Znaleźć conjugation

Conjugate znaleźć - to find

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znajdę I will find
ty
znajdziesz you will find
on/ona/ono
znajdzie he/she/it will find
my
znajdziemy we will find
wy
znajdziecie you all will find
oni
znajdą they will find

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znalazłem I found
ty
znalazłeś you found
on
znalazł he found
my
znaleźliśmy we found
wy
znaleźliście you all found
oni
znaleźli they found

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znalazłam I found
ty
znalazłaś you found
ona
znalazła she found
my
znalazłyśmy we found
wy
znalazłyście you all found
oni
znalazły they found

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znajdę I will find
ty
znajdziesz you will find
on
znajdzie he will find
my
znajdziemy we will find
wy
znajdziecie you all will find
oni
znajdą they will find

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znajdę I will find
ty
znajdziesz you will find
ona
znajdzie she will find
my
znajdziemy we will find
wy
znajdziecie you all will find
oni
znajdą they will find

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znalazłbym I would find
ty
znalazłbyś you would find
on
znalazłby he would find
my
znaleźlibyśmy we would find
wy
znaleźlibyście you all would find
oni
znaleźliby they would find

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znalazłabym I would find
ty
znalazłabyś you would find
ona
znalazłaby she would find
my
znalazłybyśmy we would find
wy
znalazłybyście you all would find
oni
znalazłyby they would find

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znalazłbym był I would have found
ty
znalazłbyś był you would have found
on
znalazłby był he would have found
my
znaleźlibyśmy byli we would have found
wy
znaleźlibyście byli you all would have found
oni
znaleźliby byli they would have found

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znalazłabym była I would have found
ty
znalazłabyś była you would have found
ona
znalazłaby była she would have found
my
znalazłybyśmy były we would have found
wy
znalazłybyście były you all would have found
oni
znalazłyby były they would have found

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
znajdźyou find!
on/ona/ono
niech znajdzielet him/her/it find
my
znajdźmylet's find
wy
znajdźcieyou all find
oni
niech znajdąlet them find

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
znalezionothere was found
znaleziono bythere would be found

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for znaleźć

There is no additional usage information for the verb znaleźć.

