Zobaczyć conjugation

Conjugate zobaczyć - to see

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zobaczę I will see
ty
zobaczysz you will see
on/ona/ono
zobaczy he/she/it will see
my
zobaczymy we will see
wy
zobaczycie you all will see
oni
zobaczą they will see

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zobaczyłem I saw
ty
zobaczyłeś you saw
on
zobaczył he saw
my
zobaczyliśmy we saw
wy
zobaczyliście you all saw
oni
zobaczyli they saw

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zobaczyłam I saw
ty
zobaczyłaś you saw
ona
zobaczyła she saw
my
zobaczyłyśmy we saw
wy
zobaczyłyście you all saw
oni
zobaczyły they saw

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zobaczę I will see
ty
zobaczysz you will see
on
zobaczy he will see
my
zobaczymy we will see
wy
zobaczycie you all will see
oni
zobaczą they will see

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zobaczę I will see
ty
zobaczysz you will see
ona
zobaczy she will see
my
zobaczymy we will see
wy
zobaczycie you all will see
oni
zobaczą they will see

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zobaczyłbym I would see
ty
zobaczyłbyś you would see
on
zobaczyłby he would see
my
zobaczylibyśmy we would see
wy
zobaczylibyście you all would see
oni
zobaczyliby they would see

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zobaczyłabym I would see
ty
zobaczyłabyś you would see
ona
zobaczyłaby she would see
my
zobaczyłybyśmy we would see
wy
zobaczyłybyście you all would see
oni
zobaczyłyby they would see

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zobaczyłbym był I would have seen
ty
zobaczyłbyś był you would have seen
on
zobaczyłby był he would have seen
my
zobaczylibyśmy byli we would have seen
wy
zobaczylibyście byli you all would have seen
oni
zobaczyliby byli they would have seen

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
zobaczyłabym była I would have seen
ty
zobaczyłabyś była you would have seen
ona
zobaczyłaby była she would have seen
my
zobaczyłybyśmy były we would have seen
wy
zobaczyłybyście były you all would have seen
oni
zobaczyłyby były they would have seen

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
zobaczyou see!
on/ona/ono
niech zobaczylet him/her/it see
my
zobaczmylet's see
wy
zobaczcieyou all see
oni
niech zobacząlet them see

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
zobaczonothere was seen
zobaczono bythere would be seen

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for zobaczyć

There is no additional usage information for the verb zobaczyć.

