ตี (tii) conjugation

Conjugate ตี (tii) - hit

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ตีtii I hit

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้ตีdai tii I hit

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะตีcha tii I will hit

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังตีkamlang tii I am hitting

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ตีอยู่tii yu I am hitting

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ตี

There is no additional usage information for the verb ตี.

Examples of ตี

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
เราได้ตีบนรถบรรทุกที่บองอะวอง - สิ่งที่เกิดขึ้น?We got a hit on the truck at the Bonaventure.
ตีทำไมเนี่ย?Why'd she hit me?
เขาเพียงแค่ยกที่ผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาไม่ได้ตีไม่มีอะไรHe just unloaded on this guy and nothin' happened. He didn't hit nothin'. Okay ?
CASEY: เขาไม่ได้ตีฉันเขา. เกือบจะตีฉันแล้ว I. ..CASEY: He didn't hit me. He almost hit me and then I...
ถูกต้อง เพราะผมไม่ได้ตีมัน ว่าแต่ทำไมผมต้องตีมันด้วยล่ะCorrect. Because I didn't hit it. And why didn't I hit it?
เขาเพียงแค่ยกที่ผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาไม่ได้ตีไม่มีอะไรHe just unloaded on this guy and nothin' happened. He didn't hit nothin'. Okay ?
CASEY: เขาไม่ได้ตีฉันเขา. เกือบจะตีฉันแล้ว I. ..CASEY: He didn't hit me. He almost hit me and then I...
ถูกต้อง เพราะผมไม่ได้ตีมัน ว่าแต่ทำไมผมต้องตีมันด้วยล่ะCorrect. Because I didn't hit it. And why didn't I hit it?
ดีมาก ... ... แต่อิฐไม่ได้ตีกลับVery good, but brick not hit back.
CASEY: เขาไม่ได้ตีฉันเขา.He didn't hit me.

Questions and answers about ตี conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ตี
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ตกfall
ตดfart
ตบslap
ตะencrust
ตำsting
ติindicate
มีhave
ยีmash
วีdo
สีrub
Different length:
ตีวงencompass

Other Thai verbs with the meaning hit

Verb
ท่อ
ยอดฮิต
อัด