จ่าย (cchaay) conjugation

Conjugate จ่าย (cchaay) - pay

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จ่ายcchaay I pay

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้จ่ายdai cchaay I paid

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะจ่ายcha cchaay I will pay

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังจ่ายkamlang cchaay I am paying

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จ่ายอยู่cchaay yu I am paying

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for จ่าย

Examples of จ่าย

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ถ้าไม่จ่าย ก็ไม่ต้องอ่านNo pay, no read.
เพียงเพราะแค่ต้องการบางอย่างเพื่อใช้จ่าย สำหรับการใช้ชีวิตของฉันSomething I'm going to be paying for for the rest of my life.
ผมต้องใช้จ่ายI pay for my life.
ถ้าแกไม่จ่าย. . แกรู้นะว่าต้องเป็นยังไง?If you don't pay, you know what we are doing?
ฉันจะไม่จ่ายI'm not gonna pay.
มีใบสั่งที่ยังไม่ได้จ่าย 2 ใบ แต่มีแค่นี้แหละA couple of unpaid parking tickets, but that's about it.
แต่เราไม่ได้จ่ายOnly they weren't paid.
เขามีตั๋วจอดรถไม่ได้จ่าย 4 ใบWell, he's got four unpaid parking tickets.
เพื่อตามหนี้เครดิตที่ไม่ได้จ่าย/N ยอดทั้งสิ้นTo recover unrepaid credit on a store card totaling
ถ้าคุณดูละก็ จะเห็นว่า ลอร์ลา โรเดอร์ริค ได้จ่ายIf you look, it clearly states that a laura roderick paid
ไม่ต้องห่วง อะไรที่พวกรัสเซีย จะจ่ายDon't worry about what the Russians will pay.
ค่าเช่าเดือนแรก และค่าเช่าเดือนสุดท้าย จ่ายแล้วFirst month's rent and last month's rent is paid.
โอเคครับ,ท่านผู้ชม,จ่ายแล้ว,นายอยากขอเพลงอะไรมั้ย?Okay, citizen. You paid. Any requests?
มิซซิส คราวลี่ก็จ่ายแล้ว จิม ปีเตอร์สันก็จ่ายแล้วMrs. Crowley- -Paid! Jim Peterson--paid!
ค่าเช่าเดือนแรก และค่าเช่าเดือนสุดท้าย จ่ายแล้วFirst month's rent and last month's rent is paid.

Questions and answers about จ่าย conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about จ่าย
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กลายbecome
ก่ายrest on
ขจายdiffuse
ขยายexpand
คลายloosen
จ่อมdip
จ่างdo
ฉลายdo
ถวายoffer
ถ่ายfilm
ทลายcollapse
บ่ายdo
ปรายsow
ป้ายlabel
ผ้ายcotton