นำ (nam) conjugation

Conjugate นำ (nam) - lead

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
นำnam I lead

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้นำdai nam I leaded

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะนำcha nam I will lead

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังนำkamlang nam I am leading

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
นำอยู่nam yu I am leading

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for นำ

Examples of นำ

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ความลังเลเป็นสัญญาณความอ่อนแอของผู้นำ และคุณต้องการเป็นคนที่ดีกว่าพ่อคุณในทุกด้านIndecision is a sign of weakness in a leader, and you need to be better than your father in every facet.
พวกเขาสนับสนุน งานสัมมนาภาวะผู้นำThey sponsored a leadership seminar.
เป็นที่แน่นอนว่าฆาตกร\nมีเป้าหมายเป็นผู้นำ พวกท่านต้องอยู่ที่นี่\nภายใต้ความคุ้มครองของข้าThe killer is obviously targeting the leadership.
อือฮึ - ใช่ ฉันต้องการผู้นำ- Mm-hmm. - Yeah, I needed a leader.
เจ้าพวกขี้เกียจ ท่านผู้นำ วิลล์ ชูสเตอร์บอกฉันว่า วิธีการสอนของฉัน โฉดชั่วและสุดขั้วสุดๆ ดังนั้น ฉันเลยตัดสินใจให้พวกเธอเห็นว่าศิลปินที่แท้จริงเป็นยังไงLazy idiots, your leader Will Schuester has informed me that my teaching methods are harsh and too extreme.

Questions and answers about นำ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about นำ
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กำgrasp
ขำlaugh
งำcloak
จำremember
ชำdo
ดำdive
ตำsting
ทำdo
นกbe ignored
นบnop
นฤdo
นอnorth
ปำbrave
พำdive
ยำmix
Different length:
จำนำpawn

Other Thai verbs with the meaning lead

Verb
หลีด