Di conjugation

Conjugate di - know

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
di I know
Ti
di you know
A(i/jo)
di he/she/it knows
Ne
dimë we know
Ju
dini you all know
At(a/o)
dinë they know

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
dita I knew
Ti
dite you knew
A(i/jo)
diti he/she/it knew
Ne
ditëm we knew
Ju
ditët you all knew
At(a/o)
ditën they knew

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të di I will know
Ti
do të dish you will know
A(i/jo)
do të dije he/she/it will know
Ne
do të dimë we will know
Ju
do të dini you all will know
At(a/o)
do të dinë they will know

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
di you know
Ju
dini you all know

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
dija I was knowing
Ti
dije you were knowing
A(i/jo)
dinte he/she/it was knowing
Ne
dinim we were knowing
Ju
dinit you all were knowing
At(a/o)
dinin they were knowing

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam ditur I have known
Ti
ke ditur you have known
A(i/jo)
ka ditur he/she/it has known
Ne
kemi ditur we have known
Ju
keni ditur you all have known
At(a/o)
kanë ditur they have known

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata ditur I had known
Ti
pate ditur you had known
A(i/jo)
pati ditur he/she/it had known
Ne
patëm ditur we had known
Ju
patët ditur you all had known
At(a/o)
patën ditur they had known

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem ditur I will have known
Ti
do të kesh ditur you will have known
A(i/jo)
do të ketë ditur he/she/it will have known
Ne
do të kemi ditur we will have known
Ju
do të keni ditur you all will have known
At(a/o)
do të kenë ditur they will have known

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të di I know
Ti
të dish you know
A(i/jo)
të dije he/she/it know
Ne
të dimë we know
Ju
të dini you all know
At(a/o)
të dinë they know

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të dija I know
Ti
të dije you know
A(i/jo)
të dinte he/she/it know
Ne
të dinim we know
Ju
të dinit you all know
At(a/o)
të dinin they know

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem ditur I have known
Ti
të kesh ditur you have known
A(i/jo)
të ketë ditur he/she/it have known
Ne
të kemi ditur we have known
Ju
të keni ditur you all have known
At(a/o)
të kenë ditur they have known

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha ditur I have known
Ti
të kishe ditur you have known
A(i/jo)
të kishte ditur he/she/it have known
Ne
të kishim ditur we have known
Ju
të kishit ditur you all have known
At(a/o)
të kishin ditur they have known

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të dija I would know
Ti
do të dije you would know
A(i/jo)
do të dinte he/she/it would know
Ne
do të dinim we would know
Ju
do të dinit you all would know
At(a/o)
do të dinin they would know

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha ditur I would have known
Ti
do të kishe ditur you would have known
A(i/jo)
do të kishte ditur he/she/it would have known
Ne
do të kishim ditur we would have known
Ju
do të kishit ditur you all would have known
At(a/o)
do të kishin ditur they would have known

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ditsha I may know
Ti
diç you may know
A(i/jo)
dittë he/she/it may know
Ne
ditshim we may know
Ju
ditshit you all may know
At(a/o)
ditshin they may know

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça ditur I may have known
Ti
paç ditur you may have known
A(i/jo)
pastë ditur he/she/it may have known
Ne
paçim ditur we may have known
Ju
paçit ditur you all may have known
At(a/o)
paçin ditur they may have known

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ditkam I (apparently) know
Ti
ditke you (apparently) know
A(i/jo)
ditka he/she/it (apparently) knows
Ne
ditkemi we (apparently) know
Ju
ditkeni you all (apparently) know
At(a/o)
ditkan they (apparently) know

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ditkësha I (apparently) knew
Ti
ditkëshe you (apparently) knew
A(i/jo)
ditkësh he/she/it (apparently) knew
Ne
ditkëshim we (apparently) knew
Ju
ditkëshit you all (apparently) knew
At(a/o)
ditkëshin they (apparently) knew

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam ditur I (apparently) have known
Ti
paske ditur you (apparently) have known
A(i/jo)
paska ditur he/she/it (apparently) has known
Ne
paskemi ditur we (apparently) have known
Ju
paskeni ditur you all (apparently) have known
At(a/o)
paskan ditur they (apparently) have known

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha ditur I (apparently) had known
Ti
paskëshe ditur you (apparently) had known
A(i/jo)
paskësh ditur he/she/it (apparently) had known
Ne
paskëshim ditur we (apparently) had known
Ju
paskëshit ditur you all (apparently) had known
At(a/o)
paskëshin ditur they (apparently) had known

