Sitta conjugation

Conjugate sitta - sit

Attention: in Swedish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'Jag' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
sitter I sit

Preterite past tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
satt I sat

Future tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
ska sitta I will sit

Conditional mood

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
skulle sitta I would sit

Past perfect tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
har suttit I have sat

Past pluperfect tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
hade suttit I had sat

Future perfect tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
ska ha suttit I will have sat

Conditional_perfect tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
skulle ha suttit I would have sat

Imperative mood

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Du
sitt sit

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for sitta

There is no additional usage information for the verb sitta.

Examples of sitta

Example in SwedishTranslation in EnglishFm.
"'Gammal stubbe är bra att sitta på.'An old stump is good for sitting and resting.
"Antikrist kommer att sitta i Guds tempel och påstå sig vara Gud.""The Antichrist will sit in the Temple of God and he will declare to the whole world that he is God."
"Hon är för gammal för att sitta där.""That woman is too old to be sitting on the floor."
"Jag sitter hellre på en pumpa och har den för mig själv- " "- än att sitta flera stycken på samma sammets kudde. ""I would rather sit on a pumpkin and have it all to myself, than be crowded on a velvet cushion."
"Jag är generad över att sitta här, intill mina växter, och skriva ett brev till dig""I'm embarrassed to sit here, near my plants, and to write you a letter"
! Satte jag mig ändå var jag så taskig. Skulle Camilla behöva sitta själv?So if I sat down anyway, well, then, I was a bitch, because why should Camilla have to sit all alone at another table?
! Ska jag bara sitta här, medan du går ut och roar henne? !I'm supposed to just-just sit here while you go off and screw her?
"'Gammal stubbe är bra att sitta på.'An old stump is good for sitting and resting.
"Antikrist kommer att sitta i Guds tempel och påstå sig vara Gud.""The Antichrist will sit in the Temple of God and he will declare to the whole world that he is God."
"Den som får sitta bredvid mig och se på när våra bästa vänner" "klänger hämningslöst på varandra"-tävlingen."Who gets to sit next to me and watch our best friends go bananas all over each other"" sweepstakes.
! Fanns det ett helvete, sitter jag i dess väntrum!If I believed in a hell, I'd be sitting in its waiting room.
"" Ingen sitter som den här stenen sitter."Nobody sits like this rock sits.
"...sitter, läser, skriver långa brev om kvällarna" "och vandrar gatorna fram och åter, rastlöst, bland dansande vissna löv."Will sit, read, write long letters Through the evening And wander the boulevards Up and down, restlessly While the dry leaves are blowing
"...är det bara du och jag som sitter här i ett rum.""It's just gonna be you and me sitting here in a room. "
"De sitter där ute nu. Du kommer att ångra att du inte gör det här.""They're sitting there now 'll regret if you do not Mucho soon..."
"Den unga flickan satt blickstilla i biktstolen" "och hörde sin fars stövlar skrapa som krita mot kyrktrappan" "sedan avtog ljudet, och försvann helt."The young girl sat perfectly still in the confessional, "listening to her father's boots scrape like chalk "on the ancient steps of the church,
"Den yngsta pojken satt i vrån och lyssnade.The youngest boy sat in the corner and listened.
"Det satt i månens sken Två fåglar på en gren"In moonlight there sat we two perching in a tree
"Det satt små möss och spann i ladan sinSome little mice sat in the barn to spin...
"Det var näktergalen som satt på grenen utanför.""It was the little live nightingale who sat outside on a spray. "
"En boll flyttar sig om den lämnar sitt ursprungliga läge" "men inte om den bara skakar till och slutar i sitt ursprungliga läge.""A ball is deemed to have moved if it leaves its original position... ...butnotifitmerelyosciIIates and returns to its original position. "
"Här, sitt i senaten i 40 år.""Here, sit in the senate 40 years.
"I gryningen hittades korpral Yost bland kropparna av 26 japanska soldater... "som han dödat i sitt självuppoffrande försvar av sin position.""At dawn Corporal Yost was found amid the bodies "of 26 Japanese soldiers he had killed in his self-sacrificing defense of his forward position."
"Kl. 07.15 på morgonen, där han satt i sitt kontor..."In the morning, at 7:15, sitting in his office,
"Mamma", ska du säga, "sitt i väntsalen på Penn Station, kl 11: 15" "så går jag förbi med mina barn, klädda i sina finaste söndagskläder."Mom, you'll tell me sit in the waiting room in Penn Station at 11:15 a.m. I'll walk by with my kids in their Sunday best.
"Vi gjorde det stående, sittande, i bilen, under bilen."We did it standing, sitting, in the car, under the car.
- Du kan inte skjuta sittande på en åsna.- You can't gunfight sitting on your ass.
- Han ser dig sittande vid fönstret-- He sees you sitting in the window and... - Bob.
- Jag är i sittande ställning.I'm in the firing position known as the sitting position.
-Vi är sittande ankor här ute.- We're sitting ducks out here.
- Hon måste ha suttit i nån tomtes knä som svettades mycket och hade dålig andedräkt och ställde många frågor.- She must have sat on some Santa's lap... that was sweating real bad and had bad breath and asked a lot of nosy questions.
- Jag har suttit för länge.- I have sat too long.
- Möjligen har mördaren suttit i den.Someone sat in it and may have been involved in the murder.
-Dom har suttit så där sedan jag satt ner.They've been sitting there like that since I sat down. Those two?
-Hur länge har du suttit där? -l en halvtimme.- How long have you sat here?

Questions and answers about sitta conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about sitta
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bettabet
buttado
duttashower
fattaunderstand
gittarun away
gottado
hettaheat
hittafind
huttadispose
hyttado
höttado
kuttado
köttado
lottaunload
lättalisp
Different length:
besittapossess
skrittado
smittacontaminate

Do you know these verbs?

VerbTranslation
räkna uppenumerate
savabe in sap
schackradicker
segregerasegregate
sinkado
sippado
siraooze
sjabblamuff it
skawill
skandaliserascandalize