มี (mii) conjugation

Conjugate มี (mii) - have

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
มีmii I have

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้มีdai mii I had

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะมีcha mii I will have

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังมีkamlang mii I am having

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
มีอยู่mii yu I am having

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for มี

Examples of มี

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ชายคนเดียวที่มีความสุข เมื่อได้รับคำชมผลงานจากหินแกรนิต ไม่ ผมล้อนักธรณีวิทยาเล่นแหงล่ะBa-da cha! I kid the geologists, of course, but it's only 'cause I have no respect for the field.
บางคนไม่ได้มีตัวเลือกที่จะออกจากที่นี่Some of us don't have the option of leaving.
- งั้นแกก็มีลูกชายละสินะ- So you have a son.
คุณไม่มีน้ำใจที่จะ แนะนำตัวเองเลย เมื่อ 6 ปีที่แล้วYou didn't have the courtesy to introduce yourself six years ago.
แต่ในช่วงนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีนี้เลยนะThey didn't even have that technology in the late '70s. I know.
บริษัท นี้ได้มีการดำเนินการที่ไม่ดี ภายใต้การดูแลของคุณThis company has had a bad run under your watch.
เราไม่ได้มีส่วนที่ทำให้เธอถูกไล่ออกเลยนะWe had nothing to do with her getting kicked out of college.
ฉันไม่ได้มีรูมเมทเป็นผญอีกเลยนับตั้งแต่I haven't had a female roommate since...
เพราะสิ่งที่เขามีให้ มันไม่ได้มีอยู่จริงBecause what he had to offer wasn't real.
ในที่สุด ราพันเซลก็ถึงบ้าน และเธอก็ได้มีครอบครัวที่แท้จริงเสียทีAt last Rapunzel was home, and she finally had a real family.
มาตอนนี้ ฉันคิดว่าสมเด็จพระราชินีฯ จะมีสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นThe Queen will have something to say about that.
เราต้องย้ายอย่างรวดเร็ว, มอสโก จะมีเธอออกมาภายในหนึ่งชั่วโมง.We gotta move quickly, Moscow will have her out within the hour.
ห้า racers อื่น ๆ จะมีสิ่งที่จะพูด about ที่Five other racers will have something to say about that.
ครึ่งหนึ่งของพวกเขา จะมีไอ้ ในท้องของ มาเช้าHalf of them will have bastards in their bellies come the morning.
จริงหรือเปล่าคะ ที่ว่า ทุกคนที่ผ่านกระบวนการนี้ จะมีที่อยู่ "ไอพี" เป็นของตัวเอง คล้ายๆเครื่องติดตามตัว..Isn't it true, that every human that undergoes this procedure, will have a distinct "IP" address, like a mobile device...
สามีของท่าน เป็นไพ่ใบเดียวที่ดูบากูถืออยู่ ซึ่งเขาไม่มีแล้ว คงจะพูดได้ว่า ตอนนี้เขาพยายามจะออกนอกประเทศSince your husband was the only leverage that Dubaku had left, it's safe to say that he's trying to leave the country now.
ชีพจรยังเต้นอยู่ ตอนนี้ไม่มีแล้วHe had a pulse, but it's gone.
ไม่เคยมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันมาก่อน แต่ตอนนี้มีแล้วI've never been one of those girls who had a lot of friends who were girls. And I do now.
ฉันมี 50 เหรียญในกระเป๋าแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วI had 50 bucks in my wallet, and now I don't.
ตอนนี้แดดก็ไม่มีแล้วAt last, some shade.

Questions and answers about มี conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about มี
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ตีhit
มนdo
มผdo
มสdo
มาcome
มิsmith
มุconcentrate
ยีmash
วีdo
สีrub

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ฟ้องsue
ฟั้นknead
ฟูdo
ฟูมฟักnurture
ภาษdo
มันส์enjoy
มารผจญprevent someone from success
มิsmith
มีชีวิตlive
มุดduck