พบ (phb) conjugation

Conjugate พบ (phb) - meet

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
พบphb I meet

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้พบdai phb I met

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะพบcha phb I will meet

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังพบkamlang phb I am meeting

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
พบอยู่phb yu I am meeting

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for พบ

Examples of พบ

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
และเราอยากให้เธอเป็นคนแรกที่ได้พบ- We just picked her up from the airport, and we wanted you to be the first person on the lane to meet her.
ดาเนี่ยน สโตน . พบ เฮนรี มาร์ติน เพื่อนฉันDaniel stone, meet Henry Martin, a friend of mine.
ทำไมสวรรค์ต้องสนใจถ้าแฮรี พบ แซลลีWhy does heaven care if harry meets sally? You know, certain bloodlines, certain destinies.
ตื่นเต้นจังที่ในที่สุดก็ได้พบ ลูกๆทั้งสองSo thrilled to finally meet my two boys.
ยินดีที่ได้พบ ครับท่านNice to meet you, sir.
โอ้มองเราแทบจะไม่ได้พบI'm sorry. I cannot. Oh, look, we've hardly met.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่ง ใครๆ ที่ได้พบ ต่างก็รักและเอ็นดูเธอ โดยเฉพาะคุณยายของเธอ \ ที่ยอมมอบให้เธอทุกสิ่ง"Once upon a time, there was a dear little girl who was loved by everyone who met her but especially by her grandmother, who would've given her anything.
บางครั้งก็ได้พบAnd sometimes answered.
ท้ายสุด ท่านก็ได้พบ ซอนอิมHe finally met Soon-im.
ครับผม เป็นเกียรติที่ได้พบThat I am. Well met.

Questions and answers about พบ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about พบ
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กบdo
ขบfigure out
คบdo
งบbudget
จบend
ซบnestle
ตบslap
ทบcompound
นบnop
แบdo
โบribbon
พกcarry
พาbring
พำdive
รบfight
Different length:
พบปะdo
พริบblink
พับfold

Other Thai verbs with the meaning meet

Verb
บรรจบ