รู้ (ruu) conjugation

Conjugate รู้ (ruu) - know

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
รู้ruu I know

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้รู้dai ruu I knew

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะรู้cha ruu I will know

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังรู้kamlang ruu I am knowing

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
รู้อยู่ruu yu I am knowing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for รู้

There is no additional usage information for the verb รู้.

Examples of รู้

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
-ฉันไม่รู้จักคุณ. ไปให้พ้น! -แต่ว่าฉันมีจดหมายที่คุณส่งไปนะ- I don't know you. Go away! - But I have the letter you sent.
พูดว่าไม่รู้จักฉัน และไม่ยอมให้ฉันเข้าไปข้างใน.Said they didn't know who I was and couldn't let me in.
-ไม่รู้ซิ. -หล่อนชอบสอดรู้สอดเห็น เจ้ากี้เจ้าการ.I don't know. She was a busybody.
ใช่เลย, รู้มั๊ย, ฉันรู้สึกสบายดี.Yeah, you know, I feel really well.
แค่รู้ไว้แล้วกัน.At least you know.
ไม่ได้รู้เลยว่าเป็นเพื่อนบ้านกันNeighbors and never even knew it.
แปลว่าคุณไม่ได้รู้จักพ่อดีเท่าผมWell, then, clearly you knew my dad better than I did.
ดีที่ได้รู้นะ รู้ว่า ... มันเป็นไปได้ที่Good to know. ...knew it was possible
แต่นายก็ได้รู้แล้วBut you already knew that.
งั้นทุกคนที่มีโปรแกรมเวิร์ม ก็จะรู้ทุกอย่างเหมือนที่เรารู้So, terrorists, North Korea- whoever gets their hands on this will know everything we know?
ครับ ท่านหญิง แต่ ออร์ร่า ซิง จะรู้ว่าท่่านจะทำอะไรBut Aurra Sing will know what you plan to do.
ฉันเขาไปคนเดียว นิคกี้ก็จะรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นI show up solo, and Nicky will know something's up.
พ่อก็จะรู้ว่าลูก ต้องการอะไร,อยากได้อะไรI will know what you want, what you need.
เพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อYour friend will know the libertine's refinement is being executioner and victim
งั้น หนูคิดว่าถึงเวลา \nที่หนูจะได้รู้แล้วWell, I think it's time that I knew.
แค่ออกตัวก็รู้แล้ว จริงเหรอ/จริงๆI just knew when I started... Are you serious? Absolutely serious.
เขาแค่มองมันก็รู้แล้วHe just looked at it and knew.
ฉัันคิดว่าส่วนหนึ่ง ในตัวฉัน รู้แล้วI think part of me already knew that.
ศาสตราจารย์รู้แล้ว่าเราจะมา บางทีป้ายนี่อาจไม่ดีพอThe professor knew we were coming. Perhaps we've been incorrectly labeled. - Come on.

Questions and answers about รู้ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about รู้
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กู้borrow
แก้undo
ขี้shit
คู้contort
จี้tickle
ชี้point
ใช้apply
ซี้close
ไซ้root
ได้be able
โต้counter
ใบ้be mute
ปี้copy
พี้do
แพ้defeat

Other Thai verbs with the meaning know

Verb
ทราบ
รอบรู้
รู้ความ
รู้จัก