Ha conjugation

Conjugate ha - eat

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ha I eat
Ti
ha you eat
A(i/jo)
ha he/she/it eats
Ne
hamë we eat
Ju
hani you all eat
At(a/o)
hanë they eat

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
hëngra I ate
Ti
hëngre you ate
A(i/jo)
hëngri he/she/it ate
Ne
hëngrëm we ate
Ju
hëngrët you all ate
At(a/o)
hëngrën they ate

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të ha I will eat
Ti
do të hash you will eat
A(i/jo)
do të haje he/she/it will eat
Ne
do të hamë we will eat
Ju
do të hani you all will eat
At(a/o)
do të hanë they will eat

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
ha you eat
Ju
hani you all eat

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
haja I was eating
Ti
haje you were eating
A(i/jo)
hante he/she/it was eating
Ne
hanim we were eating
Ju
hanit you all were eating
At(a/o)
hanin they were eating

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam ngrënë I have eaten
Ti
ke ngrënë you have eaten
A(i/jo)
ka ngrënë he/she/it has eaten
Ne
kemi ngrënë we have eaten
Ju
keni ngrënë you all have eaten
At(a/o)
kanë ngrënë they have eaten

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata ngrënë I had eaten
Ti
pate ngrënë you had eaten
A(i/jo)
pati ngrënë he/she/it had eaten
Ne
patëm ngrënë we had eaten
Ju
patët ngrënë you all had eaten
At(a/o)
patën ngrënë they had eaten

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem ngrënë I will have eaten
Ti
do të kesh ngrënë you will have eaten
A(i/jo)
do të ketë ngrënë he/she/it will have eaten
Ne
do të kemi ngrënë we will have eaten
Ju
do të keni ngrënë you all will have eaten
At(a/o)
do të kenë ngrënë they will have eaten

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të ha I eat
Ti
të hash you eat
A(i/jo)
të haje he/she/it eat
Ne
të hamë we eat
Ju
të hani you all eat
At(a/o)
të hanë they eat

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të haja I eat
Ti
të haje you eat
A(i/jo)
të hante he/she/it eat
Ne
të hanim we eat
Ju
të hanit you all eat
At(a/o)
të hanin they eat

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem ngrënë I have eaten
Ti
të kesh ngrënë you have eaten
A(i/jo)
të ketë ngrënë he/she/it have eaten
Ne
të kemi ngrënë we have eaten
Ju
të keni ngrënë you all have eaten
At(a/o)
të kenë ngrënë they have eaten

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha ngrënë I have eaten
Ti
të kishe ngrënë you have eaten
A(i/jo)
të kishte ngrënë he/she/it have eaten
Ne
të kishim ngrënë we have eaten
Ju
të kishit ngrënë you all have eaten
At(a/o)
të kishin ngrënë they have eaten

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të haja I would eat
Ti
do të haje you would eat
A(i/jo)
do të hante he/she/it would eat
Ne
do të hanim we would eat
Ju
do të hanit you all would eat
At(a/o)
do të hanin they would eat

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha ngrënë I would have eaten
Ti
do të kishe ngrënë you would have eaten
A(i/jo)
do të kishte ngrënë he/she/it would have eaten
Ne
do të kishim ngrënë we would have eaten
Ju
do të kishit ngrënë you all would have eaten
At(a/o)
do të kishin ngrënë they would have eaten

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ngrënça I may eat
Ti
ngrënç you may eat
A(i/jo)
ngrëntë he/she/it may eat
Ne
ngrënçim we may eat
Ju
ngrënçit you all may eat
At(a/o)
ngrënçin they may eat

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça ngrënë I may have eaten
Ti
paç ngrënë you may have eaten
A(i/jo)
pastë ngrënë he/she/it may have eaten
Ne
paçim ngrënë we may have eaten
Ju
paçit ngrënë you all may have eaten
At(a/o)
paçin ngrënë they may have eaten

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ngrënkam I (apparently) eat
Ti
ngrënke you (apparently) eat
A(i/jo)
ngrënka he/she/it (apparently) eats
Ne
ngrënkemi we (apparently) eat
Ju
ngrënkeni you all (apparently) eat
At(a/o)
ngrënkan they (apparently) eat

