Shpjegoj conjugation

Conjugate shpjegoj - explain

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpjegoj I explain
Ti
shpjegon you explain
A(i/jo)
shpjegon he/she/it explains
Ne
shpjegojmë we explain
Ju
shpjegoni you all explain
At(a/o)
shpjegojnë they explain

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpjegova I explained
Ti
shpjegove you explained
A(i/jo)
shpjegoi he/she/it explained
Ne
shpjeguam we explained
Ju
shpjeguat you all explained
At(a/o)
shpjeguan they explained

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të shpjegoj I will explain
Ti
do të shpjegosh you will explain
A(i/jo)
do të shpjegojë he/she/it will explain
Ne
do të shpjegojmë we will explain
Ju
do të shpjegoni you all will explain
At(a/o)
do të shpjegojnë they will explain

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
shpjego you explain
Ju
shpjegoni you all explain

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpjegoja I was explaining
Ti
shpjegoje you were explaining
A(i/jo)
shpjegonte he/she/it was explaining
Ne
shpjegonim we were explaining
Ju
shpjegonit you all were explaining
At(a/o)
shpjegonin they were explaining

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam shpjeguar I have explained
Ti
ke shpjeguar you have explained
A(i/jo)
ka shpjeguar he/she/it has explained
Ne
kemi shpjeguar we have explained
Ju
keni shpjeguar you all have explained
At(a/o)
kanë shpjeguar they have explained

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata shpjeguar I had explained
Ti
pate shpjeguar you had explained
A(i/jo)
pati shpjeguar he/she/it had explained
Ne
patëm shpjeguar we had explained
Ju
patët shpjeguar you all had explained
At(a/o)
patën shpjeguar they had explained

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem shpjeguar I will have explained
Ti
do të kesh shpjeguar you will have explained
A(i/jo)
do të ketë shpjeguar he/she/it will have explained
Ne
do të kemi shpjeguar we will have explained
Ju
do të keni shpjeguar you all will have explained
At(a/o)
do të kenë shpjeguar they will have explained

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të shpjegoj I explain
Ti
të shpjegosh you explain
A(i/jo)
të shpjegojë he/she/it explain
Ne
të shpjegojmë we explain
Ju
të shpjegoni you all explain
At(a/o)
të shpjegojnë they explain

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të shpjegoja I explain
Ti
të shpjegoje you explain
A(i/jo)
të shpjegonte he/she/it explain
Ne
të shpjegonim we explain
Ju
të shpjegonit you all explain
At(a/o)
të shpjegonin they explain

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem shpjeguar I have explained
Ti
të kesh shpjeguar you have explained
A(i/jo)
të ketë shpjeguar he/she/it have explained
Ne
të kemi shpjeguar we have explained
Ju
të keni shpjeguar you all have explained
At(a/o)
të kenë shpjeguar they have explained

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha shpjeguar I have explained
Ti
të kishe shpjeguar you have explained
A(i/jo)
të kishte shpjeguar he/she/it have explained
Ne
të kishim shpjeguar we have explained
Ju
të kishit shpjeguar you all have explained
At(a/o)
të kishin shpjeguar they have explained

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të shpjegoja I would explain
Ti
do të shpjegoje you would explain
A(i/jo)
do të shpjegonte he/she/it would explain
Ne
do të shpjegonim we would explain
Ju
do të shpjegonit you all would explain
At(a/o)
do të shpjegonin they would explain

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha shpjeguar I would have explained
Ti
do të kishe shpjeguar you would have explained
A(i/jo)
do të kishte shpjeguar he/she/it would have explained
Ne
do të kishim shpjeguar we would have explained
Ju
do të kishit shpjeguar you all would have explained
At(a/o)
do të kishin shpjeguar they would have explained

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpjegofsha I may explain
Ti
shpjegofsh you may explain
A(i/jo)
shpjegoftë he/she/it may explain
Ne
shpjegofshim we may explain
Ju
shpjegofshit you all may explain
At(a/o)
shpjegofshin they may explain

