ถาม (thaam) conjugation

Conjugate ถาม (thaam) - ask

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ถามthaam I ask

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้ถามdai thaam I asked

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะถามcha thaam I will ask

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังถามkamlang thaam I am asking

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ถามอยู่thaam yu I am asking

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ถาม

There is no additional usage information for the verb ถาม.

Examples of ถาม

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ทำดิ! ฉันคลอนหัวไปมาด้วยนะ.. ถาม เซดาร์ท ดูก็ได้!I did and even swayed with my head. Just ask Sedat!
Pam Auden ถาม ฉันว่า ทำคุณชก Tom McHenryPam Auden called... to ask me why you punched Tom McHenry.
ขอโทษที่ถาม จะไม่เกิดขึ้นอีกSorry i asked. Won't happen again.
ได้โปรด ฉัน. .ฉันจะไม่ถามPlease, I just- I'm not asking.
ฉันไม่ได้ถาม และฉันก็จะไม่รับเงินอีกHe asked me to move it further down.
ฉันไม่ได้ถาม และฉันก็จะไม่รับเงินอีกHe asked me to move it further down.
ไม่,มีอยู่คนหนึ่งที่เราไม่ได้ถามNo. There's one person we haven't asked.
กษัตริย์ได้ถาม คุณคำถามThe King has asked you a question.
พี่ยังไม่ได้ถามI haven't asked him.
ไม่,เขาไม่ได้พูดถึงมัน และฉันก็ไม่ได้ถามNo, he hasn't tried, and I haven't asked.
- ถามแล้ว คำตอบก็เหมือนเดิม นางอยู่บนฟ้า-We have asked again and the answer is still the same.
แต่ว่า ไหนๆหนูก็ถามแล้วBut, since you asked...
แม่ก็รู้ว่าหนูถามแล้วYou know I asked.

Questions and answers about ถาม conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ถาม
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ก้มdo
กรมdo
กวมdo
กุมhold
เกมgame
แกมmingle with
ข่มsuppress
ขมมdo
ขามdo
คุมwarden
จามsneeze
จีมwedge
แจมjam
โจมcanopy
ชิมtaste

Other Thai verbs with the meaning ask

Verb
ขอ
ชวน
ถามไถ่
เรียก