Zostać conjugation

Conjugate zostać - to stay

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostanę I will stay
ty
zostaniesz you will stay
on/ona/ono
zostanie he/she/it will stay
my
zostaniemy we will stay
wy
zostaniecie you all will stay
oni
zostaną they will stay

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostałem I stayed
ty
zostałeś you stayed
on
został he stayed
my
zostaliśmy we stayed
wy
zostaliście you all stayed
oni
zostali they stayed

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostałam I stayed
ty
zostałaś you stayed
ona
została she stayed
my
zostałyśmy we stayed
wy
zostałyście you all stayed
oni
zostały they stayed

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostanę I will stay
ty
zostaniesz you will stay
on
zostanie he will stay
my
zostaniemy we will stay
wy
zostaniecie you all will stay
oni
zostaną they will stay

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostanę I will stay
ty
zostaniesz you will stay
ona
zostanie she will stay
my
zostaniemy we will stay
wy
zostaniecie you all will stay
oni
zostaną they will stay

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostałbym I would stay
ty
zostałbyś you would stay
on
zostałby he would stay
my
zostalibyśmy we would stay
wy
zostalibyście you all would stay
oni
zostaliby they would stay

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostałabym I would stay
ty
zostałabyś you would stay
ona
zostałaby she would stay
my
zostałybyśmy we would stay
wy
zostałybyście you all would stay
oni
zostałyby they would stay

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostałbym był I would have stayed
ty
zostałbyś był you would have stayed
on
zostałby był he would have stayed
my
zostalibyśmy byli we would have stayed
wy
zostalibyście byli you all would have stayed
oni
zostaliby byli they would have stayed

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zostałabym była I would have stayed
ty
zostałabyś była you would have stayed
ona
zostałaby była she would have stayed
my
zostałybyśmy były we would have stayed
wy
zostałybyście były you all would have stayed
oni
zostałyby były they would have stayed

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
zostańyou stay!
on/ona/ono
niech zostanielet him/her/it stay
my
zostańmylet's stay
wy
zostańcieyou all stay
oni
niech zostanąlet them stay

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
zostanothere was stayed
zostano bythere would be stayed

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for zostać

There is no additional usage information for the verb zostać.

Examples of zostać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"Cała miłość jest tu, by już zostać..." "AMERYKANIN W PARYŻU" ?"It's very clear our love is here to stay"
"Chce tutaj zostać".She wants to stay here."
"Chcę zostać i oglądać,""I want to stay in and watch."
- Chcę zobowiązania od was obojga, że zostaniecie w tej agencji.- I want a commitment from both of you that you will stay with this agency.
"Los postanowił że mężczyźni którzy polecieli na Księżyc, żeby go zbadać zostaną tam na wieczny odpoczynek."Fate has ordained that the men who went to the Moon to explore in peace will stay on the Moon to rest in peace.
- Cieszę się, że zostaliśmy!- I'm so glad we stayed!
! Przyszli i zostali.Everyone came tonight and they stayed, except for you!
*Dlatego zostałam.-Right. -That's why I stayed and...
- Ale dlaczego tam zostałam.But why I stayed.
- Ale zostałaś.- But you stayed.
- I to jedyny powód, że zostałaś?And that's the only reason you stayed?
- I zostałaś na noc.- You stayed up all night.
- I zostałaś z nimi po tym wszystkim?So after all of that, you still stayed with these people?
"Druga mała świnka została w domu;""This little piggy stayed home;
"..zostanę tam, gdzie jesteś ty.""l will stay wherever you are."
Ale zostałbym w środku zamku Razvan w nocy, gdybym był tobą.But I would stay inside the castle Razvan at night, if I were you.
Alex, na twoim miejscu... zostałbym na terapii.Alex, if I was you, I would stay in therapy.
! Będę za rogiem, zostań tu!I'll be round the corner, stay here!
"A ty nie, jesteś pingwinem, więc zostań tutaj."No, you're a penguin, so you stay here.
"Czytelniku, zostań."Reader, stay.
"Heffron, zostań tu" "ze swoją bronią"."Heffron, you stay here with your gun.
"Nie, sama zostań.""No, you stay.
- A wy lepiej zostańcie gdzie jesteście.-You folks stay where you are for a while.
- Dobra, zostańcie na miejscu.- All right, stay where you are.
- Dobrze, zostańcie tu.- All right, stay here.
- Dzieciaki zostańcie tam!You kids stay back!
- Grupa B, zostańcie na pozycjach.- Team b, your mail stays up.
- Chodź, zostańmy tutaj.- Come on, let's stay right here.
- Nie, zostańmy.- No, let's stay.
- To lepiej zostańmy przyjaciółmi.- Then let's stay friends. - Yeah, good idea.
- To zostańmy.Then let's stay.
- Więc zostańmy w domu.No, whatever you want. - Then, let's stay home.

Questions and answers about zostać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about zostać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dostaćget
ostaćstand
pozostaćstay
przedostaćget
przezostaćdo
przyzostaćdo
zostawaćstay

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dostaćget
nastaćcome
obstaćdo
odstaćabandon
postaćcharacter
wystaćstand
zastaćfind
zlataćdo
złataćdo
zmotaćdo
zwitaćdo
Different length:
pozostaćstay
zostawaćstay
zostawićleave

Other Polish verbs with the meaning stay

Verb
nocować
pobyć
pozostać
przebywać
wysiadywać
zostawać

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dopleśćdo
nasiaćdo
oddychaćbreathe
podsnuwaćdo
ponakreślaćdo
porastaćovergrow
przeszachowaćdo
przywleclug
skoagulowaćcoagulate
wśpiewaćdo