คิด (khid) conjugation

Conjugate คิด (khid) - think

Present tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
คิดkhid I think

Past tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
ได้คิดdai khid I thought

Future tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
จะคิดcha khid I will think

Present progressive tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
กำลังคิดkamlang khid I am thinking

Present progressive (alternative) tense

Thai FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
คิดอยู่khid yu I am thinking

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for คิด

There is no additional usage information for the verb คิด.

Examples of คิด

Example in ThaiTranslation in EnglishFm.
คุณรู้สึกยังไง ถ้าเห็นว่าคนไข้อาการดีขึ้น... แต่พอดูฟิล์ม เอ็กซ์เรย์ กลับไม่เป็นอย่างที่คิด?You know how you feel when you see a patient and you think he's all right... then you look at the X rays and it's nothing like you thought?
เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยแก้ไขทัศนคติในเชิงลบThe deal was you could change the way you felt by altering your negative thinking.
ฉันเป็นคน..คิดI think it,
คิด วู้ดดี้ คิด คิด คิดThink, think, think.
นั่นคือส่วนดีที่สุดของงานนี้ คุณคงไม่คิดThat's the best part about the job,don't you think?
เหมือนกับผมไม่ได้คิด อนาคตผมงั้นสิ ผมมีLike I haven't given thought to my future. I have.
ผมได้กลืนสสารบางอย่างไปโดยไม่ได้คิดI had thoughtlessly ingested a substance.
ฉันคิดว่าเขาเพียงแค่มา เมือฉันคิดถึงพวกเขา, แต่คืนนี้ฉันไม่ได้คิด\ถึงพวกเขา.I thought they only come when I think about them but I wasn't thinking about them tonight.
ผมคิดว่า คุณไม่ได้คิด ว่านี้คือ....I thought you didn't think this was...
โอเค ผมยังไม่ได้คิดOkay, I hadn't thought about that yet. Exactly.
และบางที คุณอาจบอก ผอ. และ ผอ. ก็จะคิดAnd, maybe you'll tell the Chief, and the Chief will think that it makes me a bad doctor.
เขาก็จะคิด, "อ่าาาา....... เขาจะต้องสงสัยแน่ๆ"He will think, "Ah... he must have doubted too."
ผมว่าพวกเราได้คิดแล้ว เพียร์ซ คุณพูดถูกUm, I think we have thought about it, Pierce, and you're right.

Questions and answers about คิด conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about คิด
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Thai conjugation game!

Practice Thai verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
กวดpress
กอดhug
กัดbite
กุดstub
ขยดdo
ขอดknot
ขัดscrub
ขาดlack
ขีดcross
ขุดdig
ขูดscrape
ฃาดdo
ค้นsearch
คลอdo
คละmix
Different length:
ขบคิดponder
คบคิดplot
คิดคดbetray

Other Thai verbs with the meaning think

Verb
นึก
พิจารณา

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ขุดทองpenetrate a males anus with
ค่อนdo
คาดput around
ค้าประเวณีprostitute
คิกขุอาโนเนะdo
คิดคดbetray
เคลือบenamel
เคาะknock
เคียวsickle
เคืองirritate