Zostawić conjugation

Conjugate zostawić - to leave

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostawię I will leave
ty
zostawisz you will leave
on/ona/ono
zostawi he/she/it will leave
my
zostawimy we will leave
wy
zostawicie you all will leave
oni
zostawią they will leave

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostawiłem I left
ty
zostawiłeś you left
on
zostawił he left
my
zostawiliśmy we left
wy
zostawiliście you all left
oni
zostawili they left

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostawiłam I left
ty
zostawiłaś you left
ona
zostawiła she left
my
zostawiłyśmy we left
wy
zostawiłyście you all left
oni
zostawiły they left

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostawię I will leave
ty
zostawisz you will leave
on
zostawi he will leave
my
zostawimy we will leave
wy
zostawicie you all will leave
oni
zostawią they will leave

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostawię I will leave
ty
zostawisz you will leave
ona
zostawi she will leave
my
zostawimy we will leave
wy
zostawicie you all will leave
oni
zostawią they will leave

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostawiłbym I would leave
ty
zostawiłbyś you would leave
on
zostawiłby he would leave
my
zostawilibyśmy we would leave
wy
zostawilibyście you all would leave
oni
zostawiliby they would leave

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostawiłabym I would leave
ty
zostawiłabyś you would leave
ona
zostawiłaby she would leave
my
zostawiłybyśmy we would leave
wy
zostawiłybyście you all would leave
oni
zostawiłyby they would leave

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostawiłbym był I would have left
ty
zostawiłbyś był you would have left
on
zostawiłby był he would have left
my
zostawilibyśmy byli we would have left
wy
zostawilibyście byli you all would have left
oni
zostawiliby byli they would have left

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostawiłabym była I would have left
ty
zostawiłabyś była you would have left
ona
zostawiłaby była she would have left
my
zostawiłybyśmy były we would have left
wy
zostawiłybyście były you all would have left
oni
zostawiłyby były they would have left

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
zostawyou leave!
on/ona/ono
niech zostawilet him/her/it leave
my
zostawmylet's leave
wy
zostawcieyou all leave
oni
niech zostawiąlet them leave

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
zostawionothere was left
zostawiono bythere would be left

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for zostawić

There is no additional usage information for the verb zostawić.

