ต้องการ (t`ngkaar) conjugation

Conjugate ต้องการ (t`ngkaar) - need

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ต้องการt`ngkaar I need

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้ต้องการdai t`ngkaar I

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะต้องการcha t`ngkaar I

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังต้องการkamlang t`ngkaar I

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ต้องการอยู่t`ngkaar yu I

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ต้องการ

Examples of ต้องการ

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ใครบางคนที่ไม่ต้องการ แม้แต่ว่าจะประกาศว่า เขาเป็นใครSomeone who doesn't even want us to know who he is.
ว่าพวกเค้าจะต้องได้ในทุกสิ่งที่ต้องการThat they can take whatever they want.
พวกเค้าไม่สามารถได้ทุกสิ่งที่ต้องการThat they can not take whatever they want!
เราทุกคน คือ ส่วนเกินที่เขาไม่ต้องการ ถูกกองทิ้งไว้ ถูกบริจาคWe're all cast-offs here.
จากนี้ไป เธอจะได้อะไรตามที่ต้องการExcellent!
เปล่าเลย ผมไม่ได้ต้องการNo, I don't want to.
เพื่อน ถ้าคุณต้องการพัก ก็ไปพัก\nได้โปรดฉันไม่ได้ต้องการ ฉันฮาร์ดคอร์- du,if you need a break,just take a break. - Please.I don't need one. I'm hard-core.
นั้น... เขาไม่ได้ต้องการ ที่จะตายอย่างโดดเดียวHe didn't want to die alone. That's why he asked me.
แต่ถ้าพวกเธอไม่ได้ต้องการNow, if you hadn't
ในเมื่อไม่ได้ต้องการ คำปรึกษาข้าNot for my wisdom, clearly.
เพราะคนที่จะต้องการ เอามันไปจากฉันOne day, I'll be protecting my beach... and some pumped-up mongrel wants to take it from me.
ยกเว้นสถาบันการเงินนานาชาติจะต้องการOnly IFRs require one.
ลอล่าไลย์จะต้องการLorelei would target.
แค่มองหาจากคนที่กำลังต้องการ พระองค์จะอยู่ที่นั่นJust seek out the people who are in need, and there he is.
ฉันไม่ต้องการอยู่โดยไม่มีคุณอีก นิโคลI don't want another year to go by without you in my life, Nicole.
เธอแค่ต้องการอยู่ลำพังAll she wants is to be left alone.
ท่านไม่ต้องการอยู่โดดเดี่ยวอีกYou need never be alone again.
ด้วยการโดนจับและมีสิ่งที่นาย ต้องการอยู่ในมือและกลายเป็นหลักฐานสำคัญI jeopardize her life by getting arrested... ...and having the very thing you want locked up as evidence.
เราแค่ต้องการอยู่แบบลับๆ จากใคร? อืม เริ่มจากคุณWe just need to stay hidden. - from who? - well, for starters, you.
เราเจอคนที่้ต้องการแล้ว..We found the people we were looking for.
ตอนนี้ ผมก็เอาตัวสกอฟิลด์มาให้คุณแล้ว คุณได้สิ่งที่ต้องการแล้วNow I got you Scofield down here,
ฉันได้ที่ต้องการแล้ว จบการอธิบายI met my needs. End of explanation.
เราก็ได้ของที่ต้องการแล้ว รีบไปจากที่นี่ดีกว่าHey, we got what we need, let's just get outta here.
ชั้นได้คำตอบที่ต้องการแล้วI got the answers I wanted.

Questions and answers about ต้องการ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ต้องการ
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in