Shoh conjugation

Conjugate shoh - see

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shoh I see
Ti
sheh you see
A(i/jo)
sheh he/she/it sees
Ne
shohim we see
Ju
shihni you all see
At(a/o)
shohin they see

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pashë I saw
Ti
pe you saw
A(i/jo)
pa he/she/it saw
Ne
pamë we saw
Ju
patë you all saw
At(a/o)
panë they saw

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të shoh I will see
Ti
do të shohësh you will see
A(i/jo)
do të shohë he/she/it will see
Ne
do të shohim we will see
Ju
do të shihni you all will see
At(a/o)
do të shohin they will see

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
shih you see
Ju
shihni you all see

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
shihja I was seeing
Ti
shihje you were seeing
A(i/jo)
shihte he/she/it was seeing
Ne
shihnim we were seeing
Ju
shihnit you all were seeing
At(a/o)
shihnin they were seeing

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam parë I have seen
Ti
ke parë you have seen
A(i/jo)
ka parë he/she/it has seen
Ne
kemi parë we have seen
Ju
keni parë you all have seen
At(a/o)
kanë parë they have seen

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata parë I had seen
Ti
pate parë you had seen
A(i/jo)
pati parë he/she/it had seen
Ne
patëm parë we had seen
Ju
patët parë you all had seen
At(a/o)
patën parë they had seen

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem parë I will have seen
Ti
do të kesh parë you will have seen
A(i/jo)
do të ketë parë he/she/it will have seen
Ne
do të kemi parë we will have seen
Ju
do të keni parë you all will have seen
At(a/o)
do të kenë parë they will have seen

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të shoh I see
Ti
të shohësh you see
A(i/jo)
të shohë he/she/it see
Ne
të shohim we see
Ju
të shihni you all see
At(a/o)
të shohin they see

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të shihja I see
Ti
të shihje you see
A(i/jo)
të shihte he/she/it see
Ne
të shihnim we see
Ju
të shihnit you all see
At(a/o)
të shihnin they see

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem parë I have seen
Ti
të kesh parë you have seen
A(i/jo)
të ketë parë he/she/it have seen
Ne
të kemi parë we have seen
Ju
të keni parë you all have seen
At(a/o)
të kenë parë they have seen

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha parë I have seen
Ti
të kishe parë you have seen
A(i/jo)
të kishte parë he/she/it have seen
Ne
të kishim parë we have seen
Ju
të kishit parë you all have seen
At(a/o)
të kishin parë they have seen

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të shihja I would see
Ti
do të shihje you would see
A(i/jo)
do të shihte he/she/it would see
Ne
do të shihnim we would see
Ju
do të shihnit you all would see
At(a/o)
do të shihnin they would see

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha parë I would have seen
Ti
do të kishe parë you would have seen
A(i/jo)
do të kishte parë he/she/it would have seen
Ne
do të kishim parë we would have seen
Ju
do të kishit parë you all would have seen
At(a/o)
do të kishin parë they would have seen

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pafsha I may see
Ti
pafsh you may see
A(i/jo)
paftë he/she/it may see
Ne
pafshim we may see
Ju
pafshit you all may see
At(a/o)
pafshin they may see

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça parë I may have seen
Ti
paç parë you may have seen
A(i/jo)
pastë parë he/she/it may have seen
Ne
paçim parë we may have seen
Ju
paçit parë you all may have seen
At(a/o)
paçin parë they may have seen

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pakam I (apparently) see
Ti
pake you (apparently) see
A(i/jo)
paka he/she/it (apparently) sees
Ne
pakemi we (apparently) see
Ju
pakeni you all (apparently) see
At(a/o)
pakan they (apparently) see

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pakësha I (apparently) saw
Ti
pakëshe you (apparently) saw
A(i/jo)
pakësh he/she/it (apparently) saw
Ne
pakëshim we (apparently) saw
Ju
pakëshit you all (apparently) saw
At(a/o)
pakëshin they (apparently) saw