Examples of znaleźć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - Chciałem znaleźć kuchnię!-l was just trying to find the kitchen.
! A detektyw czeka na korytarzu, by je znaleźć.And a detective waiting in the hallway to find it.
! To jest "nie tak", że pojawia się was coraz więcej i muszę znaleźć przyczynę!What's wrong is that there's more of you showing up every day and I need to find out why!
"Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów", żeby znaleźć taki cytat.Wealth of Nations' to find this quote.
"Całe moje życie moje serce próbowało znaleźć to miejsce, którego nie mogę nazwać..."All my life, my heart has tried to find a place
"Danielle, zakładam, że znajdziesz miejsce mojego wiecznego spoczynku."Danielle, enclosed you will find my final resting place.
"Dla spokoju znajdziesz"For peace you will find
"Docierając nawet na koniec świata znajdziesz mnie tam, czekającą na ciebie."You will go to the end of the world, and you will find me waiting there.
"Lepszego towarzystwa nie znajdziesz# A better companion You never will find #
"Matt, w załączniku znajdziesz moją świeżą fotkę.""Matt,enclosed you will find a recent snapshot. "
" Wigilia znajdzie mnie "♪ Christmas Eve will find me ♪
"Gdzie droga nieznana, Poszukiwacz znajdzie ścieżkę.""where there is no way, the seeker will find a path."
"Jeżeli syn Brennidon będzie szukać świętego Kamienia, znajdzie go tylko po to, by dostarczyć Wrogowi Światła"."Should the son of Brennidon seek the sacred stone, he will find it, only to deliver it to the enemy of the light."
"Mówią, że miłość znajdzie drogę".they say love will find a way.
! /To my znajdziemy pana, ambasadorze...We will find you, ambassador.
"Ale Helius przekonywał, że znajdziemy tu źródło wody!""But Helius is convinced that that we will find a source !"
"Chodź mężu, jeśli pójdziesz ze mną jestem pewna, że go znajdziemy.""if you come with me, I am sure we will find him."
"Zapłać całość, albo ich znajdziemy i zabijemy.""págenos o encontraremos y matarlos." "pay us in full or we will find them and kill them."
"Wewnątrz znajdziecie: dwie notatki, jedną różową i jedną niebieską mapę i jeszcze jedną torebkę."Inside this bag you will find: one, a pair of Post-its, one pink, one blue. Two, a map. Three, another bag.
"Nie szukaj ich, oni cię znajdą."Do not seek them, they will find you.
* Bezradni znajdą wsparcie"The drowning will find shores..." "the storm will subside at once..."
- ...i znajdą na to sposób.- ...and they will find a way through this.
- A oni znajdą twoje.And they will find yours.
! Poza tym, znalazłem to, gdzie zaatakował dzieci.Plus, I found this where the kids were attacked.
"15.7 metrów w dół, znalazłem, bardzo precyzyjnie, jest tutaj." Bardzo po niemiecku."15.7 metres down, I found it, very precise, it's here." In a very German way.
"21 czerwca, znalazłem patyk.""June 21st -- found a stick."
"Bo super gorąca z ciebie lisiczka" "znalazłem sens mojego życia""'Cause you're a super hot fox" "I've found the meaning of my life"
"Droga Pinky, znalazłem kogoś innego, jeżeli to cię zasmuca, to idź się wypłakać we własną pierś."Dear, Pinky, I found someone else. "If this upsets you, "go cry into one of your boots.
"Drogi Douglasie, skoro to czytasz, to znaczy, że znalazłeś stary pistolet mojego ojca"'Dear Douglas, if you're reading this it's because you've found 'my father's old service revolver.'
"Drogi Earlu, jeżeli używasz pokarmu, który ci zostawiłem, to znaczy, że znalazłeś Pana Żółwia."Dear Earl: If you're using this food I left you... "that means you found Mr. Turtle.
"I jak myślisz, że znalazłeś bezpieczne miejsce" "to lepiej pędź do domu do mamusi""And if you think you found a safe spot" "You better run home to momma"
"Jeśli jesteś Lukrecją, znalazłeś swego Tarkwiniusza"."If you're Lucretia, you've found your Tarquin."
"Jeśli znalazłeś - zadzwoń""If found, please call."
! - Wilfred Woodruff znalazł swoją szablę!- Wilfred Woodruff found his sword!
! -Ktoś znalazł trzy ciała.- Someone found three bodies.
" W tym stanie, Ivan Illitch znalazł pocieszenie".Even in this disagreeable situation Ivan Ilich found comfort
"A kiedy ją znalazł,"And when he hath found it, he layeth it,
"Ale Człowiek Harry znalazł je i wyskoczył spod ich łożek.""But Harry the Human found them and jumped out from under their bed."
! - Panie McIndoe, znaleźliśmy próbki.Mr McIndoe, I've found the sample.
"Ale, znaleźliśmy Ci wspaniały dom z kochającymi, opiekującymi się ludźmi."But we've found you a great home, with lovely and caring nice people.