Examples of zobaczyć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - By zobaczyć, kim się stałeś.I wanted to see who you were first.
! - Chciałam zobaczyć aktora!There was an actor l wanted to see!
! Chcę ją zobaczyć!I want to see her!
! To dlatego, że nie chcesz, żebym go zobaczyć ? !That's why you didn't want me to see it?
"... twoja siostra i ja byliśmy zobaczyć wrak okrętu który zatopili"Aww! "Your sister and I went down to see the wreckage of a ship they sunk.
"...kto zobaczy w nich coś więcej niż tylko postrzępiony list..."who will see in them more than a torn letter,
"Biedak wkrótce je zobaczy.""The poor bastard will see them soon enough."
"Wybuch bomby atomowej jest najbliższy wyobrażeniu końca świata... w ostatniej milisekundzie istnienia Ziemi... ostatni ziemianin zobaczy to, co my widzieliśmy dzisiaj.""An atom bomb explosion is the nearest thing to doomsday one could possibly imagine. I'm sure that at the end of the world, in the last millisecond of the Earth's existence, the last man will see what we saw today."
"Wyłączę światełko w samochodzie, nikt nic nie zobaczy."Got it. "I'll switch the lightbug off in the car so no one will see."
"Spójrzcie na jego twarz´, powiedzial oskaržycieI, sugerujac, že zobaczycie tam wroga."Look at his face," the prosecutor said presuming that you will see an enemy there.
- Dobrze. Niedługo mnie zobaczycie, wznoszącego się jak słońce z moim skarbem.You will see me presently there rising like the sun with my treasure.
# Pewnego ciepłego grudnia # # nasze serca zobaczą #♪ One warm December our hearts will see
" Wyjrzałem przez okno, i zobaczyłem ten odrzutowiec, American Airlines. "" And I looked off, I was, you know looked out my window I saw this plane, jet, American Airlines jet coming. "
"..i gdzie zobaczyłem koniec wszystkich moich zabaw. "..and where I saw the end of all my joys.
"Ale między czasem kiedy oddałaś mi swe serce, a momentem gdy je zabrałaś," "zobaczyłem, że to nie ja byłem mistrzem tych uroczystości," "ale ich niewolnikiem."But between the opening and the closing of your heart, I saw that I Was not the master of these festivities, but their slave.
"Brodziłem sobie w wodzie, gdy zobaczyłem krokodyla"I was walking on the water when I saw a crocodile
"Chciałem, ale gdy cię zobaczyłem, nie mogłem znaleźć słów.""I wanted to, but when I saw you I couldn't find the words."
"Jeśli kiedykolwiek ją zobaczyłeś, to zawsze była dobra stara Bonnie.""If you ever saw her, she was always good old Bonnie."
* po tym jak widziałam, jak na nią patrzysz * * nie chciałam, ale tak wyszło* * jestem szczęśliwa, że to zrobiłam, bo musisz się nauczyć* * muszę przyznać trochę pomogło* * myśl o tym, jak się musiałeś czuć, gdy to zobaczyłeś ** i bust the windows out your car, hey * * after i saw you looking right at her * * i didn't wanna, but i took my turn * * i'm glad i did it 'cause you had to learn *
- A może zobaczyłeś swoją narzeczoną i to ona zaparła ci dech w piersiach?Or maybe you saw your fiancé, and she just happened to take your breath away.
- Albo kiedy zobaczyłeś ducha?What about when you saw the ghost? !
- Ale zobaczyłeś jego znamię.But then you saw his brand.
"A gdybyś zobaczył dzieci nago?"How about... "If you thought you saw children naked?"
"Ale gdy ją zobaczył poczuł, że może chodzić jak normalny człowiek."But when he saw her it was as if he could walk like a normal person.
"Gdy nadeszła północ... Bodhisattwa zobaczył jasne światło."Then, at the time of midnight, the Bodhisattva saw a clear light.
"I Bóg zobaczył, że to było dobre"."I've got the power" And he saw that it was good. "I've got the power"
"I Harry zobaczył bladą rękę unoszącą różdżkę""And Harry saw "the white hand raise its wand
"Wtedy zobaczyliśmy cię z tym miłym panem, co startuje na burmistrza"."and then we saw pictures of you with the nice man running for mayor."
"Żeglowaliśmy wiele tygodni, zanim znów go zobaczyliśmy." "Jedzenie się skończyło.""We sailed for several weeks before we saw him again."