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam parë I (apparently) have seen
Ti
paske parë you (apparently) have seen
A(i/jo)
paska parë he/she/it (apparently) has seen
Ne
paskemi parë we (apparently) have seen
Ju
paskeni parë you all (apparently) have seen
At(a/o)
paskan parë they (apparently) have seen

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha parë I (apparently) had seen
Ti
paskëshe parë you (apparently) had seen
A(i/jo)
paskësh parë he/she/it (apparently) had seen
Ne
paskëshim parë we (apparently) had seen
Ju
paskëshit parë you all (apparently) had seen
At(a/o)
paskëshin parë they (apparently) had seen

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
parë seen
gerund present
duke parë seeing
gerund past
duke pasë parë having seen

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for shoh

There is no additional usage information for the verb shoh.

Examples of shoh

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Kështu bëjnë të gjitha që jetojnë për të parë herë tillë... ...por që nuk është për ata për të vendosurSo do all who live to see such times... ...but that is not for them to decide.
Do ta hedhim për të parë si është.We flip to see what it is.
U thashë se më shpëtove nga ai ndyrësira Roarku. Por as që më kontrollojnë për të parë se jam ende e virgjër.I told them that you saved me from that Roark creep, but they won't even check me out to see that I'm still a virgin.
Mora autobusin deri në Memphis për të parë atë se si performon në atë shfaqje. Ajo ishte Amber, Amber Flame.I took the bus up to Memphis to see her perform in that show.
Javier, më vjen mirë që po të shoh.Javier, good to see you. - How you doing, partner?
- Unë po të shoh të pafund, përsosmëri hyjnore.I see endless, divine perfection.
Më duhet të shoh çdo pamje që keni të pjesës së pasme të sheshit.I need to see any footage you have of the back part of the plaza.
- Mos të të shoh më.- Do not see you.
E sheh, pëllumbesha ime.You see, my dear,
-E sheh?- You see?
-E sheh nuk eshte i keq ne veprim te forces.-You see, it's not so bad in the forces.
O' Reilly, po i sheh?O'Reilly? Do you see them?
Kur arrijmë në majë të këtyre maleve... ...dhe nëse kthejmë kokën prapa do shohim Maqedoninë në perëndim... ...dhe oqeanin në lindje.That when we reach these heights... ...we'd look back and see Macedonia to the west... ...and the outer ocean to the east.
Le të shohim sa doli rezultati.Let's see what the score was.
Po shkojmë të shohim Elfët.We're going to see the Elves.
Nuk do të di se kush është kthyer, e shihniYou ain't gotta guess who's back, you see
Do të shihni?You want to see ?
Ju nuk do të shohin 106, ju keni shumë net më shumë si sonte.You won't see 106, you have too many more nights like tonight.
Gjënë e parë që do ta shohin janë incizimet telefonike, të shohin nëse do të ketë ndonjë gjurmë.First thing they're going to look at are the phone records to see if there are any clues.
Le të shohin se si është.Let's see what it is.
Dhe kjo ishte hera e fundit që pashë vëllezërit e mi, deri sot.And that was the last time I saw my brothers, until today.
E di se çfarë pashë!I know what I saw!
Nuk e pashë atë së pari.She wasn't the first one I saw.
Ndërsa unë isha duke shfletuar nëpër kameren e Boo Boo-së, materiale unë e pashë këtë.I was reviewing the documentary footage from Boo Boo's camera and I saw this.
ti e pe ate baba.you saw her dad.
- A e pe Mbretin?- You saw the King? - Yes.
duhen vetem gjilpera dhe pe.You know, needles and thread, sawdust.
Kam biseduar me një grua të vjetër e cila tha se nipi i saj pa disa ushtarë dje.I talked to an old woman who said that her grandson saw soldiers yesterday.