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça shpjeguar I may have explained
Ti
paç shpjeguar you may have explained
A(i/jo)
pastë shpjeguar he/she/it may have explained
Ne
paçim shpjeguar we may have explained
Ju
paçit shpjeguar you all may have explained
At(a/o)
paçin shpjeguar they may have explained

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpjeguakam I (apparently) explain
Ti
shpjeguake you (apparently) explain
A(i/jo)
shpjeguaka he/she/it (apparently) explains
Ne
shpjeguakemi we (apparently) explain
Ju
shpjeguakeni you all (apparently) explain
At(a/o)
shpjeguakan they (apparently) explain

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shpjeguakësha I (apparently) explained
Ti
shpjeguakëshe you (apparently) explained
A(i/jo)
shpjeguakësh he/she/it (apparently) explained
Ne
shpjeguakëshim we (apparently) explained
Ju
shpjeguakëshit you all (apparently) explained
At(a/o)
shpjeguakëshin they (apparently) explained

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam shpjeguar I (apparently) have explained
Ti
paske shpjeguar you (apparently) have explained
A(i/jo)
paska shpjeguar he/she/it (apparently) has explained
Ne
paskemi shpjeguar we (apparently) have explained
Ju
paskeni shpjeguar you all (apparently) have explained
At(a/o)
paskan shpjeguar they (apparently) have explained

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha shpjeguar I (apparently) had explained
Ti
paskëshe shpjeguar you (apparently) had explained
A(i/jo)
paskësh shpjeguar he/she/it (apparently) had explained
Ne
paskëshim shpjeguar we (apparently) had explained
Ju
paskëshit shpjeguar you all (apparently) had explained
At(a/o)
paskëshin shpjeguar they (apparently) had explained

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
shpjeguar explained
gerund present
duke shpjeguar explaining
gerund past
duke pasë shpjeguar having explained

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for shpjegoj

There is no additional usage information for the verb shpjegoj.