"Hank, twój chłopak nie tylko ma rację, ale myślę, że znaleźliśmy nowego bankiera na nasze niedzielne bingo!"not only is your boy here right, but I think we found ourselves a new bingo caller for sunday nights."
"Hej, znaleźliśmy wasz samochód."Hey, we found your car.
"Lewis" to imię z etykiety wina, które znaleźliśmy na miejscu zbrodni."Lewis" is the name on a custom wine label that we found at the crime scene.
- Boże, znaleźliście go!Oh, God! You found him!
- Boże, znaleźliście ją?My God, have you found her?
- Cieszę się, że znaleźliście go pierwsi.- I'm glad you found him before security.
- Cieszę się, że znaleźliście młodego.- I'm really glad you found the kid. - Yeah, thanks.
- Co z ciałem, które znaleźliście?- What about the body you found?
"Detektywi wytarli krew gangsterów ze swoich butów i znaleźli twarde narkotyki.""The detectives wiped the mobsters' blood off their boots and found the scag."
"Kolejowa Jane"... Więc to tutaj ją znaleźli."railroad jane"--so this is where they found her.
"Ludzie znaleźli dziewczynę."- "Men found a girl." - (screaming)
"Moje gratulacje, znaleźli cię.""Congratulations, they've found you."
"Na ul.Jagiceva brutalnie zaatakowano cygańskiego mężczyznę, którego znaleźli... dwaj pracownicy Kolei Chorwackich."In Jagiceva street there was a cruel attack on gipsy male who was found by two workers... of Croatian railroads...
! Nie lubię kiedy ludzie mają coś do mnie, a szczególnie nie chciałabym, żebyś mnie zabijał, Więc znalazłam dla was miejsce zamieszkania Gordona.- I don't like it when people hold grudges against me, and more to the point, I'd rather you didn't kill me, so I went ahead and found gordon's exact location for you.
"Bardzo, bardzo daleko, Hammond i wreszcie znalazłam drogowego 'powinniśmy być na na pierwszym miejscu".'Very, very far ahead, Hammond and I finally found the road 'we should have been on in the first place.'
"Chyba cię już znalazłam"I think I've found you
"Jestem szczęśliwa, że go znalazłam.""Fortunate am l that l found him."
"Jestem szczęśliwa, że znalazłam kogoś kto ma marzenia tak wielkie jak moje."I'm so glad I found someone whose dreams are as big as mine.
"A więc znalazłaś cudowne dziecko", jak powiedziałaby Sue.You found your gem, as Sue would say.
"Tak, a kogo znalazłaś?""Whom have you found?"
"To nie twoja wina. Nie znalazłaś tego jedynego."It's not me, I just haven't found the right guy?
- $400,000 przelane na zagraniczne konto na Kajmanach trzy dni po tym, jak znalazłaś ciało mojego syna.$400,000 wired to an offshore account in the cayman islands three days after you found my son's body.
- Ale nas znalazłaś.You found us.
"Do tej, która znalazła mnie na pustkowiu.""To the one who found me when I was nowhere,"
"Eva znalazła się w Terytorium Nebraski, pracując jako towarzyszka za pół stawki"."Eva found herself in the Nebraska territory, a cut-rate railroad dove."
"Lecz jak zatem znalazła trzy czyste chusteczki do rąk"?Hedgehog. GEMMA: "But then how could she have found three clean pocket handkins?"
"Ochrona kampusu znalazła zwłoki leżące na schodach starego budynku naukowego ze świeżym śladem odznaczenia wyrytym w zabalsamowanym ciele"""Campus security found the cadaver "lying on the steps of the old science block with a fresh check mark carved into her embalmed flesh""
"P" dla przyjaźni, ona szukając przyszła, znalazła wroga."F for friendship, she came seeking, you found a foe.
"Och, nic takiego-mówię - dziś znalazłyśmy żabę".And I say, "Oh, not much, you know. Today we found a frog."
- A my go znalazłyśmy. - Ukradłyśmy.- And we found it.
- Lorena, Lorena, znalazłyśmy pieniądze.Lorena! Lorena! Hey, we found the money.
- Tak, znalazłyśmy ją i uratowałyśmy.- Yes, we found her, we saved her.
/Nate, znalazłyśmy /tych ludzi w Arcadii.Nate, we found the people in Arcadia.
- Ale jeszcze nic nie znalazłyście.But you haven't found anything yet.
- Jak dobrze, że mnie znalazłyście.I'm so glad you guys found me. We need to get out of here.
Cieszę że znalazłyście się nawzajemI'm glad to see you two found each other.
Czy nie mówiłaś czasem, że znalazłyście mnie, ponieważ Piper rzuciła czar, by odszukać zaginioną czarodziejkę?Didn't you say you found me because Piper cast a spell to find a lost witch?
Dobrze, że mnie znalazłyście.Oh, I am so relieved you guys found me.
"Kulisy śledztwa" wzięły się do roboty i znalazły wszystkie ukryte kamery Erniego.Inside Probe went to work and found all of Ernie's hidden cameras.