Po ai stacioni i rojes së pyllit që pamë?What about that Ranger station? I mean, the one we saw on the way down here.
Burri im dhe unë pamë reklamat e tua... -Ndalo.- My husband and I saw your ad... - Stop.
I pamë pickimet e Moedjatters.We saw those Swagger Jackers sting you, man.
Jeni i sigurt për atë që patë?You sure about what you saw?
Ju e patë se çfarë?You saw what?
Ju e patë fytyrën e mirë të Zotit sonte.You sawthe good face of God tonight.
Fqinjët e panë atë të sesi del nga ndërtesa pas të shtënave.Neighbour saw him (run out) front door after they heard a gun shots
Në vitin 1400 para Krishtit, një grup egjiptianësh të nervozuar panë lumin Nil që bëhej i kuq.In 1400 B.C., a group of nervous Egyptians saw the Nile turn red.
Duan të merresh me to, që kur të panë që punove për Rubin.They want you to work on them ever since they saw the work you did on Ruby.
Pastaj ata i panë të gjithë njerëzit si një kërcënim.Then it saw all people as a threat.
Unë do të shoh se jeni në 40 minuta ... në rregull cool ... bye ...I will see you in 40 minutes... okay cool... bye...
Unë do të shoh se çfarë mund të bëj.I will see what I can do.
Jam i sigurt se mbikqyrësi do të shoh se ne jemi shpërblyer siq duhet.I'm sure the Overseer will see that we are appropriately rewarded.
Nuk do të shoh më vajza që pretendojnë të jenë Anestesia.I will see no more girls claiming to be Anastasia.
Ndoshta njëditë do të shohësh si duket përmes syve tu.Maybe someday I will see what I look like through your eyes.
Shtyp gurin në fund të saj dhe do të shohësh.You press the jewel on its hilt and you will see.
Alisja do të shohë kur të vendosë, Dhe do të jemi gati.Alice will see when she decides, and we'll be ready.
Levis. Unë do të jem personi i parë dhe i fundit që do të shohë Eriku.I am the first and the last person Erik Heller will see.
Sonte do të shohim se sa largë je i gatshëm të shkosh ti këputesh ata zingjir njëherë për të gjitha kohërat.Tonight we will see how far you are willing to go... ...to break those chains once and for all.
Çfarë në tokë ne do të shohim, Shembja të të gjitha komunikimeve elektronike.What on earth we will see, The collapse of all electronic communications.
Në një agim do të shihni një zjarr të madh.At sunrise one will see a large fire.
Dhe do të shihni të shkojë nga retë e qiellit dhe të ulem në anën e djathtë të Perëndisë.And you will see me coming with the clouds of Heaven, sitting at the right hand of God.
Nëse shihni në hartë, të hemisferës veriore, 280- 00:20:51,370 --> 00:20:55,820 ju do të shihni se të gjitha fushat kryesore kokërr seksione janë nga 48ste gjerësi.If you look at the map, to the northern hemisphere, you will see that all the major grain areas sections are by 48ste latitude.
Të bekuar janë të pastërit në zemër, sepse do të shohin ZotinBlessed are the pure in heart, for they will see God.
jo, ata do të shohin njerzit e lirë dhe lirinë!No, they will see free men and freedom!
I sjell mjekët në skenë, dhe shih qfarë ka pas kësaj.Listen, get medics on the scene, and see what's behind this.
Ajo ishte shumë më shumë mashtruese se të tjerat ... sepse me të, shih si dukej një Andy ... Por s'ishe Andy.She was so much more deceptive than the others ... because with her, see you looked like Andy ... but you were'nt Andy.
Kisha një ndjenjë sikur po shihja një vajzë për herë të parë.I thought I was seeing a girI for the first time.
Dua të them, ti po shihje pamje të vetes sate si një djalë i vogël.But... I mean, you were seeing images of yourself as a small boy.
Kush e dinte që...ne po e shihnim Ranchon për herë të fundit.Who knew then, we were seeing Rancho for the last time