# Zapłaciliśmy jakiemuś pokurczowi, by go napisał, # # ale nigdy już go nie zobaczyliśmy. #We paid a short guy to write it But we never saw him again
- Ale zobaczyliśmy tylko jedną.- We only saw one.
- Cześć, zobaczyliśmy ogień.- Hi, we saw the fire.
- Ale zobaczyliście go na nagraniu.- But then you guys saw him on the video.
/Pierwsze zdjęcie miejsca lądowania na Marsie, /które zobaczyliście, zostało zrobione w 5 minut.The first picture you saw which included the footpads... took about 5 minutes to take on Mars... and then it is transmitted by a relay radio up to the orbiter....
Być może otarliście się o świat tak odległy, że nigdy już... go nie zobaczyliście.Perhaps you had a brush with a world so large you seldom or never saw it again. Jesus!
Chcieliście zobaczyć łapoida, to zobaczyliście.You wanted to see a graboid, you saw a graboid.
Co zobaczyliście?- What you saw?
"I zobaczyli bestię, wynurzającą się z morza... o siedmiu głowach i na nich rogach."See, and I saw a beast rise up out of the sea... having seven heads and ten horns.
"Kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi... i rodziły im się córki, synowie Boga zobaczyli, że są one piękne, i brali je sobie za żony."When humans began to multiply on the face of the Earth... and daughters were born to them, the sons of God saw they were beautiful, and took wives for themselves.
"Lecz gdy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł...""They came to Him and saw He was already dead.
"Przybyli, zobaczyli, ZConchords'owali."They came, they saw, they Conchord.
"zaskoczonych tym co zobaczyli, przemknął przez równiny i Hokum.""were startled by what they saw as they crossed the prairies "and passed through Holcomb.
"Hej, nie myślałam że on był tak brzydki dopóki nie zobaczyłam go ponownie.""Hey, I didn't think he was that ugly until I saw it again."
"I wtedy jakby go zobaczyłam, i był dziwny, i wtedy jakby do mnie zadzownił -przepraszam, że jestem dziwny w tym momencie-""And then, like, I saw him and he's just being weird. "And so then he, like, calls me, he's like, I'm sorry I'm weird.
"Kiedy cię zobaczyłam, zrozumiałam...""I saw you, I realised..."
"Kiedy zobaczyłam moją krew kapiącą z kłów niedźwiedzia...""When i saw my blood dripping off the bear's teeth... "
"Miałam 9 lat, kiedy zobaczyłam go w TV, nazywał się George Michael.""I was 9 when I saw him on TV, George Michael was his name."
(To co dziś zobaczyłaś pozostanie między nami!(What you saw today stays between us!
- Coś zobaczyłaś?You saw something?
- I zobaczyłaś, że budynek się pali.- And you saw the building was on fire.
- Jak byłaś mokra gdy mnie zobaczyłaś?- Were you wet the moment you saw me?
"...a ona była oczarowana wszystkim, co zobaczyła..." "...śmiała się, ściskając moją dłoń..."And she was enchanted by everything she saw, - laughing and squeezing my hand.
"Kiedy dziewczynka je zobaczyła, "przeraziła się.""When the little girl saw them coming, she was afraid."
"Kłopot" Noelle wrócił gdy, zobaczyła kogoś kogo kocha martwym, tak?Noelle's trouble came back when she saw someone she loved die, right?
"Na podwórzu zobaczyła go gromada wróbli i zaczęła krzyczeć:...""In the yard, a flock of sparrows saw him and began to shout:"
"Niech zobaczę", ale zobaczyła niedźwiedzia i uciekła....but it saw the bear so that it ran away again.
- Nie chcesz wiedzieć, co zobaczyłyśmy.- You don't wanna know what we saw.
Kiedy zobaczyłyśmy w lesie to coś...When Jenny and I saw that thing in the woods...
My zobaczyłyśmy go pierwsze!We saw it first!
Na ulicy zobaczyłyśmy twój van.We were walking down the street, and we saw your van.
Obserwowałyśmy cię i zobaczyłyśmy jak odrzuciłaś Nikki Stevens, chociaż mogła ci pomóc w karierze. To było niesamowite.We were watching you when we saw how at Hit you rebuffed Nikki Stevens even though she could have helped your career, and it was just so incredible.
- Tak więc po drodze do szkoły co zobaczyłyście na drzewku?- The Madonna. - Who saw her first?
- zobaczyłyście swoje biologiczne córki. - Kiedy zobaczyłam Daphne,Oh, the first time I saw Daphne my heart just stopped.