Examples of shpjegoj

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Me sa duket s'kishte një teori për të shpjeguar një çast si ai.It seemed he had no theory with which to explain a moment like this.
Nuk ka gjë për të shpjeguar, zotëri.There's nothing to explain. Sir.
Shiko, nuk kam kohë për të shpjeguar tani.Look, I don't have time to explain it right now.
Do të kemi shumë gjëra për të shpjeguar kur të kthehemi në shtëpi.We'll have much to explain when we return home.
- Do ju shpjegoj.-I'll explain along the way.
Kam parë çudira të cilat nuk mund t'i shpjegoj dhe jam edhe më i etur sa kurdoherë.I've seen marvels which I can't explain and I am more thirsty than ever.
Kam parë shumë mrekulli dhe jam munduar t'i shpjegoj, por më ka sjellur asnjë kuptim real.I have seen many miracles and tried to explain them, but it has brought me no real understanding.
- Mund të shpjegoj.- Uh, I can explain.
Vetëm se... nuk mund ta shpjegoj.It's just... I can't explain it.
K jo shpjegon të paktën pjesërisht variacionet ndër -vjetore dhe për shembul, nivelet e larta të O në 2003, një vit me valë të nxehtësisë gjatë verës.This explains at least partly inter-annual variations and levels in 2003, a year with extended heat waves
Kjo e shpjegon dedektivin privat.That explains the private detective.
A ka kush ia shpjegon! Une nuk di se si.Can someone please explain to her because I don't think I can...
Varësia ndaj heroinës shpjegon veprimet tuaj pa i justifikuar.Heroin addiction may explain your actions, but it does not excuse them.
Si e shpjegon atehre?How do you explain it?
Do gjej Adrianën, do marr skenarin... ...dhe do shpjegojmë gjithçka, mirë?I'll find Adrienne and I'll grab the script, and this could all be explained, all right?
Nuk e shpjegojmë fare dhe na bëj një nder.How would you explain the situation? This is how I explain this sir. Do yourself a favor.
Do t'ju shpjegojmë, futuni në makinë.We'll explain later. Get in the car.
Ejani me ne, do të ju shpjegojmë.Come back with us and we'll explain everything.
Tani, ne do të shpjegojmë mbretin e spiunazhit të ligjeve të tij agjent.Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.
Mund të ma shpjegoni?Can someone explain it to me?
Pra kjo nuk eshte publikuar mund te ma shpjegoni Qfar po bani ktu?Since it was neverpublished: :: wouldyou explain whatyou're doing here ?
Shikoni këtu, të dashura, kam qenë këtu vetëm disa ditë, por a do të ma shpjegoni... ...se çka dreqin është kjo?Look here, lovelies, I only been here a few days, but will you explain... ...what the hell is this?
Tani mund të më shpjegoni... si ashtu, të gjindeni në dy vende të krimit... dhe përse nuk mundemi në kompjuter të gjejmë kurrfar shënime për ty.Now Then, perhaps you can explain how iT is... ThaT I run inTo you aT Two crime scenes... and Then can'T find any record of you on a single governmenT compuTer.
Zoti Kruger, i shpjegoni situatën.Mr. Kruger, I'll let you explain the situation.
Nganjëherë njerëzit vijnë te unë dhe s'mund ta shpjegojnë arsyen.People sometimes come to me... and can't explain why.
Vetëm fjalët nuk e shpjegojnë këtë.Just words don't explain it.
Shkencëtarët nuk munden të shpjegojnë ngjarjet e jashtëzakonshme... ...Disa thonë se është vetë Dora e Zotit që po i bën këto.With scientists unable to explain the events... ...some are wondering if the hand of God is at work.
Si funksionon të shpjegojnë sesi ndjehem për Stephan?How does that explain how I feel about Stephan?
Akoma nuk mund t'a shpjegojnë si ndodhi, përveç faktit që ndodhi.They still can't explain how that happened, except that it happened.
Ashtu siç i shpjegova edhe gruas suaj, Për ti mbyllur plotësisht të dyja llogaritë... ...Ishte e nevojshme firma juaj.As I explained to your wife, to close both out completely... ...your signature would have been necessary.
Gjithsesi, siç ja shpjegova dhe atij para se të ikte,Although as I explained to him before he left,
Ta shpjegova rëndësinë e objektivit. Sa njerëz mendon se vlen?I explained to you the importance of this objective.
Po, z, e shpjegova atë.Yes sir, I explained that.
