสูจน์ได้ว่า ทำไมแกร์เร็ตฆ่าอาลี - และทำไมมายาถึงถูกฆ่าThe police have said all along that she probably found something that proved Garrett killed Ali.
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นไปได้ ที่เธอพบบางอย่าง - ที่พิสูจน์ได้ว่า ทำไมแกร์เร็ตฆ่าอาลีThe police have said all along that she probably found something that proved Garrett killed Ali.
ฉันอดคิดไม่ได้ว่า สิ่งที่คุณพูดก่อนหน้านี้ ไม่ว่ามันจะเป็นคำตำหนิหรือความผิดI can't help thinking all that stuff you said earlier, blame and guilt?
ว่าแล้ว ไม่น่ากลับมาที่นี่เลยI said I shouldn't have come back

Questions and answers about ว่า conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ว่า
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
เกาscratch
ขมาdo
ฃ๋าdo
ค้าtrade
ฆ่าkill
จ่าdo
เฉาwither
ช้าdo
เซาsouth
ด่าcurse
เดาguess
ตราstamp
ถลาplunge
ท่าposture
ท้าdefy
Different length:
ว่างblank
ว่ายswim

Other Thai verbs with the meaning say

Verb
กล่าว