Examples of zostawić

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! Musiałeś zostawić dwóch chłopców w kałuży krwi własnej matki? !Did you have to leave two little boys Soaking in a pool of their mother's blood?
"Ale nigdy nie próbował zostawić nas za sobą,""But he never tried to leave us behind,"
"Chciałbym zostawić coś tobie i dziecku.""I wish I had something to leave you and the kid."
"Chcę sobie radzić sama". Nie zostało mi już wiele czasu i chcę coś zostawić swoim dzieciom.Well, I don't have that many years left, and I'd like to leave something for my children.
"Daj mi 30 minut i nigdy nie zechcesz mnie zostawić.""Give me 30 minutes and you will never want to leave me again."
- Jasne. - Tylko trzymaj się konsoli. Bo inaczej TARDIS cię zostawi.~ 'Right.' ~ Make sure you hang on to the console, otherwise the TARDIS will leave you behind.
- Jeśli Nowoanglicy nadal będą odrzucać plany pojednania, to nie zostawicie nam innego wyboru, jak całkowite odcięcie się od was i kontynuowanie opozycji na nasz sposób.If you New England men continue to oppose our measures of reconciliation, you will leave us no choice but to break off from you entirely and carry on the opposition in our own way.
"""Kto wie gdzie zostawiłem swoje serce""""I don't know where I've left my heart"
"Bez wątpienia zastanawiasz się dlaczego zostawiłem ten list."I am well. "You are no doubt wondering why I have left this note.
"Drogi Earlu, jeżeli używasz pokarmu, który ci zostawiłem, to znaczy, że znalazłeś Pana Żółwia."Dear Earl: If you're using this food I left you... "that means you found Mr. Turtle.
"Głupio zostawiłem go w spacerówce siostrzeńca kilka stóp dalej ""I stupidly left it in my nephew's stroller a few feet away. "
# Tym razem # Zostaję # By pogrzebać trop, który zostawiłeśd And this time d l'm staying d To bury the trail that you left d You left
* Jestem tu, by uzupełnić śluby, które zostawiłeś niedokończone.I'm here to complete the vows you left half way..
- Ale je zostawiłeś.- But you left them.
- Ale mnie tam zostawiłeś.But you left me there.
- Ale mnie zostawiłeś.But you left me. Yes.
"Czy będzie warte wszystkiego, co za sobą zostawił?"" It would be worth it to have left behind everything he had? "
"Czy ktoś ostatnio zostawił jakieś upominki przed twoim domem?""Has anyone recently left any gifts outside your home?"
"Drogi Albercie Narracott kapitan Nicholls, który poległ który poległ dziś w boju, zostawił ci to."Dear Albert Narracott, Captain Nicholls, who died..." "Captain Nicholls, who died in action today, left you this." "Yours, Sergeant Sam Perkins."
"Kochanie, wiem, że został ci jeszcze rok nauki w liceum, ale tak bardzo bym chciała, żebyś zostawił wszystko i wszystkich, i poszedł do szkoły w Arizonie"."So, honey, I know you've only got one year left in high school but I would love it if you'd drop everything leave all your friends behind, and go to boarding school in Arizona."
"Kod Leonardo da Vinci" opiera się na symbolice i innych odwołaniach, jakie Leonardo zostawił w swoich dziełach.If we were to look at the character to the right of christ in the last supper, to the left as we look, the so-called figure of mary magdalene may well be seen as prince and picknett contest.
"Tak jak się normalnie robi w takich sytuacjach, zostawiliśmy zwyczajnego rytualnego konia."As you normally do in these situations we've left an ordinary ceremonial horse.
"Tak, oficerze, mój kochanek i ja wyrzuciliśmy mojego męża za burtę dwa razy, i zostawiliśmy go, żeby umarł."yes, officer, "my lover and i knocked my husband overboard twice and left him for dead.
"zostawiliśmy ci wiadomość, że przyjeżdzamy na weekend..." "i skoro nie oddzwoniłeś...'We left a message to say we were coming for the weekend 'and you didn't ring us back
'Więc zostawiliśmy go w tyle. "'So we left him behind.'
- Ale głowy zostawiliśmy nietknięte.- We left the heads intact.
"Wiedziałeś, że ci ludzie już kogoś zabili... jednego ze swoich, wyobraźcie sobie... a wy zostawiliście ich na ulicy, gdzie zabili mojego bliskiego""you knew these people had already killed someone -- "one of their own, no less -- "and yet you left them out on the street, where they went on to kill my loved one,"
- Ci, których zostawiliście w aucie.-Those you left at the vehicle.
- Gdzie go zostawiliście?Where have you left him? He's dead.
- I zostawiliście na miejscu.Which you left it in place?
- Na dodatek, zostawiliście to.Plus, you left this. - Ooh.
"I mają nadzieję, że to co zostawili za sobą"And they hope that what they left behind
"Jedenastu chłopów zabili,tylko jednego zostawili".They've already killed eleven, And left one in fetters, Lie here Janek, all alone,