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ngrënkësha I (apparently) ate
Ti
ngrënkëshe you (apparently) ate
A(i/jo)
ngrënkësh he/she/it (apparently) ate
Ne
ngrënkëshim we (apparently) ate
Ju
ngrënkëshit you all (apparently) ate
At(a/o)
ngrënkëshin they (apparently) ate

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam ngrënë I (apparently) have eaten
Ti
paske ngrënë you (apparently) have eaten
A(i/jo)
paska ngrënë he/she/it (apparently) has eaten
Ne
paskemi ngrënë we (apparently) have eaten
Ju
paskeni ngrënë you all (apparently) have eaten
At(a/o)
paskan ngrënë they (apparently) have eaten

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha ngrënë I (apparently) had eaten
Ti
paskëshe ngrënë you (apparently) had eaten
A(i/jo)
paskësh ngrënë he/she/it (apparently) had eaten
Ne
paskëshim ngrënë we (apparently) had eaten
Ju
paskëshit ngrënë you all (apparently) had eaten
At(a/o)
paskëshin ngrënë they (apparently) had eaten

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
ngrënë eaten
gerund present
duke ngrënë eating
gerund past
duke pasë ngrënë having eaten

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ha

Examples of ha

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
More ndonjë gjë për të ngrënë, apo jo?You got something to eat, didn't you? Didn't you?
Ne kemi për të ngrënë.We got pleanty to eat.
- Merr diçka për të ngrënë.Get something to eat. Yeah.
Po ju bëj diçka për të ngrënë.I will make you something to eat. - Go to sleep.
Meredit shkoi për të marrë diçka për të ngrënë.Meredith went to get something to eat.
Nuk mund ta ha këtë!I can't eat this!
Kjo eshte saktesisht cfare i duhet kesaj cheshtje.Nje zombi qe ha mish te fresket 210 cm i gjate.A seven-foot tall, flesh-eating zombie.
Mos e ha atë!Do not eat!
Shko në shtëpi dhe ha ushqim bebesh.Like a baby? And go home, eat some baby food maybe?
Do të ha këtë ushqim edhe për dy javët e ardhshme.I'm gonna be eating this food for the next two weeks.
Ne duhet ti ruajmë dhentë e jo t'i hamë.We're supposed to guard the sheep, not eat 'em.
Do të hamë një herë në ditë e një natë nëse është e mundur.If necessary, we'll eat once a day and walk through the night.
- A të shkojmë ta hamë?- Shall we go eat?
Ne nuk hamë mish të kuq.Do not eat red meat.
Më sjell në një përkujtimore irlandeze të të uriturve dhe ndërkohë hamë sanduiçë me mish viçi? Je shumë e ligë.I mean, you bring me to an Irish famine memorial and we're eating corned beef sandwiches.
- Obelix, hani ngadalë!Obelix, eat slowly!
A hani gjel deti? - nuk pini as vermouth?You eat turkey? - Not a vermouth? - Elderwine.
Ju djema më mirë te hani.You guys better eat up.
E hani?- You eat him?
Dhe të gjithë doughnuts ju mund të hani.And all the doughnuts you can eat.
Fëmijët hanë bar, këto janë në rregull.The kids eat grass, this is fine.
Por të burgosurve gjerman iu lejohet të ulen atje dhe të hanë... dhe kjo sigurisht ju ka ndodhur bile gjysmës së djelmoshave në Tuskeegee.But German POWs were allowed to sit there and eat. And this must have happened to at least half the guys at Tuskegee.
Këtu nuk ka kafshë të egra për ushqim. Na hanë neve. Mirë, kam gabuar.There's no wildlife to eat around here, they're eating us!
Disa nga ne nuk i hanë molusqet.Some of us don't eat shellfish.
Ajo nuk hanë asgjë, ajo nuk pi asgjë!She eats nothing, drinks nothing!
Unë e hëngra të gjithë pjatën.I ate the whole plate.
Mbusha varkën me ujë të ëmbël hëngra alga deti sa mbusha stomakun dhe mora shumë surikatë, për të ushqyer Riçard Parkerin.I filled my stores with fresh water... ate seaweed until my stomach could take no more... and brought as many meerkats as I could fit into the storage locker for Richard Parker.
