ผลิต (phlit) conjugation

Conjugate ผลิต (phlit) - produce

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ผลิตphlit I produce

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้ผลิตdai phlit I produced

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะผลิตcha phlit I will produce

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังผลิตkamlang phlit I am producing

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ผลิตอยู่phlit yu I am producing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ผลิต

Examples of ผลิต

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ก็ใช่ โอเค แต่อย่าลืมนะว่า ยามาฮ่าเป็นคนผลิต และพวกเขาก็ผลิต มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เจ๋งๆ และโนเบิลก็ใส่เทอร์โบไปอีกสองตัว สร้างพลังได้ 650 แรงม้าYes, well, OK, but let's not forget, Yamaha make it, and they produce some pretty amazing motorcycle engines, and Noble have then strapped two turbos to it, so it makes 650 brake horsepower.
ผมเช่าเกสต์เฮาส์จากผู้ผลิตI rent a guesthouse from a producer.
หนึ่งในผู้ผลิต ,ที่ร้านอาหารOne of the producers, at cafeteria.
ฉันเป็นผู้ผลิต นักแสดงสมทบ และผู้กำกับI'm the producer, costar and director.
ก็ใช่ โอเค แต่อย่าลืมนะว่า ยามาฮ่าเป็นคนผลิต และพวกเขาก็ผลิต มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เจ๋งๆ และโนเบิลก็ใส่เทอร์โบไปอีกสองตัว สร้างพลังได้ 650 แรงม้าYes, well, OK, but let's not forget, Yamaha make it, and they produce some pretty amazing motorcycle engines, and Noble have then strapped two turbos to it, so it makes 650 brake horsepower.

Questions and answers about ผลิต conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ผลิต
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ขจิตembellish
ผลักpush
ผลัดshift
ผลาญdestroy
ผลุดjump

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ปุดstitch
เป็นใจdo
เปรียบcompare
ผนึกseal
ผลิblossom
ผลุดjump
ผ่อนส่งpay by installments
ผันconjugate
ผ่าdissect
ผูกพรรdo