"moi rodzice zostawili mnie bez kasy"- That's right. Paris Geller is the new editor of the Yale Daily News. I was worried about the intimidation factor 'cause people tend to be afraid of me, but I campaigned hard and I really worked the "my parents left me broke" angle, got a little sympathy vote, and the next thing I know, I am the man.
"od drogi, na której zostawili sanie,""from the road on which their sledges had been left..."
* Rozbrój mnie uśmiechem * * Zostawię Cię tak, jak oni mnie tu zostawili * * Bym usychał wciąż wypierając się ** disarm me with a smile * * leave you like they left me here * * to wither in denial * * bitterness of one who's left alone * * ooh, the years burn *
"Kocham cię, ale zostawiłam cię?""I love you but i left you"?
"W samochodzie, byłam naprzeciw Twojego domu kiedy zostawiłam wiadomość"I'm in the car. I was in front of your building when I left the message.
* Przybyłam, moja miłości, zostawiłam świat za sobą *"I have come, my love, I have left the world behind"
* nie wiedzialam, że jestem tak silna* * ale jestem zadowolona, że to widziałeś * * ha, ha, ha, ha * * stłukłam okna w twoim samochodzie * * wiesz, że to zrobiłam, bo zostawiłam swój ślad ** i must admit it helped a little bit * * to think of how you felt when you saw it * * i didn't know that i had that much strength * * but i'm glad you see what happens when * * ha, ha, ha, ha * * i bust the windows out your car * * you know i did it 'cause i left my mark * * wrote my initials with the crowbar * * and then i drove off into the dark *
*Więc wstałam i zostawiłam *tam jego odłamki.So I up and left the pieces there
"Kiedy odkryjesz, że zostawiłaś przyszłość za sobą."When you find that you left the future behind
- A tak, zostawiłaś je na podłodze.- Oh! You left them on the floor. That's where I keep my things mostly.
- Ale to ty ją zostawiłaś.- But you left her.
- Bo ty zostawiłaś nas.Because you left us.
- Coś ty sobie myślała, zostawiłaś go tu?What the hell were you thinking? You just left him here?
"Dostępna" osoba będzie z każdym tylko, żeby zapomnieć o tej, którą zostawiła.A person on the rebound will be with anybody just to forget the person they just left.
"Fotografia wyobraźni", ją także zostawiła.the Mind Photo, she also left
"Lady Eleanor z zamku Carlyle zostawiła całą posiadłość jej ukochanemu kotu, Księciu Dwunastemu.""Lady Eleanor of Carlyle has left her entire estate to her beloved cat, Prince the 12th."
"Mama nas zostawiła" to wszystko, co mówi.Mom left us. That's all he'll say.
"Może zostawiła nam jeszcze inne znaki..."Maybe she left other signs for us to folloW but...
- Jeśli się nam poszczęściło, to pewnie stracił przytomność w knajpie, w której zostawiłyśmy go z Cruellą.- If we're lucky, probably passed out at the dive bar where Cruella and I left him.
A zostawiłyśmy ją jej pokoju.But we had left her in the spare room.
Ale zostawiłyśmy po sobie porządek.But we were very neat. We left it tidy.
Ostatniej wiosny, Debbie i ja zostawiłyśmy tam góry brunatnego ryżu żeby żurawie coś przegryzły.Last spring Debbie and I left mountains of brown rice for the cranes to munch.
Ale zostawiłyście ciało.But you left the body.
Nie gniewa mnie, że odmówiłyście walki, ale, że zostawiłyście siostrę samą. Nie powinniście były tego robić.Ah, I'm not angry that you rejected the duel, but because you left your sister alone, you should not have done that.
Wykrwawiła się, bo ją tam zostawiłyście.She bled to death because you left her there.
- A twoje zostawiły cię samego?And yours, have left you all alone?
- Nie zostawiły mi wyboru.They left me no choice.
- Pasuje wam, byście nas zostawiły?Would it be okay if you left us alone?
/Pewnie już ich dawno nie ma, /ale może zostawiły ślad.l'm sure they're long gone, but they could have left trace evidence.
A one zabiły mojego partnera i zostawiły mnie tu ze stertą śmierdzącej skóry!And they killed my partner and left me stuck here with a bunch of stinking skins!
"Wiedz, że zabiję ponownie, a na nowym ciele zostawię wskazówki jak znaleźć Emily""Know that I will kill again, and on that new corpse" "I will leave you clues that will lead to Emily."
(Teraz zostawię cię z nim)Now I will leave you with him
- A jeśli wygrasz, zostawię cię w spokoju.I will leave you alone.
Bez wahania zostawiłbym cię na śmierć.I would leave you to die without hesitation.
Gdybyś nie wykradł mi bliźniaczek, zostawiłbym cię w tym syfie.And if you hadn't stolen the twins from me, I would leave you here in your filth.
! Gwen to najmilsza, najbardziej lojalna osoba, jaką spotkałeś i jest dla nas kimś więcej niż tylko przyjaciółką! A ty zostawiłbyś ją na łasce tych zwierząt?Gwen is the most kind, loyal person you'd ever meet and she's been more than a friend to all of us, and you would leave her at the mercy of those animals?