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
ditur known
gerund present
duke ditur knowing
gerund past
duke pasë ditur having known

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for di

Examples of di

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Epo, nuk ka shumë për të ditur.Well, there's not much to know.
Më duhet të të lexoj buzët për të ditur se ç'thua.I have to read your lips to know what you're saying.
Me sa duket bëhet gjithmonë dhe më e vështirë për të ditur se si duhet të isha.It seems to get harder and harder, to know what I'm supposed to be.
Çfarë ka për të ditur këtu?What's there to know?
Ndoshta për pushime të shkojmë së bashku, vetëm unë dhe ti... Një lloj mënyre për të ditur njëri tjetrin.Maybe go on vacation together, just the two of us... sort of get to know each other.
Ne jemi miq, e di, vetëm miq.We're friends, you know' we're just friends.
-Jam priftërasha e lartë -E di kush jeni ju.Thisis the high priestess I know who you are.
- Nuk e di sakte se si eshte marredhenia juaj?I don't know exactly what your relationship is.
E di përse nuk u ktheva në Malajzi?Do you know why I didn't go back to Malaysia?
Dhe nuk e di nëse dikush do të dojë ta blejë.And I don't know anybody who's going to take in a family of 7 in that sound.
Të dy e dimë.We both know.
200 vdekje që unë e ti e dimë që kanë mundur të ndalen.That's 200 deaths you and I know could have been prevented.
Tillman. E dimë se ke folur me lojtarin tënd!Tillman... he knows you talked to him.
Të dyja e dimë që është...I think that we both know it's...
E di që nuk po të pëlqen, por shikoje nga ana e ndritshme, së paku e dimë ku është.Look, I know it sucks, but look bright side, at least know what is right.
Ajo është, ju e dini, duke pirë.She'S, you know, been drinking.
Çka dini për fantazmat në makinë.What do you know about the ghosts in the machine.
Por ju e dini këtë.But you know this.
Dhe e dini unë i thosha, "Më bekoni, Atë, për mëkatet që i kam bërë.You know, I'd say, "Bless me, Father, for I have sinned. I--"
Vëllezër e dini që shpirti im është me ju.Brothers, you know my spirit is with you.
Të gjithë e dinë se ç'i ndodhi ekipit tënd, kështu që...Everyone knows about your fallout with Team Lisa.
Diçka që të tjerët nuk dinë për ty.Something other people don't know about you.
Nierëzit dinë vetëm atë që i thua ti, Karl.Ah, people only know what you tell them, Carl.
Të gjithë e dinë se çfarë ka radhë... por përsëri përpiqen, çfarë humbje kohe.Everybody knows what's coming. But they go through the motions anyway. What a waste of time.
Pse donë ta dinë emrin tim?Why do you wanna know my name?
E dita që kjo do të ndodhte.I knew, this was gonna happen.
Ne e shikuam lojën dhe unë kurrë nuk e dita çfarë ishte një godije me kokë.We watched the game and I never knew what a header was.
Sepse e dija që do vinte dita që do të ma shpërbleje.Because I knew the day would come when you were going to pay me back.
E dita herën e fundit.L knew it last time.
Që nga dita që u ktheve pas dhe më shpëtove e dija që do të jetoja vetëm për ty.Ever since the day you jumped back and you saved me, I knew I'd only live for you.
E kam dite se ka qene gjalle perbrenda.I knew that he was still alive inside.
Une mendoj se ne te gjithe e dinim qe ju do te ktheheshit tek ne nje dite.I think we all knew you'd come back to us eventually.
E dija qe kjo dite do te vinte, thjesht sma mori mendjaI knew this day was coming.
E kam dite.I knew.
Pas gjithe ketyre viteve e dija se do kthehej nje diteAfter all these years I knew he'd return one day
-Ajo e diti si të godas.- She knew how to beat it.
Mendoj që ne të dy e ditëm disi që nuk do të funksiononte.I think we both kind of knew it wouldn't.
E ditëm se ke për t'u kthyer.We knew you'd be back.
Edhe pse ditët ishin ende të ngrohta, vëllai Brigam e dinte se gjërat do të ndryshonin.Though the days were still warm, Brother Brigham knew things would soon change.
Më kujtohet kur u ngrita në mengjes dhe po shkoja në punë... ishte si ditët tjera... përveç që ishte dita e parë... prej se kuptova rreth shtatëzanisë.I remember getting up one morning and going to work. Just another day like any other, except it was the first day after I knew about... ...the pregnancy.
Dhe ai e dinte se ditët e tij ishin të numëruara.And he knew his days were numbered.
