ตาย (taay) conjugation

Conjugate ตาย (taay) - die

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ตายtaay I die

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้ตายdai taay I died

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะตายcha taay I will die

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังตายkamlang taay I am dying

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ตายอยู่taay yu I am dying

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ตาย

There is no additional usage information for the verb ตาย.

Examples of ตาย

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
นางจะต้องตาย, ตาย!She must die, die, die!
ถอยไปให้หมดเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นไอ้นี่ตายYou men step back! All of you step back right noW, or this man dies!
ตาย! ตาย! เห็นแก่พระเจ้า ตายซะที!Die! Die! God in heaven, die!
"สเลเยอร์ส" ก็เป็นเกมที่ให้เรา "ตาย" ผ่านคนอื่น"Slayers" would let us die through others.
ถ้านายหลับ.. นายก็ตาย.. นายด้วย! ตายกันหมดนี่แหละ!!If you sleep, you die. You too. You guys all die.
สิ่งที่ถ้าเขาไม่ได้ตายWhat if he hadn't died?
คือวันที่ เล็ตตี ได้ตายThat's the date that Letty died.
ถ้าท่านเปิดประตูนั่น \ ท่านก็จะตาย พวกเราก็จะตายกันหมด! ไม่นะ!You can't go out there, sire! If you open that door, you will die, we will all die. No!
และถ้าหากไม่มีสิ่งนี้ ปีเตอร์จะตายAnd without this, Peter will die.
ท่านพ่อ ท่านแม่และข้าก็จะตายYou, Mother and I will die
- หนูจะตาย- you will die.
ถ้าท่านเปิดประตูนั่น \ ท่านก็จะตาย พวกเราก็จะตายกันหมด!You can't go out there, Sire! If you open that door, you will die, we will all die.
พ่อฉัน... ตายแล้ว ใช่ไม๊?My father-- he died, right?
ผู้ชายคนนี้ตายแล้ว เค้าตายแล้วThe guy is dead. He died.
ไมลส์ ดายสัน ตายแล้วMiles Dyson died.
แล้วเธอจะประท้วงเรื่องอะไร เจ้าของก็ตายแล้ว ใช่ไหม?But what are you protesting? the--the owner died, didn't he?

Questions and answers about ตาย conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ตาย
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
เกยrun aground
โกยscoop
ขวยdo
ขายsell
ฃายdo
คอยwait
คายemit
คุยchat
เงยperk
ฉวยsnatch
ฉายscreen
เฉยdo
ชายdo
ซอยdo
ดายdo
Different length:
ตาลายdizzy