Gdybyś był przyzwoitym człowiekiem, zostawiłbyś ją w spokoju i zabrałbyś się za kogoś takiego, jak ty.And if you were a decent human being, you would leave that young girl alone and stick to your own kind.
Maya jest taką dziewczyną, dla której ty zostawiłbyś nawet Soni.Maya is the kind of girl for whom you would leave even Soni.
A uważasz, iż jestem głupcem, który zostawiłby kobietę samą sobie pośród setki mężczyzn?Then, did you see me as a fool... who would leave the woman I like at male-infested Sungkyunkwan?
Jeśli po prostu powiedział byś nam co chcieliśmy wiedzieć, zostawilibyśmy cię.You know if you just told us what we needed to know, we would leave you alone.
Ale jeśli mamy do czynienia z 2 mężczyznami, którzy są sadystami, zostawiliby kobiety nagie, żeby je upokorzyć.But if we're dealing with two men who are sadists, they would leave the woman naked to humiliate her.
Nie mogę uwierzyć, że zostawiliby mnie.I can't believe they would leave me.
Oni nie zostawiliby żadnemu kamieniowi unobracał się, dopóki oni nie znajdują go.They would leave no stone unturned until they find him.
Starzy nie zostawiliby cię bez kasy.Did you think your parents would leave you with nothing?
Gdyby była mądra, to zostawiłaby go przed tym całym Iranem. - Irakiem.If she was smart she would leave him before what's-his-name gets back from Iran.
Jaka osoba zostawiłaby małego chłopca, który nie ma rodziców, na ulicy?I mean, what kind of person would leave a little boy parentless, out in the street?
No ale, co za świrowate stworzenia zostawiłyby takie ślady?But, like, what kinda freaky creatures would leave prints like these?
"A jeśli wyszedłem się napić po prostu zostaw wiadomość!""And if I'm out drinking you can leave a message!"
"Babu - ji powiedział zostaw wieś."Babu-ji said leave the village.
"Buddzym, weź albo zostaw""Buddhism, take it or leave it."
"Cześć nie możemy teraz odebrać telefonu, proszę zostaw wiadomość, a my oddzwonimy później."We're unable to take your call right now, so please leave a message, and we'll call you back."
"Cześć, Tu Kate, Nie ma mnie więc zostaw wiadomość.Hi, it's Kate, I'm not here right but leave a message.
"Proszę, zostawcie mnie."Please, leave me alone.
"Weźcie, co chcecie, ale proszę, zostawcie mnie.""Take anything you want, but please leave me alone."
"ale zostawcie pień, związany w żelazo"but leave the stump, bound with iron and bronze,
"zjedzcie to, a dziecko zostawcie"."eat this, just leave the baby".
* Powiedziała zostawcie je w spokoju ** Said leave this one alone *
- Jak? FBI zostawiło mi tylko kroplę krwi i włókno z tapicerki.All the fbi left me was a speck of blood and a carpet fibre.
- Mojego przyjaciela, Petera Russo, którego samobójstwo zostawiło dwójkę dzieci bez ojca.You mean, my friend, Peter Russo, whose suicide left two small children with no father.
..a jakichś 15000 zostawiło swoje ręce i nogi z dala od domu.No, excuse me, pal, but 3,000 of my friends are dead and about another 15,000 left some arms and legs pretty far away from home.
/Ciotki zaczęły mieć znowu nadzieję, co zostawiło Olive z jednym życzeniem./The aunts had begun to hope again, which left Olive with one simple wish.
/DEA zostawiło drona w powietrzu.The D.E.A. carelessly left a drone in the air.
A bunt, który by go obalił zostawiłoby tron dla kogoś... nowego.And the rebellion that overthrew him would leave the throne open to someone... ..new.
Rozbrojenie zostawiłoby nas bezbronnymi przed atakiem tych najeźdźców.Disarmament would leave all of us wide open to attack from these invaders...
To zostawiłoby mnie niezabezpieczonego.That would leave me unprotected.
To zostawiłoby punkt kontrolny w Abbeville niestrzeżony.That would leave the Abbeville checkpoint unmanned.
To zostawiłoby ślady.It would leave a paper trail.
"lecz zostawmy go na śmierć na szczycie góry.""but let's leave him to die on a mountain top, shall we?"
- Nie teraz... nie, zostawmy to.- Right now... no, let's leave it.
- Nie, zostawmy to tak jak jest.- No, let's leave it the way it is.
- Nie, zostawmy to tak, jak jest.Nah, let's leave it the way it is.

Questions and answers about zostawić conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about zostawić
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dostawićdo
ostawićdo
pozostawićleave

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dostawićdo
nastawićset
obstawićbet
odstawićset aside
postawićput
wystawićissue
zastawićpledge
zestawićcompare
zostawaćstay
zostawiaćleave
Different length:
pozostawićleave
zostawiaćleave

Do you know these verbs?

VerbTranslation
cieśnićdo
oganiaćdo
podzieraćdo
pofalowaćwave
przycieraćwear_down
rozegrywaćdo
skomentowaćcomment
wsięknąćdo
wylądowaćland
zalenićdo