Dhe kur e di se kisha dinjitet ditën tjetër# And when I knew I had to face another day #
E dija që ai djalosh do ta arrinte ditën e Shën Valentinit.I knew that kid would make Valentine's Day.
Ti e njohe sjelljen time ditën që u martuam dhe ditën që u ndamë.You knew about my attitude the day we got married and knew about it the day we got divorced.
E dije. E dije që nga ditën e parë, ...se çfarë ishte kjo.You knew from day one what this was.
Kështu që mund të shkruash të, dhe askush s'do të di.So you can write with it and no one will know.
Kur shkon në mbretërinë qiellore, Zoti do të di që unë të dërgova në shtëpi.So that when you enter the kingdom of heaven, the Lord will know that I have sent you home.
Sa më shumë të pyesësh, më shumë do të dish.The more you ask, the more you will know.
Ata do të na çojnë në një jetë të re ku përveq urisë nuk do të dimë më shumë.They will lead us into a new life... ...where the Yagahl will know hunger no more.
-Nesër do të dimë më shumë.Well, we will know more tomorrow.
Nëse ata janë ndryshe, atëherë ne do të dimë që drita e yjeve është përkulur nga dielli.If they are different, then we will know that starlight is bent by the sun.
Nëse jeni duke menduar mënyra për të shpëtuar, Tregimtar do të dini para se ju keni bërë edhe një lëvizje.If you're thinking of ways to escape, the Teller will know before you've even made a move.
Populli do të dinë se parimet tona, jetën tonë.The people will know that our principles, our lives.
- Ata do të dinë se çfarë të bëjnë me të.- They will know what to do with it.
Nëse e thërrasim policinë, ata do të dinë çdo gjë.We call the police, they will know everything.
Dhe në qoftë se ju nuk vini të gjithë do të dinë për të.And if you don't show, everyone will know about it.
Problemi ishte se unë e dija se asgjë nga ajo ishte e vërtetë.The problem was knowing that none of it was real.
E kam ditur që je munduar t’i lexosh.The facts are in the file. You'd have known that if you had bothered to read it.
Unë e kam ditur se për disa vite se ai ka humbur në rrugëI have known for some years that he has strayed from the path
Dhe e kam ditur punën time në familjen mbretërore.And I have known my share of royalty.
- Po. E kam ditur.You know, I should have known!
Dhe mbrapa do të vijnë programe tjera federale që do të pushtojnë çdo zonë të lirisë sikurse e kemi ditur në këtë shtet.And behind it will come other federal programs that will invade every area of freedom as we have known it in this country.
Ti po më thua se mjekët e kanë ditur çka është me djalin tim dhe kanë mundur ta shërojnë?These doctors may have known what was wrong with my son, and they could have treated him all along?
Kur i kanë pyetur ata vetëm që a e kanë ditur që gjithçka do të del mirë,"When asked how they could possibly have known it would all work out...
- Këtë dua të di.- That's what I wanna know.
Dua të di çfarë ndodh...I need to know what happened.'
Shiko, unë dua të di vetëm një gjë.Look, I just wanna know one thing.
Dua të di çfarë tha doktori.- I wanna know what the doctor said. Lou?
Dua të di atë që ajo e bën në time lëndinë në mes të natës?I wanna know what she's doing in my lawn in the middle of the night?
Duhet vetëm të dish se që tani e tutje, unë i kontrolloj të gjitha aspektet e lojës.All you need to know is that from now on... ...I control all aspects of the game.
Do të tregoj gjithçka që dëshiron të dish.I'll tell you anything you wanna know. Jeremy:
Por do të dish diçka, Bili?But you wanna know something, Billy?
Por dua që të dish sa e lumtur jam për ty, sepse e di se sa shumë ke punuar për këtë vend pune dhe e di se ç'domethënie ka për ty dhe...But, I just… I just want you to know how happy I am for you, because I know how hard you've worked for this job and I know how much it means to you and…
Duhet të dish më shumë rreth kësaj.You should know about that!
Kërkon të dije se çtë tha Jacobi.He wants to know what Jacob told you.
Ende mendoj që ta dije cfarë doje të dije?Still wish you knew what you wanted to know?
Dhe doja që të dije se minutën që dëgjova lajmin, i telefonova televizionit dhe lashë punën.And I wanted you to know that the minute I heard the news, I called the network and I quit.
Ti the që doje të dije.You said you wanted to know.
Doje të dije nëse kishte ndonjë problem?You wanted to know if there was a problem?
