ช่วย (chwy) conjugation

Conjugate ช่วย (chwy) - help

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ช่วยchwy I help

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้ช่วยdai chwy I helped

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะช่วยcha chwy I will help

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังช่วยkamlang chwy I am helping

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ช่วยอยู่chwy yu I am helping

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ช่วย

There is no additional usage information for the verb ช่วย.

Examples of ช่วย

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
และผมก็อยากขอบคุณหมอ ที่ช่วย เพนนี ไว้And I wanted to thank you for your help with the Penny situation.
ไม่ต้องรู้จักกันตอนนี้หรอก เรามาขอให้ช่วย ..ได้แล้วก็จะไปThere'll be no knowing here. We've come for help and we're not leaving without it.
- วิลล์ - ผมไม่ต้องการให้ช่วย- Will. - I don't need your help.
- ทำอะไรของนายวะ - ฉันคิดว่านายต้องการให้ช่วยWhat are you doing? I thought you needed help.
และเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับจูลี่ก็ไม่ได้ช่วยAnd this whole thing with julie has not helped.
ผ้าพันแผลนี้จะช่วย ป้องกันการติดเชื้อThese bandages will help prevent infection.
นี่จะช่วยThis will help. (Click)
คุณหมอบอกฉันว่า ถ้าเขาสามารถเข้ากับ นักเรียนคนอื่นๆได้ มันสามารถที่จะช่วย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาได้The doctor suggested that if he can pair up with another student, it will help to modify his behavior and he won't feel like making trouble all the time
นี่จะช่วย เทียน?This will help. (Click) A candle?

Questions and answers about ช่วย conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ช่วย
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กรวยfunnel
ช่วงphase
ช้วยpunch
ช่างmind
ชุ่ยdo
ป่วยget sick
ม้วยdo
ย้วยbias
เสวยconsume