I hëngra ato.Oh! I ate those.
Pasi që unë hëngra derrkucin e parë, isha i pikëlluar.After I, wolf, ate the first pig, I was sad.
E hëngra unë djathin!l ate the cheese!
- E hëngre të gjithën?- You ate the whole thing?
I thash se hëngre diçka që nuk të bëri mirë.I told her you ate something that disagreed with you.
Po nuk i hëngre të gjitha, të gjithë do të qëndrojnë tërë natën... në ujë, 0-2.-Carry on, zero two! -Yes, sir! -If you don't eat it all your colleagues will spend the night in the water, zero two!
Ti sapo hëngre pak akullore.You just ate some cream.
Pastaj u ktheve i lumtur... dhe më the që kape disa peshq dhe i hëngre të gjithë.And then you come back lookin' all perky... and said you caught a bunch of brownies and you ate them up.
Ai është një mostër që hëngri Fredin.That looks like the creature that ate Fred Dukes.
Mund të thuash që kisha një punë emergjente, ose që më hëngri zonja kukudh.You can just say I had some emergency, or the gremlin lady ate me or something.
- Sepse ajo hëngri monoklin.- Because he ate his monocle.
Xhejzoni hëngri pak me mua sot.Jason ate a little bit with me today.
Po, dhe nuk hëngri, nuk piu e as nuk pati ndonjë kënaqësi fizike, dhe kjo e krijoi një zjarr të tmerrshëm brenda tij.- Yes And he didn't eat, or drink, or indulge, in any physical pleasure. And this created a terrible fire within him.
Ata e mbushën trupin me iç brenda dhe e hëngrëm në darkën zyrtare.They shoved stuffing up its ass, and we ate it at a state dinner.
Të gjithë hëngrëm shpejt.We all ate too fast.
Sidoqoftë, ne hëngrëm.Yes, we ate at Colombe's.
Pasi hëngrëm,ne i lamë Gjeniferin dhe Gingerin vetëm... dhe morëm një udhëtim Për të biseduar.[ Ace ] After we ate, we left Jennifer and Ginger alone... and we took a ride to talk.
Herën e fundit kur morëm punën e dikujt tjetër, për pak u hëngrëm.You know, the last time we took somebody else's job, you almost got eaten.
E hëngrët mashtrimin tonë, si një peshk që gënjehet për ujë.You fell for our trickery like a fish falls for water.
Nuk e di çfarë hëngrët.I don't know what you ate
Bëtë një banjë me flluska, hëngrët bukë të thekur, fjetët për një orë, dhe autorizuat një statujë të zhveshur të vetes tuaj të mirë.You took a bubble bath, ate some toast, had a sleep for one hour, and commissioned a naked statue of your fine self.
Bëtë një banjë me flluska, hëngrët bukë të thekur, fjetët për një orë, dhe autori_uat një statujë të _hveshur të vetes tuaj të mirë.You took a bubble bath, ate some toast, had a sleep for one hour, and commissioned a naked statue of your fine self.
Gruaja ime nuk dinte të notojë, kështu që, për fat të keq, e hëngrën.My wife, she can't swim, so, sadly, she eaten.
Është shumë interesante që kishim 25% përputhje në të dy grupet, që personat që kishin një histori përçarjëje në jetë gjithashtu hëngrën petulla të ndenjura.It is very interesting that there was that 25% correlation in both groups in that subjects who had a history of life disruption also ate the stale donuts.
Me sa duket ata i hëngrën.Apparently they had eaten them.
Dhe i gatuan dhe i hëngrën ata fëmijë.And they cooked them and they ate them.
Ti ha meze... Unë do të ha ty.You eat the snacks... l will eat you.
Ç'do të hamë?What will eat?!
Po, sigurisht. Tani do të hani.Yes, of course.\NWe will eat.
Tani do të hani.We will eat.
Ajzaku do të hanë të gjallë.Isaac will eat you alive.
Dhe kur fillova të haj dhe duke lëvizur, haja, fryhesha, më njeh tani...But as I was eating, I started getting full, then I started moving slow, then I couldn't move and you know me I got the trots.
- Unë, unë po haja... darkë.- I-I was eating... supper.
