Găsi conjugation

Conjugate găsi - to find

Present tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
găsesc I find
Tu
găsești you find
El/ea
găsește he/she/it finds
Noi
găsim we find
Voi
găsiți you all find
Ei/ele
găsesc they find

Past preterite tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
găsii I found
Tu
găsiși you found
El/ea
găsi he/she/it found
Noi
găsirăm we found
Voi
găsirăți you all found
Ei/ele
găsiră they found

Past imperfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
găseam I was finding
Tu
găseai you were finding
El/ea
găsea he/she/it was finding
Noi
găseam we were finding
Voi
găseați you all were finding
Ei/ele
găseau they were finding

Future tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
voi găsi I will find
Tu
vei găsi you will find
El/ea
va găsi he/she/it will find
Noi
vom găsi we will find
Voi
veți găsi you all will find
Ei/ele
vor găsi they will find

Conditional mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aș găsi I would find
Tu
ai găsi you would find
El/ea
ar găsi he/she/it would find
Noi
am găsi we would find
Voi
ați găsi you all would find
Ei/ele
ar găsi they would find

Subjunctive present tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
să găsesc (so that/if) I find
Tu
să găsești (so that/if) you find
El/ea
să găsească (so that/if) he/she/it find
Noi
să găsim (so that/if) we find
Voi
să găsiți (so that/if) you all find
Ei/ele
să găsească (so that/if) they find

Subjunctive past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
să fi găsit (so that/if) I have found
Tu
să fi găsit (so that/if) you have found
El/ea
să fi găsit (so that/if) he/she/it have found
Noi
să fi găsit (so that/if) we have found
Voi
să fi găsit (so that/if) you all have found
Ei/ele
să fi găsit (so that/if) they have found

Imperative mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
găsește find!
Voi
găsiți find!

Imperative negative mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
nu găsi do not find!
Voi
nu găsiți do not find!

Present perfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
am găsit I have found
Tu
ai găsit you have found
El/ea
a găsit he/she/it has found
Noi
am găsit we have found
Voi
ați găsit you all have found
Ei/ele
au găsit they have found

Past pluperfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
găsisem I had found
Tu
găsiseși you had found
El/ea
găsise he/she/it had found
Noi
găsiserăm we had found
Voi
găsiserăți you all had found
Ei/ele
găsiseră they had found

Future alternative 1 tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
am să găsesc I am going to find
Tu
ai să găsești you are going to find
El/ea
are să găsească he/she/it is going to find
Noi
avem să găsim we are going to find
Voi
aveți să găsiți you all are going to find
Ei/ele
au să găsească they are going to find

Future alternative 2 tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
o să găsesc I am going to find
Tu
o să găsești you are going to find
El/ea
o să găsească he/she/it is going to find
Noi
o să găsim we are going to find
Voi
o să găsiți you all are going to find
Ei/ele
o să găsească they are going to find

Future perfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
voi fi găsit I will have found
Tu
vei fi găsit you will have found
El/ea
va fi găsit he/she/it will have found
Noi
vom fi găsit we will have found
Voi
veți fi găsit you all will have found
Ei/ele
vor fi găsit they will have found

Future in the past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aveam să găsesc I was going to find
Tu
aveai să găsești you were going to find
El/ea
avea să găsească he/she/it was going to find
Noi
aveam să găsim we were going to find
Voi
aveați să găsiți you all were going to find
Ei/ele
aveau să găsească they were going to find

Conditional past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aș fi găsit I would have found
Tu
ai fi găsit you would have found
El/ea
ar fi găsit he/she/it would have found
Noi
am fi găsit we would have found
Voi
ați fi găsit you all would have found
Ei/ele
ar fi găsit they would have found

Presumptive tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi găsi I might find
Tu
oi găsi you might find
El/ea
o găsi he/she/it might find
Noi
om găsi we might find
Voi
oți găsi you all might find
Ei/ele
or găsi they might find

Presumptive continuous tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi fi găsind I might be finding
Tu
oi fi găsind you might be finding
El/ea
o fi găsind he/she/it might be finding
Noi
om fi găsind we might be finding
Voi
oți fi găsind you all might be finding
Ei/ele
or fi găsind they might be finding

Presumptive past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi fi găsit I might have found
Tu
oi fi găsit you might have found
El/ea
o fi găsit he/she/it might have found
Noi
om fi găsit we might have found
Voi
oți fi găsit you all might have found
Ei/ele
or fi găsit they might have found

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for găsi

There is no additional usage information for the verb găsi.