Po zotëri, ia shpjegova.Yes, sir, I explained that.
Më pas ai më shpjegoi se ishte një princ rus dhe se i nevojitej për koleksionin e antikiteteve, dhe nëse nuk doja që ta ta merrte ai, a do ta lejoja ta bënte një kopje për 200 funta?He then explained to me he was a Russian prince who needed it for his collection of antiques, and if I wouldn't let him depart with it, would I let him make a copy of it for 200 pounds?
Por ajo më shpjegoi që po e merte për zogun e saj.She explained it was for her bird.
Eloise shpjegoi që Jack duhet të merrte dhe trupin e John Locke në avion.Eloise explained that Jack would need to bring the body of John Locke on the plane.
Une i shpjegoi departamentin qe zbraps deri aty se cfare shtoi ne emrin e saj te plote. "I explained to the department shrink what her full name... added up to. ' 23.
E kuptoj që ndihmësi im të shpjegoi punën.I understand my assistant explained the job to you.
Epo ne i shpjeguam Itanit që duke mbrojtur atë tjetrin, nuk po vepronte mirë.Well because we explained to Ethan that protecting this child was not going to help him.
pse me hap telashe mua, mund ta kuptoj por jo familjes time mendova se u shpjeguam.I can understand your bothering me, but leave my family alone. You should have told your friend, I thought I'd explained it to you.
Po, Zoteri. Jam Koloneli Stauffenberg ... do të shpjegoj gjithçka ....Colonel Stauffenberg, will explain everything.
Kolonel Stauffenberg, do të shpjegojë gjithçka.Colonel Stauffenberg, will explain everything.
Ace do të shpjegojë të _itha rregullat dhe rregulloret.Ace will explain all the rules and regulations.
I do të shpjegojë për Maya që ju duhej të largohej për trajnim.I will explain to Maya that you had to leave for training.
Ndoshta kjo dhuratë do të shpjegojë… ato që nuk mundem të them me fjalë.Perhaps this gift will explain where words fail.
Nesër. I do të shpjegojë për Maya që ju duhej të largohej për trajnim.l will explain to Maya that you had to leave for training.
Tani, ne do të shpjegojmë mbretin e spiunazhit të ligjeve të tij agjent.Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.
Bëhu zemërgjerë, baba, dhe më shpjego çka mendon për ushtrimet e frymëmarrjes.Be so kind, father, and explain to me what you think of breathing exercises.
- Atëherë më shpjego rrudhat.- Then explain the creases.
Vetëm nma shpjego këtë. Në rreguII?Just explain this to me, though, all right?
Tani më shpjego përse je veshur si për në diskotekë dhe je 47 minuta vonë për stërvitje?Now explain why are you dressed for discotheque and 47 minutes late for training?
Pa ma shpjego pak!-Start explaining.
Vetëm sa po i shpjegoja vajzave për... Bing Bangun.I was explaining to the girls about how the big bang led to...
U mundova ta shpjegoja në shtëpi. asnjëri e di që njihemi.It's what I was explaining at the apartment. Nobody knows we know each other.
Po i shpjegoja Z. Bosch-it dhe Z. Madritsch-it ... ...I was explaining to Herr Bosch and Herr Madritsch... ...some of the benefits of moving their factories into Plaszow.
Jo, po i shpjegoja gruas suaj që kemi ankesa për zhurmën... është faji im.No, I was explaining to your wife that we had complaints about the noise... That was my fault.
Po i shpjegoja Z. Bosch-it dhe Z. Madritsch-it Se disa nga përfitimet e lëvizjes se fabrikave te tyre në Plaszow.I was explaining to Herr Bosch and Herr Madritsch... some of the benefits of moving their factories into Plaszow.
Siç ua kam shpjeguar... para se topgjinjtë t'i qasen trajnimit, duhet të mësojnë të reagojnë shpejt ndaj komandës..As I have explained... ...before a gun crew is instructed in artillery... ...it must learn to respond 'clickһclick!' to orders
- Mund të shpjegoj.- Uh, I can explain.
Do të shpjegoj gjithçka.I´il explain everything.
Më lërtë të shpjegoj, sepse mendoj se jemi keqkuptuar.Let me just explain, because I think you might've misunderstood.
Unë mund të shpjegoj--I can explain...
Duhet të shpjegoj, më kupton, emri im i vërtetë nuk është Majk.I should explain. You see, my real name isn't Mike.