Duhet të dimë tamam, ku ta qëllojmë.God be merciful to us. We need to know what we have to hit him.
Ne duhet të dimë nëse ne mund të gjenerojmë një embrion të qëndrueshëm.We need to know if we can generate a sustainable embryo.
Tani, ne duhet të dimë se çfarë shikon dhe në veçanti, duhet të dimë vëndin.Now, we need to know exactly what you see, and in particular, we need to know the location.
Por a ka diçka tjetër që duhet të dimë?But is there anything else that we need to know? No.
Duam të dimë se kush është?And finally, we want to know who is this man
Doni të dini cila ishte zanafilla e çdo flluskeje?JAKE: You want to know what the mother of all bubbles was?
Por, edhe pse po e bën me interesin më të mirë, duhet të dini se, as rroga e tij, as apartamenti i tij, s'janë të përshtatshëm për të rritur 2 vajza.So, if he still has their best interest at heart, he must know neither his salary, nor his very small apartment are suitable for the raising of 2 children.
Dua të dini... se nesër qyteti i Nju Jorkut do ju mbështesë.And I want you to know that tomorrow, the city of New York is going to go to bat for you.
Duhet të dini anglisht.You must know English
Nëse doni ta grabisni, është mirë të dini diçka.If you're gonna steal from Terry Benedict, you better goddamn know.
Duan të dinë çpo ndodh.They want to know what's going on.
Kështu që Rusët kanë gjetur pakon dhe duan të dinë për atë.So brush up on your bugs and get to know him.
Brock, ortakët duan të dinë se si po shkojnë punët.Brock, the partners would like to know how it's going. Hey, Dave, Barry, hi.
Nga ata që do të duan të dinë se c'ndodhi me të dashurin e sai.Guys are gonna wanna know what happened to her boyfriend.
Ti duhet të gënjesh të gjithë ata që janë të rëndësishëm për ty. Nuk është e sigurt për ata të dinë të vërtetën, pra, po, unë e fsheh këtë nga ata, por, është vetëm sepse unë i dua ata.It's not safe for them to know the truth, so, yes, I keep it from them, but it's only because I love them.
Por doja të dija a të kujtohet ty.I want to know if you know your name.
Ti më tregove gjithçka që duhej të dija që të mund të vazhdoja pa ty.You showed me everything I needed to know so I could go on without you.
Ndoshta duhej të dija që kishte diçka më ndryshe rreth saj, ndonjë vegëz me Katerinën.I probably should have known there was something different about her, some tie to Katherine.
- Ata thanë se unë do të dija kombinimin.They thought l’d know the combination, but I don’t know it.
Nga të dija çfarë?How did I know what?
Po të ishte akoma në atë biznes, ai do të dinte se kush qëndron prapa kësaj.If he was still dirty, he'd know who did this.
Doja vetëm që ai të dinte, t'i thoshte familjes sime.I just wanted him to know, to tell my family.
E di që Imzot Cain-i po të dinte për paditë e fundit, ai me siguri do të kishte thënë diçka.I know that Monsignor Cain knew that last sentence existed, he certainly would have said something.
S'më besohet se ishte ai, babai. Ai ishte aq ndryshe. Ai donte të dinte ku po shkonim.I can't believe that it was him Daddy he looked so different... he wanted to know to where we were headed the others wanted me dead he wouldn't allow it
- Donte të dinte nëse donim pak çaj.-He'd like to know if we want some tea.
I thamë që nëse do ishim prindërit e atij djali, do të donim të dinim për këtë gjë.We told him that if we were that child's parents, we would absolutely want to know about this.
Pse nuk thua ndonjë gjë? Ishte e pamundur të dinim se ku do përfundonim saktësisht.It was impossible to know exactly where we would end up.
As nuk do të dinim as kush janë po të mos bënin muzikë atë natë.We wouldn't even know who they were if they hadn't been playing that night.
Por donim të dinim nëse do mund të mbështeteshim përsëri tek ai.But we needed to know we could count on him again.
S'mendon se doishte mirë të dinim ç'ka bërë?Don't you think it'd be handy to know what did that?
Ne e morrëm depozitimin tuaj prej 10 milion dollarësh, dhe dëshiroja që ju të dinit për mënyrën...We've received your 10 million dollar cash deposit... and I would like you to know that what we normally do...
Po të dinit italisht, dhe e di se nuk jeni aq të aftë, do të kishit kuptuar që ato ishin betimet mes ndrikullës dhe kumbarit.If you spoke Italian, which I knew you did not, you would have known that those were goomar-goombah vows.