Examples of găsi

Example in RomanianTranslation in EnglishFm.
! - Îl voi găsi!- I'll find him!
! ? Sperăm că veţi găsi această încăpere acceptabilă.We hope that you'll find your accommodations here suitable.
! Aşa îl vom putea găsi pe Charles.It's how we're gonna find Charles.
! Da, am citit cam tot ce am putut găsi despre prietenul nostru Merlin.Yeah, I've been reading everything I can find on our Ancient friend, Merlin.
! Dar nu puteai găsi banii.- But you couldn't find the money.
! - Da, dar nu-l găsesc!- Yeah, but you can't find it!
! - Şi nici pe Suki n-o găsesc.- I can't find Suki either.
! Să-mi găsesc alt prieten?To find another friend?
! Trebuie să îl găsesc.I have to find him!
! Trebuie să învăţ nava, să găsesc panoul de control al uşilor.I have to learn the ship, find the hatch controls.
- Ai vrut să mă găsești, sculptor?- You wanted to find me, woodcarver?
- Ce te așteptai să găsești?- What were you expecting to find?
- Ce vei face atunci când o găsești?- What will you do when you find her?
- Dacă există știiundesă mă găsești-Ifthereis youknowwheretofind me.
- știi unde să mă găsești.- you know where to find me.
". Ori de câte ori mă găsește singur ""Whenever it finds me alone."
"Nu toată lumea își găsește... dragoste în viață.""Not everyone...finds love in life."
"Nu toată lumea își găsește..."Not everyone...finds love in life."
! Shea ori ne ajută s-o găsim pe Carmen, ori îi furnizează informaţii.Shea helping us find Carmen, or feeding her inside information--
! Spune-i cum vrei, Dar se pare că vrea să găsim Terra, împreună cu Cylonii.Call it whatever you want, but it seems to want us to find Earth with the Cylons.
" Am trebuie să plec, " și am sărutat la revedere și a condus 450 mile la Vermont / New Hampshire frontieră și a încercat să-l găsim"I've gotta go," and I kissed her goodbye and drove 450 miles to the Vermont/New Hampshire border and tried to find him.
" Dacă nu găsim nimic care să ne facă plăcere să încercăm cel puţin, să căutăm ceva nou "."If we don't find anything pleasant... "...at least we shall find something new."
" Noi, juriul, îl găsim pe acuzat,"We, the jury, find the defendant...
"Nu găsiți cap", atunci se poate gândi la închiderea drumului."Can't find the head", then you can think about closing the road.
"Nu găsiți cap." Da, da."Can't find the head." Yes, yes.
"Trebuie să găsiți unele glorie Trebuie să fac niște bani""Gotta find some glory Gotta make some dough"
(Deconectări apel) Uh... Putem ajuta să găsiți ceva ?Can we help you find something?
- Acest lucru pe care il cautati, eu vă va ajuta să-l găsiți.- This thing you're looking for, I'll help you find it.
Acea batistă de care vorbeşti, eu o găsii din întâmplare şi i-o dădui soţului meu.That handkerchief thou speakest of I found by fortune and did give my husband.
Aceste componente se pot găsii şi în plămânii echipelor de curăţare de la Ground Zero. Mulţi s-au îmbolnăvit.Same components found in the lungs of the Ground Zero cleanup crews, many of them got sick.
Amnarul vrând să-l caut pe fereastră, găsii acest răvaş pecetluit. Aseară, la culcare, nu era, sunt sigur.Searching the window for a flint, I found this paper thus sealed up, and I am sure it did not lie there when I went to bed.
COPPENS: Dacă suntem în Capela Rosslyn, dacă vom merge în Rennes-Le-Château, întotdeauna privim spre pământ acolo unde am putea găsii comorii spirituale,Whether we are in Rosslyn Chapel, whether we are in Rennes-Le-Château, we always go back underneath the earth, where there might not just be spiritual treasure to be found,
Dar a trebuit să scap de nişte chestii dependente, înainte de a găsii postul de director în viaţa mea.But I had to shake off some serious addiction issues before I found direction in my life.
Odată, la 16 ani eu şi Arthur o găsirăm în faţa oglinzii din baie îşi tăiase părul foarte scurt, aproape la zero.Once... she was 16... Arthur and I found her at the bathroom mirror. She'd cut her hair about an inch from her scalp.
Şi astfel se întâmplă că ne găsirăm cu toţii într-un avion către insula Eros.So it was not so insane that we all found ourselves... on an airplane, flying to the island of Eros.
Când ai ajuns aproape de Iisus, îl găsiră pe omul din care ieşiseră demonii, aşezat lângă Iisus îmbrăcat în alb şi în bun simţ fură apucaţi de spaimă.And when they came to Jesus, and found the man of whom the devils were sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind and horrified. "
Câtă vreme ei vorbeau cu tatăl nebun al lui Jaynie Hansen eu găseam cadavrul antrenoarei echipei de majorete ciopârtit în atelierul de tâmplărie.While they were out talking to Jaynie Hansen's crazy dad, I was finding the cheerleading coach's body all mangled in the wood shop.