Co tu robicie? Ducha zobaczyłyście?You look like you saw a ghost
Proszę, przestań. I wtedy go zobaczyłyście.And then you saw him-- alone.
- Pozostałe stacje zobaczyły to i również chciały się połączyć.The other stations saw this and wanted to be together, too. That's very good.
/Dwie pielęgniarki ze szpitala w Roswell /kończyły właśnie swoją zmianę, /kiedy zobaczyły oślepiający błysk.[Man] Two nuns working at St. Mary's Hospital in Roswell... were finishing their shift around midnight... when they saw a bright explosion to the northwest.
/Oczy, które wreszcie zobaczyły, /kim naprawdę jestem.Eyes that saw me, finally, for who I really am.
A one zobaczyły nas.And they saw us.
Albo gdyby zobaczyły swoją byłą w więzieniu.Or if they suddenly saw an ex-girlfriend in prison.
"Pewnie już ich więcej nie zobaczę.""l don't think I will see them ever again."
/Myślę, że zobaczyłbym go, gdyby tak było.- Yeah? I think I would see him if I was.
- Gdybyś mógł wspiąć się na blanki, zobaczyłbyś, że za murami stoi 20 tysięcy ludzi.If you could climb your own battlements, you would see that he has 20,000 men outside your walls.
/Jeśli miałbyś wycofać się z Ziemi, /zobaczyłbyś ucieczkę emigrantów.If you were to pull back from the Earth, what you would see is sort of a refugee movement, if you will.
Gdybyś chociaż raz poszedł ze mną, zobaczyłbyś, jak piękne i wrażliwe są te istoty.You know, if you went with me just once, you would see how beautiful and sensuous these creatures really are. Mm-hmm.
Gdybyś mógł mnie pokochać... zobaczyłbyś, że jestem tą samą osobą, którą się zainteresowałeś.If you could love me... then you would see that I am the same person that you began to know and care about.
Gdybyśmy byli na osobności, zobaczyłbyś moje prawdziwe intencje wobec tej kości.Mhmm. If we were in private, you would see my true intentions with this bone.
Gdyby świat zobaczył Kościół moimi oczyma, rzucił spojrzenie za kulisy tego rytuału, zobaczyłby nowoczesny cud.If the outside world could see this church as I do, looking beyond the ritual of these walls, they would see a modern miracle.
Kiedy my zobaczylibyśmy nieszczęśliwą parę, on zobaczyłby bankomat.Where you or I would see an unhappy couple, Richard would see an ATM.
Kiedy my zobaczylibyśmy nieszczęśliwą parę, on zobaczyłby bankomat.Where you or I would see an unhappy couple, Richard would see an ATM.
Nie chce pani pokazać pleców, bo zobaczylibyśmy blizny.You don't want us to see your bag, because then we would see the surgical scars.
Ważnym jest więc by podkreślić, że wraz z usunięciem systemu pieniężnego i zapewnieniem potrzeb życiowych zobaczylibyśmy zmniejszenie przestępczości o około 95%, niemalże natychmiast i to na skalę globalną, ponieważ nie nie byłoby czego kraść, defraudować itd.So, it is important to point out that with the removal of the money system and the necessities of life provided we would see a global reduction in crime by about 95% almost immediately for there is nothing to steal, embezzle, scam, or the like.
Więc gdybyśmy widzieli nocne niebo w świetle ultrafioletowym, nie zobaczylibyśmy prawie żadnych gwiazd, a jedyne, co byłoby widać, to te niesamowite narodziny i śmierci.So if we could see the night sky in the ultraviolet light, then almost all the stars would disappear and all that we would see are these spectacular births and deaths.
Zobaczylibyście piorun o długości 10 metrów mniej więcej takiej grubości, przebywający tę odległość z prędkością światła i zobaczylibyście najpiękniejsze niebieskie światło jakie w życiu widzieliście.What you would see is, you would see a lightning bolt about 10 meters long, about that thick, and it would blast at the speed of light over this 10 meter distance, and you would see the most beautiful blue light your eyes have ever seen.
Ci co nas tropią zobaczyliby, że... tu byliśmy.Anyone looking for our trail would see it as a sign... we passed that way.
Wtedy wszyscy zobaczyliby, jaka naprawdę jesteś.Then everyone would see what you really are.