Unë po haja një domate në kohën e çajit disa javë më parë, dhe papritmas unë kuptova që nëna nuk ka vdekur aspak... është vetëm shumë, shumë misterioze.(Man) I was eating a tomato at teatime a few weeks ago, And I suddenly realized that Mummy is not dead at all... Just very, very mysterious.
Kurse unë po haja një petull.I was eating a doughnut.
Mendova se do te haje me Maikellin.I assumed you were eating with Michael.
Nëse do ta shihje përderisa po haje... nuk do të ishe në gjendje ta përfundoje ushqimin.If you saw him while you were eating, you wouldn't be able to finish your meal.
Ginger hante një lloj kofshësh antike që i ranë në tokë.Ginger was eating Ye Olde Drumstick and she dropped it.
Dy ditë hante vetëm supë.Two days, and she was eating soup.
Rreth një vit më parë, ai po hante një nga viçat e gjyshit tënd, dhe unë ndërpreva drekën e tij sepse mendoi se do t'ia merrnim.About a year ago, he was eating one of your grandfather's calves and... well, we sort of interrupted his dinner, you know. He thought we were gonna take it away from him.
Po e hante të gjallë fëmijën tim... çfarë...- You said "he." He was eating my boy alive. Voila.
Po hante një çokollatë.She was eating a chocolate bar.
Të dy këta të rinj po i hanin.Both of these kids were eating them.
Unë po porosisja ëmbëlsirën kur ata po hanin darkën.I was ordering dessert when they were eating dinner.
Të dy këta të rinj po i hanin. Edhe motra ime gjithashtu.Both of these kids were eating them.
Unë kam ngrënë mish kali, e dini.I have eaten horse flesh, you know.
Grabitqari ka ngrënë karavide.The tiger has eaten the lobsters.
Ne kemi kohë të gjatë që nuk kemi ngrënë, dhe ju zotërinj dukeni të shijshëm.It's been a long time since any of us have eaten, and you three gentlemen look delicious.
Do të ha këtë ushqim edhe për dy javët e ardhshme.I'm gonna be eating this food for the next two weeks.
Dita ime është për ëmbëlsira, mund të ha cfarëdo që dua.It's my cheat day. I can eat what I want. I'm going to freak out.
Më tepër se sa mund të ha.There's a lot of food there, more than I can eat.
Kam gjithmonë kohë për cigare dhe të ha ushqim falas për një kauzë të mirë.I always have time to put on a tux and eat free food for a good cause.
A duhet të bëj listën e gjërave që do të ha çdo ditë, për mëngjes, drekë dhe darkë?So, I should keep a checklist of the things that I eat for breakfast, lunch, and dinner?
Më shumë sesa mund të hash edhe ti.Even more than you can eat.
Duhet të hash.You should eat.
Mbase kishte gabim për masën e trurit tuaj, por nuk mund të hash një njeri për këtë, e arsyeton këtë, bastard budalla? !Alright, so he was wrong about the size of your brain but you don't go and eat a man for that, you reason with him you stupid idiot!
Laj duart e tua dhe eja të hash.Then wash up and come eat.
Pse zgjodhe baletin kur nuk mund të hash biskota?Why did you pick ballet if you can't eat cookies?
Aq e pastër sa mund të haje sipër.- So clean you could eat dinner off it.
Do që të thuash që më mirë do të haje vetë?Are you saying you would rather eat alone?
Epo, mos bjer ndesh me veten tënde duke më falenderuar që kalova 6 ore lart në pemë që ti të mund të haje.Well, don't fall over yourself thanking me for spending six hours up a tree so you can eat.
Nuk mendon se do të ishte e mrekullueshme të haje ushqim deti?Lots and lots of great seafood.
Do të hamë një herë në ditë e një natë nëse është e mundur.If necessary, we'll eat once a day and walk through the night.
Feja jonë nuk na ndalon të hamë peshk.There's nothing in our religion that says you can't eat sturgeon.