Am realizat într-o zi, i-am văzut pe vânzători care găseau şi ne vindeau antichităţi din ţări exotice... din toată lumea şi...He had a shop in Charleston. We realized one day we saw the dealers who were finding and selling us the antiques coming from exotic countries, around the world, and...
Chiar credeam că găsisem paradisul când, într-o noapte...I truly believed I had found everlasting paradise... until one night...
Copii, până în acest moment al poveşti, găsisem sosii.Kids, up to this point in the story, we had found doppelgangers.--
Credeam că-mi găsisem bărbatul ideal până când... i-a fost îngenunchiată mândria.I thought I had found my ideal man by... He disappeared.
Odată, eu însumi găsisem această linişte în solitudinea munţilor, şi am sperat să n-o mai aflu, vreodată.Once I had found that peace myself in the solitude of the mountains and hoped I would again.
Partea bună era că găsisem un loc unde să fac... treaba nr. 2.On the bright side, I had found a place to go number two.
A plecat cu un prieten care-şi găsise de lucru în Spania.He left with a friend who had found a job in Spain.
Ahmad îl găsise când o sugruma pe mama lui.Ahmad had found it gnawing on his mother's throat.
Am aflat că Thierry găsise un loc foarte mare, că îsi rupsese un picior, si că totul mergea rău.These reports are coming back saying that Thierry had found this huge warehouse and then he'd broken his leg and it was all kind of going a little bit wrong.
Anii treceau, iar Ioana era convinsă că-şi găsise locul potrivit în lume.So the years passed, and Johanna was convinced she had found her rightful place in the world.
Avea nevoie de cineva care să-l omoare si în acea noapte l-a găsit, asa cum găsise el aurul.He needed someone to finish him off... and that night he found him, just as he had found the gold.
A doua zi, armata şi-a schimbat povestea şi a anunţat că ceea ce găsiseră era doar un balon meteo.The next day, the military changed its story and announced that what they had found was a weather balloon.
Bărbaţii găsiseră de muncă, dar nu puteau să-şi aducă nevestele şi copiii, pentru că erau clandestini.The husbands had found work but couldn't bring their families because they had no permits.
Cu câţiva ani mai devreme, "Expediţii Interplanetare" găsiseră o navă extraterestră îngropată sub suprafaţa lui Marte.A few years earlier, IPX had found an alien ship... buried beneath the surface of Mars.
Mulţi oameni o căutaseră, dar numai puţini o găsiseră.Many men had sought it; few had found it;
Probabil pentru că găsiseră o epavă în apropiere?Because maybe they had found a wreck nearby?
! - Ei vor doar s-o găsească pe Carmen.All they care about is finding Carmen.
! A oprit oamenii ca să găsească subteranul şi şi-a riscat viaţa pentru asta.He stopped the beans from finding the Underground, and risked his life to do it too.
! Am să-i găsească!I've got to find him!
" Din nou singur, Bastian îşi începu drumul, încercând să-l găsească pe Falkor."Alone once again, Bastian wandered, determined to find Falkor.
" Mama mea nu mă găsească."My mother cannot find me.
"De aceea, găsind unul despre care sustinem că este o exceptie..." "...poate că nu este o exceptie, ci este cu totul altceva."Therefore, finding one which is alleged to be the exception maybe it's not the exception, but something else.
"Nu ştiu cum arăt eu în faţa lumii dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării şi mă distrez găsind câteodată pietricele netede sau o scoică deosebită, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în faţa mea"'I do not know what I may appear to the world 'but to myself, 'I seem to have been only like a boy playing on the seashore, 'amusing myself by now and then finding a smoother pebble 'or prettier shell than ordinary, 'while the great ocean of truth lay all undiscovered before me.'
"Încrezându-mă în forţele proprii şi fiind eu însămi," "găsind un simbol care să-mi amintească cine sunt pe dinăuntru" "şi fiind sinceră cu mine însămi."By reclaiming my power, getting out of my own way, by finding a symbol to remind myself of the person I knew I was inside and by being honest with myself.
- Doar găsind cheia...- Only in finding the key...
! - Tu ai găsit gravura.You found the etching.
! Am găsit-o pe Annie.But I found Annie.
! Eu vi l-am găsit pe profesor !I found the Professor for you.
! I-am găsit rămăşiţele azi-dimineaţă, într-un butoi, în largul oceanului.We found his remains in a barrel just offshore this morning.
! Se pare că am găsit ceva de care-ti pasă.Looks like I found something you care about.

Questions and answers about găsi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about găsi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Romanian conjugation game!

Practice Romanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
gătiprepare
goliempty
grăitalk

Do you know these verbs?

VerbTranslation
comportabehave
dezvoltadevelop
dispăreadisappear
făuriforge
folosiuse
gazagas
gătiprepare
hibernahibernate
hrănifeed
imputaimpute