ฆ่า (khaa) conjugation

Conjugate ฆ่า (khaa) - kill

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ฆ่าkhaa I kill

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้ฆ่าdai khaa I killed

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะฆ่าcha khaa I will kill

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังฆ่าkamlang khaa I am killing

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ฆ่าอยู่khaa yu I am killing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ฆ่า

There is no additional usage information for the verb ฆ่า.

Examples of ฆ่า

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
ผมไม่ปล่อยให้ฆ่า มันไม่เหมือนกันI didn't let them kill him and that's not the same thing.
ผู้คนที่เราได้ฆ่าThe people we have killed.
แม่ไม่ได้ฆ่า ไคโตะ นากามูระ ผมรู้You didn't kill Kaito Nakamura. I know that.
คิดดูว่ากี่คนแล้วที่ถูก เกเบียล กเรย์ ฆ่าThink how many people were killed by Gabriel Gray.
มัน... ข่มขืน ฆ่า ทรมาน ผมไม่ยอมส่งตัวมันให้กับ ไอ้พวกทนายระยำที่จะช่วยมันออกมา หรือ...I couldn't turn, turn him over to some scumbag lawyer who was just gonna get him off or... or... no, no, I just... so I killed him.
2 วันที่แล้ว ซาบีน มอรู้ได้ฆ่า เจ้าหน้าที่ของเราที่ บูดาเปสท์ และได้เอารหัสยิงระเบิดนิวเคลียร์ไปTwo days ago, Sabine Moreau killed one of our agents in Budapest and relieved him of Russian nuclear launch codes.
ได้ฆ่า ภรรยาเล่าปี่ แต่ไม่พบลูกเล่าปี่They killed Liu's wives but failed to find his son
ผมไม่ได้ฆ่าI would never have killed her.
สมมติว่า สตรัม ได้ฆ่า Seth Baxter และเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์ที่ซับซ้อนLet's say that, Strahm killed Seth Baxter specifically to set you up as an accomplice to Jigsaw.
เขาจะฆ่าผมก็ได้ แต่ไม่ได้ฆ่าhe could have killed me, but he didn't.

Questions and answers about ฆ่า conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ฆ่า
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
เกาscratch
ขมาdo
ฃ๋าdo
ค้าtrade
ฆาตdestroy
จ่าdo
เฉาwither
ช้าdo
เซาsouth
ด่าcurse
เดาguess
ตราstamp
ถลาplunge
ท่าposture
ท้าdefy

Other Thai verbs with the meaning kill

Verb
ฆ่าแกง
พิฆาต
สังหาร