"Marzec 1953 r. Moje koleżanki znalazły już miłość, lecz ja z jakiegoś powodu nie mogę się z nikim połączyć uczuciem, jakby część mojej duszy została mi zabrana i obumarła.While my girlfriends have all found love... for some reason I can't seem to connect with anyone.
(* 3 małe miasta znalazły *) (* prostą metodę walki. *)Three small cities there found a primitive method to defeat them.
* Na szczęście który znalazły ** At the joy They had found *
- Gliny znalazły lufkę Ray'a.The cops found Ray's pipe.
- To sprawa duchowa, i to byłoby fair dla Anglii, jeśli znalazłbym innego wikara, inny kościół.~ .. and that would be fair, for in England I would find ~ another vicar, another church.
Ale po tych wszystkich miesiącach zamartwiania się, znalazłbym jakiegoś tekściarza i napisał piosenkę o mojej depresji.But then, after, you know, months of brooding l would find a lyricist and write a song about how horribly depressed l was.
Ciągle go szukam. Nic nie powiem. Ale znalazłbym go, gdybym był Tobą.I won't say anything, but I would find it if I were you.
- Nawet jeśli znalazłbyś sobie miejsce.- Even if you would find me place.
- Bear Grylls znalazłby rzekę.- Bear Grylls would find a river.
Ash znalazłby ci ludzką pracęThe ash would find you a human job
Chyba żartujesz, Widener znalazłby mnie bez problemu.- I can give you that... - You must be joking. Widener would find me in Witness Protection.
Coś, czego nie znalazłby policjant.Not something a cop would find.
Gdyby istniał, znaleźlibyśmy go i aresztowali.If there were, we would find and arrest him.
Jestem pewna, że jak bym zrobiła ankietę na West Side, znalazłabym więcej niż kilka kobiet, które czuły się wykorzystane przez ciebie.You know, I'm sure that if I canvassed the west side, I would find more than a few girls who feel used and abused by you.
Gdyby był tam jakiś dowód, zagrażający naszemu przyjacielowi, z pewnością znalazłaby go pani przed Donnellym.If there was any evidence that threatened our mutual friend, I'm confident that you would find it before Donnelly would.
/Na przykład: jeśli chcesz /dostarczyć lek do komórki rakowej, nanocząsteczki najpierw znalazłyby raka, zidentyfikowało je za pomocą systemu obrazującego, tak, że byłbyś w stanie zobaczyć raka.For example, if you want to deliver a drug to a cancer cell, the nanoparticle first would find the cancer cells, it would identify them with an imaging model so you can actually see the cancer.
Chciałem stworzyć miejsce, gdzie rodziny znalazłyby siebie z powrotem.I wanted a place where families would find their way back together.
! Następnym razem, jak będziesz szukał bójki, znajdź mnie.The next time you wanna get in a fight, you come find me.
"Aby pokonać potwora, znajdź kąt nachylenia linii między obecnym położeniem słońca - a punktem, w którym"... - Velmo!Here. "To find a creature's weakest point take the angle between the current position of the sun and your geographical point..."
"Chłopie, znajdź sobie wygodne miejsce zanim umrzesz.""Old son, find yourself a comfortable spot and lay down and die."
"Mamo! Mamo, znajdź moją rękę!" "Mamusiu!"Mama!" "Mother, find my arm!"
"Pozwól twoje perfumy rozwiać ponad i znajdź mnie""Let your perfume waft over and find me"
- Hoobler, Blithe, znajdźcie kompanię F.- Hoobler, take Blithe. Go find F Company. - Yes, sir.
- I znajdźcie tego kierowcę.- And find that driver.
- Idźcie tam i znajdźcie ją...I want you to go, find her and...
- No to znajdźcie ich!- Well, find them!
- No to znajdźcie ich.Then go find them.
- Jeśli wilkołak istnieje, znajdźmy go.- If there's a werewolf, let's find him.
- Tak więc, znajdźmy to, Rummy. - W rzeczy samej.Well, let's find them, Rummy.
"A" znalazło sposób na ominięcie kamery."A" found a way to override the camera.
- Albo Rossum nas znalazło.Or Rossum found us.
- Albo to znalazło nas.~ Or perhaps it found us.
- CTU mnie znalazło.CTU found me.
- CTU znalazło klub.CTU found the club.

Questions and answers about znaleźć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about znaleźć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
naleźćdo
odnaleźćfind
wynaleźćinvent

Other Polish verbs with the meaning find

Verb
natrafić
odnaleźć
odszukać
zastać
znajdować

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ablegrowaćlayer
obiadaćdo
oparszywiećdo
pielićweed
pobankrutowaćdo
podkoloryzowaćdo
rozgruchaćdo
rozjechaćdo
szwendaćwander
zdąćpass