Sikur ne po shihnim dy të huaj, e jo një çift të vërtetë.As if we were seeing two strangers, rather than a fluid pair.
-E kam parë.I have seen it.
Unë i kam parë se ku ekzistojnë këto gjëra.I have seen where these things exist.
Unë e kam parë një herë atë bir.I have seen him son.
Siç ke parë, nuk kam fare para.Well, as you have seen, I don't have a dime.
Ndoshta ke parë shumë, por asgjë si kjo.I know you must have seen a lot, but you ain't seen nothing like this.
Por po të paralajmëroj se... ...nëse bën kerkime të mëtejshme... ...apo nëse i thua qoftë edhe një fjalë të vetme ndokujt... ...rreth kësaj që ke parë... ...do të kesh pasojat më të tmerrshme ti... ...dhe familja jote.But I warn you... ...if you make any further inquiries... ...or if you say a single word to anyone... ...about what you have seen... ...there will be the most dire consequences for you... ...and your family.
Me sa duket dikush ka parë punën time si suplementar në In du Barry, Grua Pasioni.Looks like someone has seen my work as an extra in Du Barry, Woman Of Passion.
E vetmja e mbijetuar që e ka parë vendndodhjen.Yes The only one still living who has seen its location
Do shkoj të pyes nëse e ka parë dikush Aronin.I'm going to check if somebody has seen Aaron.
Çka nëse është një gjë që ajo s¹e ka parë... por diçka që duhet të shohë... por nuk i është dhënë rasti?What if it isn't something she has seen but something she's supposed to see but hasn't been given a chance?
Diçka që mund ta kemi parë?Something we might have seen?
Një njeri që e kemi parë më herët shikonte nga një baIIkon i Qeverisë.A man we seem to have seen before somewhere... Iooks down from a balcony in Whitehall.
E kemi parë tokën të villte nga buzët e saj turpësitë dhe blasfemitë të përmasave tmerruese.We have seen the earth vomit forth from her lips obscenities and profanities of such nightmare proportions
Tregoj Edward çka e keni parë.Tell Edward what you have seen.
Nëse e keni parë këtë njeri, kontaktoni numrin në ekranin tuaj.If you have seen this man, please contact the number on your screen below.
Sigurisht e keni parë.There is no way you could not have seen them.
Me siguri e keni parë shpesh në internet.You probably have seen a lot of him on the net.
Zotëria im, tashmë njerëzit e mi kanë parë shumë vdekje.Your Grace. My men have seen too much death.
Tani sytë e mi kanë parë gjithçka.Now mine eyes have seen it all.
Në ditën e njëmbëdhjetë, muajin e njëmbëdhjetë... Vitin e njëmbëdhjetë, do të hapet dalja... për krijesat që të vdekshmit kurrë më parë si kanë parë.- On the eleventh day of the eleventh the eleventh year, will open the door by entering beings that no mortal eyes have seen.
Emili, a mund ta besosh se sa njerëz e kanë parë blogun tënd me video?Emily, can you believe how many people have seen your video blog?
Javier, më vjen mirë që po të shoh.Javier, good to see you. - How you doing, partner?
- Unë po të shoh të pafund, përsosmëri hyjnore.I see endless, divine perfection.
Më duhet të shoh çdo pamje që keni të pjesës së pasme të sheshit.I need to see any footage you have of the back part of the plaza.
- Mos të të shoh më.- Do not see you.
Dua të udhëtoj nëpër botë, Madhëria Juaj, dhe të shoh vende, për të cilat ti vetëm ke lexuar.I want to travel the world, Your Majesty and see places you only read about.
Oh, thuaj se mund të shohësh... me dritën e hershme të agimitOh, say can you see by the dawn's early light
S'mund të shohësh çfarë të thonë ato që do të besosh?Don't you see, Renai? You want to believe. Anybody would.
Sa e tmerrshme të shohësh jetën e dikujt që shkatërrohet.Kind of creepy, seeing that lady's life go down in flames.
Është vështirë të shohësh se cfarë po ndodh atje.It's hard to see what's going on in there.
