Finna conjugation

Conjugate finna - find

Attention: in Swedish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'Jag' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
finner I find

Preterite past tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
fann I found

Future tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
ska finna I will find

Conditional mood

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
skulle finna I would find

Past perfect tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
har funnit I have found

Past pluperfect tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
hade funnit I had found

Future perfect tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
ska ha funnit I will have found

Conditional_perfect tense

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Jag
skulle ha funnit I would have found

Imperative mood

Swedish FormEnglish TranslationEx.
Du
finn find

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for finna

There is no additional usage information for the verb finna.

Examples of finna

Example in SwedishTranslation in EnglishFm.
" För att finna mig...# To find me... # watching the Manchester United football team! #
" Han tar ännu ett hem igen " För att finna mig väntandes " Han är alltid på det morgontåget "# He takes another home again [men] # To find me waiting for him [woman] # He's always on that morning train #
"Att rentvå mitt namn, genom att finna en enarmad man.""to clear my name, by finding the one armed man.
"Att sträva, att söka, att finna" "Och inte väja""to strive, to seek, to find, and not to yield."
"De var redo att finna död, men fann skändade människolik vid klippan" "som pälsjägare kallat Coffin Rock.""They went into the woods ready to find death but what they found was inhumane at the site called Coffin Rock.
" För att finna mig...# To find me... # watching the Manchester United football team! #
" Han tar ännu ett hem igen " För att finna mig väntandes " Han är alltid på det morgontåget "# He takes another home again [men] # To find me waiting for him [woman] # He's always on that morning train #
" Hur skulle han finna sin käresta? "How was the prince to find her?
"Att finna hennes första stillhet, hennes enda kärlek.""To find her first calm her long broken heart.
"Att finna, utforska fjärran tillgångarTo find, explore the funds offshore
" Charles I. Wilson kvarhålls på McLarren-sjukhuset" "tills en medicinsk granskningsnämnd" "finner honom lämplig att återfå sin plats i samhället."" Charles I. Wilson was remanded to the McLarren State Hospital till such time as a medical examining board finds him fit to resume his place in society. "
" Jag hoppas dagen finner dig väl."I do hope the day finds you well.
"Bakterier små av alla slag finner både du och jag-" "-när uppå marknaden de blandas."There are germs of every kind in every food that will can find in the market or upon the bill of fare.
"Den finner mörkret har alltid fått dit först och väntar på det. ""But it is wrong. "No matter how fast light travels, "it finds the darkness has always gotten there first.
"Den som finner dessa karaktärer relaterade till riktiga människor,- levande eller döda, bör sluta att läsa nu."And anyone finding a resemblance to actual persons, Living or dead, should proceed no further."
"Annars ska jag tillfångata de som finns kvar och flå dem levande" "som jag flådde de tjugo järnfödda jag fann i Winterfell."On the first night of the full moon, I will hunt down every islander still on our lands and flay them living, the way I flayed the 20 ironborn scum I found at Winterfell.
"De stupade på varandra som slagna av åska och fann äntligen tröst i döden.""They fell on each other as if struck by thunder and finally found consolation in death."
"De var redo att finna död, men fann skändade människolik vid klippan" "som pälsjägare kallat Coffin Rock.""They went into the woods ready to find death but what they found was inhumane at the site called Coffin Rock.
"Det går dåligt just nu" och saker hände med min familj, och jag fann en sten och nu sitter jag bara här och håller i den."oh man, things aren't working right" or "things are going bad". And there were some things going on in my family... and I found a rock. And I'm just sitting here holding this rock, you might see me carrying around.
"Jag fann"..."I found... "
# Bara finn den du älskar# Just find who you love
-och när du ser något du vill uppleva, tänk på det, finn känsloläget för det kom in i det, prata om det, skriv ner det, skriv ett manus om det gör det till din verklighet genom att bli dess jämlike.And when you see something that you want in your experience, think about it, find a feeling place of it get inside of it, talk about it and write it down, write a script about it, make it your reality by becoming a match to it.
...finn en god och kristlig husbonde......findagoodChristianhusband...
...finn lyckan som har undgått din mor och mig....find the happiness that has eluded your mother and me.
Berätta och finn tröst i hur orden mottas.Break words, and find comfort in how they are received.
"Aldrig funnen bland män, och sällan bland kvinnor."Rarely found in women, never found in men.
"En tjej funnen ihjälfrusen.""A little girl found frozen to death."
"Man funnen skuten på en gata.""Man found shot on street"
"Oidentifierad man funnen i park."Unidentified male found in park..."
"Pojke i koma funnen 10 meter från meteoren.""Comatose boy found 20 yards from meteor strike."
"Jag har fel pojke" "men jag tror att jag har funnit den riktiga resenären. ""I have the wrong boy but I believe that I have found the true Traveler."
"Jag har," svarade Gargantua, "Genom lång och nyfiken erfarenhet, funnit ett sätt att torka rumpan."I have answered Gargantua, 'by a long a curious experience, found out a means to wipe my bum.
"Jag vet inte hur eller varför, men jag vet hur lycklig jag är som funnit dig."I don't know how or why, but I'm old enough to know how lucky I am to have found you.
"Ni är en speciell grupp" " som i varandra har funnit speciella band" "som enbart kan finnas i strid." "Bland bröder" "i delade skyddsvärn".You are a special group... who found in one another a bond... that exists only in combat... among brothers... of shared foxholes.
"kom ihåg att du redan har funnit livets riktiga skatter."remember we've already found life's real treasures.

Questions and answers about finna conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about finna
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bannabanquet
bonnado
donnado
falnafail
famnaembrace
fetnado
fileafillet
filéafillet
filmafilm
fimpafilter
finnasexist
fintafeint
fiskafish
fistado
flinagrin
Different length:
befinnabe located
finnasexist
infinnainfiltrate

Other Swedish verbs with the meaning find

Verb
hitta
hiva

Do you know these verbs?

VerbTranslation
egado
fakturerainvoice
fasonerafacet
fingerafine adjustment drive
finjusteramince
finnasexist
flagelleraflagellate
flickarepair
flypass
flygafly