นั่ง (nang) conjugation

Conjugate นั่ง (nang) - sit

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
นั่งnang I sit

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้นั่งdai nang I sat

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะนั่งcha nang I will sit

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังนั่งkamlang nang I am sitting

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
นั่งอยู่nang yu I am sitting

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for นั่ง

There is no additional usage information for the verb นั่ง.

Examples of นั่ง

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
นั่ง และ ดู ดูและนั่ง... นายเหมือนฉันนะ พวกSitting and looking, just looking and sitting... Just like me, man.
อย่าได้แต่นั่ง.. ถ้าเอนตัวลงนอนได้Never sit when you can lay down.
ขอเวลาแป๊ปนึง นั่งลงก่อนไม่ได้เหรอ นั่งลง! \นั่งHalf a minute, can't you sit?
และฉันจะล็อกช่องทีวีทุกเครื่องในตึกนี้ ให้เป็นช่องขายเครื่องครัว\nคุณทั้ง 2 นั่งAnd I'm permanently setting every TV in this building to the pottery channel unless you both sit down.
แกคิดว่าจะให้ใครโทรมาบ้างได้ไหม แม่ได้แต่นั่ง...I've been sitting—
ได้ค่ะ ไฮของหนูวันนี้ก็คือหนูได้นั่ง ถัดจาก ออสติน บั้ดเลอร์ ตอนมื้อกลางวันOkay, my high today is that I sat next to Austin Butler at lunch. - Nice.
-ก็นั่งอยู่นี่ไง- I am sitting.
ดังนั้นจึงมีแค่ฉันที่นั่งอยู่ในร้านซูชิที่พวกเราชอบ มีขวดสาเก และสิ่งเดียวที่หายไป ก็คือแฟนฉันSo there I am sitting at our favorite Sushi restaurant, a bottle of saki, and the only thing that's missing is my boyfriend.

Questions and answers about นั่ง conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about นั่ง
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
โก่งbend
แข่งcompete
คั่งcongest
ชั่งscale
แช่งdamn
ซิ่งgo fast
แต่งdecorate
ทุ่งfield
นิ่งstill
นึ่งsteam
นุ่งattire
เบ่งstrain
แบ่งshare
ผึ่งdry
พุ่งdo

Do you know these verbs?

VerbTranslation
เทิดทูนesteem
เทียบเครื่องcompare machine
แทะnibble
โทรมdo
นวดmassage
นอยdo
นั่งเทียนsit looking at a candle
นาบpress
นำlead
นิสัยhabit