พา (phaa) conjugation

Conjugate พา (phaa) - bring

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
พาphaa I bring

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้พาdai phaa I brought

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะพาcha phaa I will bring

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังพาkamlang phaa I am bringing

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
พาอยู่phaa yu I am bringing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for พา

There is no additional usage information for the verb พา.

Examples of พา

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ขอบคุณที่พา เรามาค่ายขรุขระแบบนี้Thanks for bringing us to the jaggedy-est campsite ever.
พวกมันเป็นกลุ่มที่พา มิคโก้ ไปตัดสินความเป็นอาญกรสงครามA group trying to bring Mirko to justice for his war crimes.
ขอบคุณที่พา ฉันมา ที่นี่ (กระซิบ) โอ้Thanks for bringing me here.
นอกจากนี้ ฉันไม่ได้พา คุณมาที่นี่เพราะคอนราดBesides, I didn't bring you here for Conrad.
พวกมันเป็น กลุ่มที่พา มิคโก้ ไปตัดสินความเป็นอาญกรสงครามA group trying to bring Mirko to justice for his war crimes.
ผมก็เข้าใจครับ ถ้า จนท.บูธ ไม่ได้พา ดร.สวีทไปด้วย และเขาไม่ได้เห็นตอนที่ อเล็กซ์หัวกระแทกWell, as I understand it, if Agent Booth hadn't brought Dr. Sweets along and they hadn't seen Alex Garcia get clunked on the head, then we never would've caught the guy.

Questions and answers about พา conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about พา
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กาcrow
คาbe stuck
ชาtea
ทาpaint
ปาtoss
พกcarry
พบmeet
พำdive
ภาdo
มาcome
ยาdrug
ราwait
ลาtake leave
วาstretch out both arms
หาsearch
Different length:
พร่าblur
พาดdrape over
พานdo
พายpie
พาลcarp to afflict

Other Thai verbs with the meaning bring

Verb
เทียบ
เอา