Dhe tani duhet të hamë darkën e Falënderimeve në pjata të zakonshme si kafshë.We'll have to eat Thanksgiving dinner off regular plates like animals.
Po të ishim bllokuar në një ishull të braktisur ose po të ishim të bombarduar me antraks, dhe ky do te ishte ushqimi i vetëm në dispozicion, vetëm atëherë do të ishte në rregull të hamë ushqim të shpejtë.If you were stranded on a deserted island... ...or if we get bombe d with anthrax... ...and that's the only food available... ...that's the only time you should eat fast food.
SEJMOR SKINER DREJTOR - Të shkojmë të hamë diçka?Now let's get something to eat.
Dhe të gjithë doughnuts ju mund të hani.And all the doughnuts you can eat.
Nuk do të hani asgjë derisa ta keni gjetur!I'll tell ya... 'cause you ain't gonna do no eatin'... until you find that little brat! - [Rustling, Smacking]
Mund të hani me ne.You can eat with us.
Ky është rast i mirë për peshkatarë amatorë. Por prisni derisa të zbulohet shkaku para se të hani atë që keni kapur.The beaching provides an opportunity for amateur fishermen, but wait until the cause is determined before you eat your catch.
Do të hani shumë kripë.I was about to eat some salt.
Por të burgosurve gjerman iu lejohet të ulen atje dhe të hanë... dhe kjo sigurisht ju ka ndodhur bile gjysmës së djelmoshave në Tuskeegee.But German POWs were allowed to sit there and eat. And this must have happened to at least half the guys at Tuskegee.
Ato s'e dinë që janë në një lojë. Dinë vetëm të hanë, vrasin e të shumohen. Nëse s'ka një semafor për t'i ndalur, do të konsumojnë Glukozën e Sheqerit.They don't know they're in a game All they know is ... eat, kill, multiply Without a beacon to stop them ..they'll consume Sugar Rush - But you think they'll stop there?
Kur njerëzit të fillojnë të hanë njëri tjetrin ...When peoples starting eating one other ...
Unë jetoj në xhungël, dhe në xhungël ose ha ose të hanë.I live in the jungle, and in the jungle you either eat or be eaten.
Unë dhe disa të tjerë që rrinim bashkë në atë kohë. Gjithmonë mund të shkoja e të haja me ca të tjerë e të të varja në tavan.me, and some other guys who were hanging around at that time you know, I can always go and eat with some other dude... hang you back up to the ceiling...
Nuk mund të haja atë që më dhanë ata.I couldn't eat what they gave me.
Doja të haja drekë këtu? A mund të durosh?I was going to eat lunch in here.
Mësova si të haja.I taught myself how to eat.
Më la të haja motorin e tij.He let me eat his scooter! (CROWD GASPS)
lshte gati të hante, kur dëshira për të luajtur e goditi menjëherë.He was about to eat… when the mood to play suddenly hit him.
Sepse ata nuk e lanë të hante biskotat e tij.'Cause they didn't let him eat his biscuit.
Nuk e filloi ai. Po mundohej të hante.He was trying to eat.
Cili populli i civilizuar do të hante trupin dhe gjakun e shpëtimtarit të vet?What kind of civilized people eat the body and blood of their savior?
Për shembull, ku ka pasur të veshur diçka të leshtë, nuk pranonte të hante mish deleje.For example, if he was wearing wool, he refused to eat mutton.
Duhet të të them, vëlla, njëri prej vëllezërve profetizoi, që do të hanim mish bualli kur të mos kishim gjë tjetër.I must tell you, dear brother, a prophecy was made by one of the brethren that the company would feast on buffalo meat when our provisions run short.
E di ç'do të ishte më e mirë po të hanim tani?You know, what would be great to eat just about now?
Ne kurrë nuk do të hanim ndonjë, apo jo?We would never eat anybody, would we?
A nuk mund të vidhnit diçka që të hanim?Couldn't you have stolen something with heat?
Dhe na pëlqente të hanim bashkë.- And we love to eat together.
