พูด (phuud) conjugation

Conjugate พูด (phuud) - speak

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
พูดphuud I speak

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้พูดdai phuud I spoke

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะพูดcha phuud I will speak

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังพูดkamlang phuud I am speaking

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
พูดอยู่phuud yu I am speaking

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for พูด

There is no additional usage information for the verb พูด.

Examples of พูด

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
- นี่พูดเอง หรือ แมนเดล่า มาเข้าสิงให้พูด? - นั่นดิ..- Is this you speaking or Mandela? Yeah, exactly.
และผ่าเอาชิปออก ถ้าจะให้พูด ยังมีคนไข้เหลือ\nให้ทำอะไร?So the local PD are taking them into his clinic and removing their chips, so to speak.
นักสืบวิลล์พูดAgent Willis speaking.
ฉันเห็นปากพี่ขยับ แต่มันไม่เข้าใจสิ่งที่พี่พูด เพราะฉันยังไม่ได้พูดI see your lips moving, but I can't understand... ...because I don't speak little bitch.
เขาไม่ได้พูด มา 71 วินาทีแล้วHe hasn't spoken for 71 seconds.
แต่คุณยังไม่ได้พูด ถึงฉันในสัปดาห์นี้ และฉันก็ถามแค่ว่าคุณเป็นยังไงบ้างI know what happened, but you haven't spoken to me in weeks, and I'm just asking how you are.

Questions and answers about พูด conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about พูด
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กวดpress
กอดhug
กัดbite
กุดstub
ขยดdo
ขอดknot
ขัดscrub
ขาดlack
ขีดcross
ขุดdig
ขูดscrape
ฃาดdo
คัดmake an imitation
คาดput around
คิดthink

Other Thai verbs with the meaning speak

Verb
ดำรัส
ตรัส