Shko në shtëpi para se ndokush të të shohë.Go home before somebody sees you.
Kthehu, të të shohë në fytyrë!Turn around, let me see your face!
Mezi pres të shoh shikimin në sy të Fabiosit kur të shohë këtë.I can't wait to see the look on Fabious' silly face when he sees this.
Le të shohim sa doli rezultati.Let's see what the score was.
Burra,shkojmë të shohim se çfarë po ndoll jashtë.You men! Go see what's happening!
Do të shihni?You want to see ?
I was just shpreson ju do të shihni gjërat ndryshe.I was just hoping you'd see things differently.
Ne supozojmë ti tregojmë të gjithve humbsve çfarë është jeta në 2002 kështu që ju mund të shihni se sa shumë gjërat kanë ndryshuar.We're supposed to tell all u losers what life is like in 2002 so u can see how much things have changed.
Dhe nëse jeni të vullnetshëm, në të vërtetë ... të shihni me sytë e juaj dhe me zemër ... një imazh mund të ndryshoj jetën.And if you are willing, really... to see with your eyes and your heart... one image can change lives.
Dhe më shumë që të shihni se gjërat më keq janë duke u bërë ... në lidhje me personale, sociale ... dhe mjedisore integritetit.And the more you see it the worse things are becoming... with respect to personal, social... and environmental integrity.
Ju nuk do të shohin 106, ju keni shumë net më shumë si sonte.You won't see 106, you have too many more nights like tonight.
Gjënë e parë që do ta shohin janë incizimet telefonike, të shohin nëse do të ketë ndonjë gjurmë.First thing they're going to look at are the phone records to see if there are any clues.
të shohin se a është e mundur që dikush të ngjajë si dikush tjetër?To see if it's possible to make one man look like another?
Dhe atëher të gjithë do të shohin kapitenin Frank Hamer i policisë së Teksasit me bandën Barrou dhe me të gjithë ne kaq shumë miqësor.And then everybody's going to see Captain Frank Hamer of the Texas Rangers with the Barrow Gang and all of us just as friendly as pie.
Ndoshta unë vetëm dëshiroja të shihja çka ai do të bënte, ti e di?Maybe I just wanted to see what he would do, you know?
Doja të shihja nëse thoje të vërtetën.I wanted to see if you're capable of telling the truth.
Nëse do të të bëja të shihjeIf I could make you see
Pra, do të prisje nga kjo teori, që është dhe teoria zyrtare, të shihje një grumbull dyshemesh të palosura njëra mbi tjetrën dhe më pas një bosht kollonash qëndrore që rrijnë vertikalisht.So, you would expect then from that theory, which is the official theory, to see a whole stack of floors piled up on top of each other and then a spindle of core columns standing too.
Nëse mund të shihje vetëvetën.If you could see yourself.
O Zot, po të të shihte mamaja tani!God, if your mother could see you now.
Çdo burrë do të kishte dashur të shihte veten të gëdhendur në bust.Would that every man lived to see his face so marred.
Kenny, do donim të shihnim këtë.Kenny, we'd love to see that.
Do donim të shihnim atë.We'd love to see that.
Por natën, ju nuk mund të shihnit desertin që e rrethonte Las Vegasin.But at night, you couldn`t see the desert that surrounds Las Vegas.
Desha të shihnit këtë.l wanted you to see this.
Ishte koha që ju të rinjtë të shihnitIt's about time you stateside boys got to see
Donit të shihnit Indinë e vërtetë?You wanted to see a bit of real India?
E di sa shumë do të gëzoheshin mami dhe babi po të të shihnin tani ?Can you imagine how excited Mom and Dad would be if they could see you now? Stop.
Ata u deshtë të tërhiqen kah stacionin e policisë. Policët ushtarak nuk do të shihnin se kriminelët që po kalojnë pranë tyre. Kjo ishte një lojë mashtruese.Held everyone until the group leave towards the police station. the military cops wouldn't even see the bums passing by from that place. it was a cheated game.