- Atëherë... ...a mund të shpjegosh çfarë më ndodhi sonte?- Then... ...can you explain what happened to me tonight?
- Është e vështirë të shpjegosh gjithCka tani.It's very difficult to explain everything right now. Much larger matters loom.
Mund të shpjegosh ndonjë gjë?Can you explain any of this?
Max, ka dicka që duhet të shpjegosh...Max, there's something you need to explain...
Nuk do të kesh kohë të shpjegosh se çfarë je duke bërë.You won't have time to explain what you're doing, let alone convince them.
Ajo do të shpjegojë se përse bën fjalë pjesa.She'll explain what the scene is about.
Kam gjysmë ore që jam ulur këtu... ...duke u përpjekur të shpik një histori... ...që të shpjegojë prezencën time këtu i veshur kështu.I've been sitting there for the last half-hour... ...trying to come up with a story... ...that would explain my being here dressed like this.
Kolonel Stauffenberg, do të shpjegojë gjithçka.Colonel Stauffenberg, will explain everything.
Ky libër mund të të shpjegojë se çfarë po ndodh.Now this book may explain what's happening. Let's see.
Tani, kush mund të shpjegojë metodën e Njutonit dhe si e përdorim?Now, who can explain Newton's method and how you use it?
Tani, ne do të shpjegojmë mbretin e spiunazhit të ligjeve të tij agjent.Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.
Unë nuk jam në Forks, por çdo gjë e mirë, dhe unë do të shpjegojmë më vonë.I'm not in Forks, but everything's okay, and I'll explain it later.
Unë do të shpjegojmë më vonë çdo gjë.I'll explain everything later.
Sigurisht, ne duhet të shpjegojmë ty disa sende të rëndomta, Bob, ABC-në e punës.Of course, we'll need you to explain some of the mundane stuff, Bob, the nuts and bolts.
Dhe kështu ne mund të shpjegojmë atë vetëm duke lexuar këtë letër nga dora dhe fjala e mikut Guevara Ernesto.And so we only can explain it by reading this letter from the hand and word of Comrade Ernesto Guevara.
Ndoshta ju mund të shpjegoni, atëherë, se si imazhet tona të fundit satelitore tregojnë se Korea e Veriut po dyfishon aktivitetin e flotës së saj.Maybe you can explain, then, how our latest satellite imagery shows North Korea doubling its naval activity.
Mund të shpjegoni sesi hetimi juaj çoi në kapjen e Tezos? ...dhe do të ndalojë tek shkallët e Rajonit 31.Can you explain how your investigation led to the apprehension of Tezo? –and end up on the steps of the 31 st Precinct.
Epo atëherë, a mund të shpjegoni se pse të njëjtat shenja zvarritjeje ndodhen në dyshemenë e zotit Golden?WeII then, can you explain how the exact same scuff marks came to be on Mr. Golden's floor?
Dyshoj se ju jeni më mirë në gjendje të shpjegoni se si një shaka për të miturit... çoi në atë që policia gati qelloi dy nga studentët e mi.I doubt if you are any better able to explain how a juvenile prank... led to the police almost shooting two of my students.
Ju dëshironi të shpjegoni në lidhje me këtë person dhe atë flamur.You want to explain about this person and that flag.
Shkencëtarët nuk munden të shpjegojnë ngjarjet e jashtëzakonshme... ...Disa thonë se është vetë Dora e Zotit që po i bën këto.With scientists unable to explain the events... ...some are wondering if the hand of God is at work.
Si funksionon të shpjegojnë sesi ndjehem për Stephan?How does that explain how I feel about Stephan?
Shiko, unë mund të ulem këtu dhe të përpiqen të shpjegojnë mekanikës kuantike, teoria e gjithësisë nga CTL dhe Mankoëski, por unë besoj se ju do të jeni merzitur, dhe ju akoma nuk do ta kuptoni atë.Look, I could sit here and try to explain quantum mechanics, CTL's and Mankowski space theories, but I believe you would be bored, and you still wouldn't understand it.
Shkencëtarët nuk munden të shpjegojnë ngjarjet e jashtëzakonshme Disa thonë se është vetë Dora e Zotit që po i bën këto.With scientists unable to explain the events some are wondering if the hand of God is at work.
Kisha ndërmend të vija të të shpjegoja për atë gjënë e gazetës.Hey. I meant to come over and explain about that thing in the newspaper.