Por nëse ata nuk do të hanin nga pema e diturisë,But if they hadn't eaten from the Tree of Knowledge,
..dhe pastaj të të hanin.They were gonna take yours. And then eat you.
Ndoshta nëse njerëzit e vendit tuaj do ndalonin të hanin sanduiçë dhe të fillonin të kuptonin çfarë po i bën qeveria juaj botës idiotë si ne nuk do ekzistonin.Well, maybe if the people in your country stopped eating donuts... and started realizing what your government is doing to the world... assholes like us wouldn't exist.
Ndryshimi është se atje poshtë... do të të hanin të gjallë.But the difference is, down there you'd be eaten alive.
Nuk kishin... mëndonin të merrnin të tëndin, ..dhe pastaj të të hanin.They don't have none. They were gonna take yours. And then eat you.
Mund të ketë ngrënë kokrrat e kafesë që hodhe.Just guessing, but he might have eaten all the coffee beans you threw away.
Ajo duket të ketë ngrënë diçka.She must have eaten something.
kishe të drejtë, e dashur, nuk duhet të kisha ngrënë gjithë atë bukë.You were right, I shouldn't have eaten all that bread.
Duhet të kishe ngrënë më tepër kur pate mundësinë.You should have eaten while you had the chance.
Në fakt, ky tip i madh këtu... ndoshta do të kishin ngrënë edhe gjarpërinjtë tjerë helmues të llojit të tij.In fact, this big bloke here... ...probably would have eaten other venomous snakes of his species.
Unë do të haja 10 milionë petulla, pasi të kisha parë "Ditarin".I would eat 10 million donuts after watching The Notebook.
Në fakt, ky tip i madh këtu... ndoshta do të kishin ngrënë edhe gjarpërinjtë tjerë helmues të llojit të tij.In fact, this big bloke here... ...probably would have eaten other venomous snakes of his species.
Dhe paske ngrënë gjysmën.And have eaten half of it.
Ne kemi kohë të gjatë që nuk kemi ngrënë, dhe ju zotërinj dukeni të shijshëm.It's been a long time since any of us have eaten, and you three gentlemen look delicious.
Ato do të na kishin ngrënë të gjallë.They'd have eaten us alive.
Do të jemi të ngrënë!We're gonna get eaten!
Unë mendoj se ka ngrënë shumë zemra për vete për të mos u ndaluar kurrë.I think it's eaten too many hearts for its own to ever stop.
për të ushqyer atë, nëna duhet të vrasë pothuajse për cdo dite por ajo nuk ka ngrënë për dy ditëto nourish it, the mother must kill almost daily but she has not eaten for two days
Nuk e kuptoj përse dëshiron të ulesh duke parë gjithë ato përbindësha duke ngrënë njerëz dhe jo djem seksi që puthin vajza.JESSlCA: I don't know why you want to sit through all those zombies eating people and no hot guys kissing anybody.
Shumica e njerëzve kanë këtë imazh në duart e tyre të aeroplanëve të ekzekutivëve të tobakos duke u vendosur gjithandej botës në aeroplanë privatë, duke ngrënë bar foie deri sa numërojnë paratë e tyre.Most people think tobacco executives jet-set around the world on private planes, eating foie gras as they count their money.
Pra tani unë jam në Ramada duke shikuar programe me parapagim, duke ngrënë gjithçka në sipërfaqe, përfshirë shtëpiaket.- Oh, that sucks. Now, I'm at the Ramada, watching pay-per-view all day... ...eating everything in sight, including Housekeeping.
Nuk e besoj, jam duke ngrënë një biftek me kryebashkiakun.Wow, I can't believe I'm eating steak with the mayor.
Në vetëm 30 ditë duke ngrënë asgjë tjetër pos ushqimet e McDonaldsit,In only 30 days of eating nothing but McDonald's,

Questions and answers about ha conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ha
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
hapopen

Do you know these verbs?

VerbTranslation
arësyetojrationalize
asgjësojannihilate
fërgojfry
fshijsweep
grumbullojpile up
hapopen
japgive
masmeasure
thektoast
zgjohemwake up