Policët ushtarak nuk do të shihnin se kriminelët që po kalojnë pranë tyre.The MPs there wouldn't even see the punks pass.
Pasiqë nuk mund të shihte... nuk dëshironte as shënjëtorët të shihnin.Since he couldn't see... he didn't want his statue to see.
Do të dëshiroja të të kem parë ty atëherë.- l would love to have seen you back then.
Na vjen keq, Riley, Unë duhet të kem parë atë gjë.Sorry, Riley, I should have seen that thing.
- Gjeta një djalë brenda... ...që mund të ketë parë diçka, por s'mund të kuptoj asnjë fjalë që thonë.- Got a kid inside... ...who might have seen something, but I can't understand a word they're saying.
- Gjeta një djalë brenda që mund të ketë parë diçka, por s'mund të kuptoj asnjë fjalë që thonë.–Got a kid inside... who might have seen something, but I can't understand a word they're saying.
Perëndia ime, çfarë mund të keni parë atje ju djema.My God, what you boys must have seen over there.
Do të keni parë padyshim një fotografi timen në krahun e një autobusi.(Spanish accent): You have seen my picture on the side of a bus.
Ju duhet të keni parë atë, too, clara, ju keni marrë sy jashtë për të këtu.You must have seen it, too, Clara - you've got eyes out to here!
Jo, them se do të kisha parë atë.No, I think I would have seen it.
- Duhet të kishe parë tim atë.- You should have seen my father.
Duhet të kishe parë Lepurin.You should have seen Bunny.
Duhet të kishe parë fytyrën tënde.- You should have seen your face.
Epo, sikur babai yt të të kishte parë këtë javë, mënyra si ti u kujdese për njerëzit që ai kishte lëndar, mënyra si u mundove të bëje gjënë më të drejtë për ta, unë them se ai do të ishte ndier shumë i nderuar.Well, if your dad could have seen you this week, the way you cared about the people he had hurt, the way you stepped up to try to help them, I'd say he'd be pretty damn honored.
Duhet të kishit parë fytyrën tuaj.You should have seen your faces.
Sa mbrina, duheshte të vij të më marr, të më tregoj dhe do të shihja se ishte diçka që do të na mundësoj të fitojm këtë çështje.Just that when I got here, he would pick me up... ...and show me, and I would see... ...that it was something that would win the whole case.
Jo, them se do të kisha parë atë.No, I think I would have seen it.
Prit pake, BC e di ku je nisur me kete, kjo nuk do te ndodhe.Whoa, hold on a second there, B.C. I see where you're going with this. It's not going to happen.
Dile pake dhe vertetoje vete.Go out and see for yourself.
E kemi parë shumë shpesh këtë.We have so often seen.
-E kam parë.I have seen it.
E kam parë dhe më parë këtë.I've seen this before.
Teorikisht a mundem, duke parë që guvernatori është tërhequr nga pozicioni i tij në revistën e muskujve, a mund ta intervistoj?TheoreticaIly could I, seeing as how the Governor has retired his position at the muscle magazine, could I interview him?
Ne jemi tani duke parë përpjekjet në vendet e shpëtimin të gjithë ... nga konglomerate të vendeve të tjera ... nëpërmjet bankave ndërkombëtare.We are now seeing attempts to bailout whole countries... by conglomerates of other countries... through the International banks.
Unë nuk jam duke parë këtë.I'm not seeing this.
Unë jam duke parë një gjysmë duzinë qelizë kulla në mes të gjashtë dhe shteti.I'm seeing half a dozen cell towers between Sixth and State.

Questions and answers about shoh conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about shoh
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
rrezikojrisk
skllavërojenslave
shikojlook at
shkëlqejexcel
shkretojdestroy
shpallannounce
takojmeet
udhëheqlead
zbehfade
zhvillojdevelop