Beh, Mendova se dëshironit të dinit atë që kam dëgjuar në emër të Kal.I just thought you'd wanna know what I heard about your old pal Cal.
Mëndoj se do duhej të dinit se nuk jam aij që kujtoni.I think you should know I'm not who you think I am.
Ai donte ju të dinit që po ju priste plot 7 minuta.He'd like you to know that he was waiting for 7 minutes.
Ata donin të dinin se çfarë e bënte kamerën të lëvizte.They all wanted to know what made the cameras tick.
Dhe njerëzit që kishin busullën, donin të dinin përse,And the people holding the compasses needed to know why,
E kisha parë miliona herë dhe ishte veç në sfond dhe papritur doli përpara meje në plan të parë, dhe thashë uau sikur të dinin për librin tim, patjetër që 400.000 veta do të shkonin ta blinin.Now, the book was there, but I never had this thought. And one of the secrets I think is that Now, I didn't know how to do that,
Ushtarët më thoshin se kisha vrarë presidentin dhe donin të dinin se për kë punoja.Soldiers told me that I had assassinated the president. Wanted to know who I worked for.
Kolonel, kam shumë njerëz në qytetin tim që do donin të dinin se çfarë po ndodhë.Colonel, I've a lot of people in my town who're going to want to know what's taking place.
Njerëz budallenj që duhet të kishin ditur më mirë.Just stupid people who should have known better.
Nëse ajo ishte e vërtetë, e gjithë bota do të dinte atë.If that were true, the whole world would know it.
I imi do të dinte të paktën të lidhte kollaren.My guy would know how to tie his own tie.
Po të njihnin Kopshtet, atëherë ata do të dinin se janë plot me jetë.If they did know the Gardens, then they would know that they're teeming with life.
nje boss qenkam boss e nuk e ditkam!A boss. Just think, I'm a boss and I didn't know it. - Off to bed.
Jay, vërtetë më pëlqen kjo vajza. vërtetë ditke ti zgjedhësh.Jay, I like this girl. You know how to pick them.
Ti e ditke kur u shit e ditke nga erdhi, dhe si e quajnë.You know when she was sold... you know where she came from... and you know her name.
Çfarë ditke ti?What do you know?
Nuk e ditke?You don't know?
Lëri të shkojnë Toorop. Si ma ditke emrin ?- How do you know my name?
- E ditka.- He knows.
Pra po e ditka vleftën e këtij informacioni.Then he knows the value of information.
- Pra e ditkeni emrin e saj.- So you do know her name.
Dmth e ditkeni?So you know.
Ah, e ditkeni.You know it.
Këshilltari im, thuaji Donit tënd atë që e ditkan të gjithë.Consigliere of mine, tell your Don what everyone seems to know.
e ditkan te gjithe.Everyone knows!
Megjithëse më tërheqësja nuk mu bë e ditur mua deri pas vdekjes së tij.Though the most fascinating was not made known to me until after his death.
Sikur të kisha ditur për kujtesën tënde.I wish I'd known about your memory.
E kam ditur gjithmonë se kishte diçka ndryshe, në lidhje me miqësinë time me veten time.I've always known that there was something different... about my friendship... with myself.
Duhej ta kisha ditur.I should have known.
Duhet ta kisha ditur se ke qenë ti.I should have known it was you all the time.
Nuk e di sesi mund të jesh kaq e qetë duke ditur që burrat tanë janë duke gjuajtur bishtin nëpër gjithë qytetin.I don't know how you can be so calm knowing our husbands are out chasing tail all over town.
Dhe do të jem në gjëndje të fle natën duke ditur se jam e sigurtë këtu, por, s'do të jem një e burgosur.And I'll be able to sleep at night knowing that I'll be safe here, but I'm not going to be a prisoner.
Si dreqin do e zërë gjumin ndonjërin duke ditur se në të njëjtën çati me të jeton Këmbë Brajant?How in the world's anybody supposed to get some sleep... ...knowing they under the same roof as Toe-be Bryant over here?
Ndoshta mund të gjeni pak rehati duke ditur që Megani s'do të vuajë më.Maybe you can find some small comfort in knowing that Megan's suffering will be over.
Të gjithë flinim më të qetë, duke ditur që dikush me integritetin e tij ishte mes nesh.We all slept a little better knowing that someone with his integrity was in our lives.

Questions and answers about di conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about di
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
armatosarm
arsimojeducate
avullojvaporize
çlirohembecome free
dajdivide
dashurojlove
dëshirojdesire
dorëzohemgive up
shtyppress
zbehfade