Kjo e bëri të pamundur për mua që të përpiqesha të shpjegoja natyrën e çmendurisë së saj.That made it impossible for me to try to explain the nature of her madness.
Seriozisht mendon se unë do të të shpjegoja ty arritjen time mjeshtërore... nëse do të ekzistonte edhe mundësia më e vogël, që ti të ndikoje në përfundim?Do you think I'd explain my masterstroke to you… if there were even the slightest possibility you could affect the outcome?
Nuk e more mesazhin tim elektronik ku të shpjegoja situatën?Didn't you get my e-mail explaining the situation?
Do të provoja që të shpjegoja se shpëtimi i planetit për mirë apo për keq, ia vlente të investoje te ajo z. DagetI could try explaining that a save-the-world project, vain or not... ...is worth investing in, Mr. Daggett.
Si mund të pyesësh një njëriu që... të të shpjegoje diçka që ka sprovuar... ku një person tjetër mbështetet në qeshtjet e papërcaktuara?How can you make someone he explained something he has experienced, in the manner which the and the other person does not have a clue?
Sepse kjo do të shpjegonte shumë gjëra.'Cause that would explain a lot of things.
Semi nuk mund të kuptonte ose të shpjegonte se cfarë ndodhi.Sammy couldn't understand or explain what happened.
Raporti i Komisionit 11 Shtatorit absolutisht pranoi që nuk mund të shpjegonte rënien e kësaj ndërtese duke mos e përmendur fare.The 9/11 Commission Report implicitly admitted that it could not explain the collapse of this building by not even mentioning it.
Epo, kjo do të shpjegonte neverinë e vampirëve ndaj argjenditWell, that would explain the vampire's aversion to silver
Po, kjo do të shpjegonte vendstrehimin kundër bombardimeve.Yeah, I mean that would explain the bomb shelter.
Ata vetëm duhet të shpjegonin çfarë duan të krijojnë,They only had to explain what they wanted to create,
Ata vetëm duhet të shpjegonin çfarë duan të krijojnë, -dhe bërthama mbushte boshllëkun.They only had to explain what they wanted to create and the core filled in the blanks.
Sepse kjo do të shpjegonte shumë gjëra.'Cause that would explain a lot of things.
Epo, kjo do të shpjegonte neverinë e vampirëve ndaj argjenditWell, that would explain the vampire's aversion to silver
Po, kjo do të shpjegonte vendstrehimin kundër bombardimeve.Yeah, I mean that would explain the bomb shelter.
Do kisha dashur që të ma kishe treguar këtë. dhe të ma kishe shpjeguar të gjithën, dhe ndoshta Jacku nuk do kishte luajtur mendsh. e të kishte copëtuar pasqyrën tënde në mijëra copa.Yeah, well, I'd you had told me that and had, like, explained everything, then maybe Jack wouldn't have freaked out and smashed your mirror into a billion pieces.
Ai s'ja ka shpjeguar dikujt.He never explained to anybody
Atëherë pse dërgove Kirkun kur ti mund të ma kishe shpjeguar vetë të vërtetën? Pasi kishit nevojë për njëri tjetrin.Then why did you send Kirk aboard when you alone could have explained the truth?
Ti nuk e kupton këtë... ...por ta kam shpjeguar këtë, miliona herë.You don't realize this, but I've explained this to you, like, a zillion times.
Dhe ju kam shpjeguar që ju duhet të merrni një lloj humbje. po.And I explained to you that you might have to take some kind of loss. Yeah.
Do më shkruash një letër të detajuar duke shpjeguar gjithçka që ndodhi, duke treguar se më pe tek liqeni.You'll write a detailed letter to me explaining everything that happened leading up to you saying you saw me by the lake.
Ç'do sekondë që harxhojmë duke shpjeguar këto gjëra, vëmë në rrezik jetët e një numëri të madh civilësh të pafajshëm.Every second spend, explaining things puts more innocents civilians at risk.
Le të mos humbasim më kohën duke shpjeguar këto budallallëqe!Come on, don't waste your time explaining that garbage.

Questions and answers about shpjegoj conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about shpjegoj
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Albanian verbs with the meaning explain

Verb
sqaroj

Do you know these verbs?

VerbTranslation
harrojforget
ndajdivide
prektouch
propozojpropose
stimulojstimulate
shkëlqejexcel
shpirtërojanimate
shpresojhope
takojmeet
zhvirgjërojdeflower