Ale ja zobaczyłabym ciebie!But I would see you!
Wiem o tym, bo często mi powtarzał i wiem, że gdyby tu był, nie musiałabym tego mówić bo zobaczyłabym to w jego oczach.I knowthat because he often told me and I know that if he were here he wouldn't need to say it because I would see it in his eyes.
A wy napisalibyście homo na jego nagrobku i gdyby wasza matka przyniosła mu kwiaty, zobaczyłaby swojego małego Eddiego Horner homo.And you got homo on his headstone, and when your mother went to bring him flowers, she would see her little Eddie Horner homo,
Caroline myśli, że samo istnienie Valerie w jakiś sposób sabotuje nasz związek, ale jeśli tylko mogłaby wejść do mojej głowy, zobaczyłaby, że jedyną rzeczą, która stoi między mną i moją dziewczyną jest to cholernie zaklęcie...Caroline thinks that Valerie's mere existence is somehow sabotaging our relationship, but if she could just get into my head, she would see that the only thing standing between me and my girlfriend is that damn spell...
Tato, proszę posłuchaj, dobrze, po prostu myślałam jeśli miałaby więcej czasu zobaczyłaby, że jesteśmy rodziną.Dad, please listen, OK, I just thought if she had more time that she would see we're a family.
! Augusto, zobacz co tu zrobili!Augusto, come and see this mess!
"Bessie, zobacz to".Bessie'll wanna see this!
"Hej, zobacz co mamy!"Hey, see what we got?
"I zobacz nagrodę bezbożnych"♪ And see the reward of the ungodly
"Kochanie, zobacz kto to""Honey, see who it is"
"... zobaczcie Tonego Montanę, który diluje narkotykami z żabą Kermitem...""Now on double DVD see footage never seen before."
"zobaczcie, czy razem z mężem możecie się jeszcze dogadać.""see if you can work things outwith your husband."
- Idźcie dalej i zobaczcie czy dacie rady się nimi zająć.- Go down and see if you can't get a bead on these guys.
- Idźcie, sami zobaczcie.- Go see for yourself.
"...zobaczmy tutaj...""This song is from our first album, Fight for a Stupid Cause." How do you write lyrics to that? "Umm, let's see here.
"zobaczmy, jak im pójdzie"."let's see how this goes."
- A teraz zobaczmy, co masz tam. - Nie!- Now, let's see what you got.
- A teraz zobaczmy, jak się sprawuję w skaczącym pudle.Now, let's see how I'm faring on the jumping box.
- A teraz zobaczmy...Good work, Tom. Now let's see...
*Moje serce... *...coś zobaczyłoMy heart saw something.
/Daleko na wschodzie, /trzech mędrców zobaczyło gwiazdę.Far away to the East, three wise men saw a star.
Ale ponieważ kilka dzieci zobaczyło 'Chiński syndrom' Albo ciągle przypominane słowo Czarnobyl, nawet w niedzielnym kazaniu, Odrazu wpadają w panikę.But just because a few babies saw 'China Syndrome' or the word Chernobyl pops up every now and again in the Sunday crossword, we panic at the mention.
Ale społeczeństwo zobaczyło te broszury, i zażądało wiedzy ... i narodziła się nowoczesna, czwarta władza... Z pasji i z wizji... tych kilku dzielnych dusz.But the public saw these pamphlets, and demanded access... and the modern fourth estate was born... from the passion and the vision... of these few brave souls.
Baltimore zobaczyło to pierwsze. Limbo rock. Zwyciężyłam, Corny.Well, Baltimore, you saw it here first.
Tak, ale gdyby cząstka słońca się oderwała, zobaczyłoby to 100 milionów ludzi.Yes, but if a particle of the sun were to break off, 1 oo million people would see it.

Questions and answers about zobaczyć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about zobaczyć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
obaczyćdo
sobaczyćdo

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
rybaczyćdo
sobaczyćdo
wybaczyćforgive
zabaczyćdo
zahaczyćhook
Different length:
zarobaczyćdo
zsobaczyćdo

Other Polish verbs with the meaning see

Verb
dostrzegać
obejrzeć
oglądnąć
spostrzec
ujrzeć
widzieć
zoczyć

Do you know these verbs?

VerbTranslation
oprogramowaćprogram
pląsaćdance
pozamiataćsweep
przekoloryzowaćdo
ramolećdote
upluskaćdo
uzmysłowićdo
warstewkowaćdo
wypoczwarzyćdo
zadygotaćstart_trembling