Znać conjugation

Conjugate znać - to know

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znam I know
ty
znasz you know
on/ona/ono
zna he/she/it knows
my
znamy we know
wy
znacie you all know
oni
znają they know

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę znać I will know
ty
będziesz znać you will know
on/ona/ono
będzie znać he/she/it will know
my
będziemy znać we will know
wy
będziecie znać you all will know
oni
będą znać they will know

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znałem I knew
ty
znałeś you knew
on
znał he knew
my
znaliśmy we knew
wy
znaliście you all knew
oni
znali they knew

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znałam I knew
ty
znałaś you knew
ona
znała she knew
my
znałyśmy we knew
wy
znałyście you all knew
oni
znały they knew

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę znał I will know
ty
będziesz znał you will know
on
będzie znał he will know
my
będziemy znali we will know
wy
będziecie znali you all will know
oni
będą znali they will know

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę znała I will know
ty
będziesz znała you will know
ona
będzie znała she will know
my
będziemy znały we will know
wy
będziecie znały you all will know
oni
będą znały they will know

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znałbym I would know
ty
znałbyś you would know
on
znałby he would know
my
znalibyśmy we would know
wy
znalibyście you all would know
oni
znaliby they would know

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znałabym I would know
ty
znałabyś you would know
ona
znałaby she would know
my
znałybyśmy we would know
wy
znałybyście you all would know
oni
znałyby they would know

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znałbym był I would have known
ty
znałbyś był you would have known
on
znałby był he would have known
my
znalibyśmy byli we would have known
wy
znalibyście byli you all would have known
oni
znaliby byli they would have known

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
znałabym była I would have known
ty
znałabyś była you would have known
ona
znałaby była she would have known
my
znałybyśmy były we would have known
wy
znałybyście były you all would have known
oni
znałyby były they would have known

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
znajyou know!
on/ona/ono
niech znalet him/her/it know
my
znajmylet's know
wy
znajcieyou all know
oni
niech znająlet them know

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
znanothere was known
znano bythere would be known

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for znać

There is no additional usage information for the verb znać.

Examples of znać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
"Chciałbym znać pani stosunki z mężczyznami" "Stosunki z mężczyznami?" "Kogo pani lubi, z kim się pani spotykała i tak dalej.""I might like to know about your relations with men." "Relations with men?" "Things like who you get on well with, who you've dated and such."
"Chcę znać prawdę" - powiedziała."I want to know the truth," she said.
"Jeśli chcesz znać prawdę, proszę przeczytaj go."If you want to know the truth, please read it.
"Jeśli napotkasz jakiekolwiek przeszkody, daj mi znać"And he says, "l know, l know, but take another look at it, and if you see any obstruction from Damascus, l want to be the first to know."
"Musiałbym znać szczegóły"."You'd have to know the particulars."
! - Ledwo go znam!Carl, I barely know the man!
! - Nie znam go.- I don't know Dax Hibbing.
! Cholera! Ja znam tylko ciebie!All we know is each other!
! Nie znam cię! Znasz.I don't even know you!
! Nie znam cię.I don't know you.
! Nie znasz mnie na tyle!Believe it or not, you don't know me that well.
""Jedyna nowa rzecz to historia, której nie znasz"" .""The only thing new in this world is the history you don't know. ""
"Ale znasz mnie""But you know me
"Charlie, znasz tę piękną scenę z "Zeszłego roku w Marienbadzie"?"Oh, Charlie, you know those great nim scenes from "the 'last year at Marienbad'?
"Czarnuchu, skąd znasz takie słowo?"And you know what they did to the smart ones?
! Pomocnika Świętego Mikołaja wykończyła zabawa, więc poszedł uciąć sobie drzemkę pod drzewem, którego lokalizacji nikt nie zna.Okay, Santa's Little Helper got all tuckered out from his playdate, so he went out back to take a nap under that tree where nobody knows quite where it is.
! Teraz już mam... zapach wołowiny oraz krwi, zapach, który Waffles świetnie zna.Now I got something on you... the scent of beef, of blood, which is a smell that waffles here knows well.
" Jego serce zna tylko cnotę."His heart knows only virtue.
"A kto zna?""Then who knows it?"
"Al zna Boga a Bóg zna się na butach"."Al knows God, and God knows shoes."
"Chodzi o to, że ledwo się znamy."I mean we barely know each other.
"Czuję, że już znamy siebie na tyle długo...""I feel that we already know each other long enough...."
"Czy znamy kogoś z pieniędzmi?""Do we know anyone who has money?"
"Jeśli nie znamy życia, jakże możemy znać śmierć?", pytał Konfucjusz.Is that why? "While you do not know life, how can you know about death?" So says Confucius.
"Nie eksponuj sztucznego owłosienia na piersi, Erneście. Wszyscy cię znamy."Salt behind your fake chest hair Hernest, all you know.
! Nie znacie się?Do you not know each other?
"Czy znacie ten olbrzymi, stary, nawiedzony dom na wrzosowiskach?"You know that gigantic old haunted house on the moors?
"Dobrze znacie pozycję kompromisową, którą zajmujemy."You know very well of the compromised position we put forth.
"Happy Sam" Sawyer, "Dum-Dum" Dugana już znacie."Happy Sam" Sawyer, you seem to know Dum-Dum Dugan...
"Kiedy zamieszkacie razem, spodziewajcie się, że tak naprawdę nie znacie siebie tak dobrze, jak myśleliście. "Well "once you move in expect to find out You don't know each other as well as you think."
" Ci ludzie znają smutek życia, a śmierć dotknęła ich serc. ""These men know the pathos of life, and mortal things touched their hearts."
"Amma" lub tez "matka" to przydomki z jakich fani z południowego stanu Tamil Nadu znają byłą gwiazdę filmową i obecną panią polityk."Amma" or mother is how former film star and current politician Jayalalitha's fans know her in the southern state of Tamil Nadu.
"Ci mądralińscy, którzy myślą, że znają się lepiej na autach od Ferrari""Here come another bunch of hopeless optimists who think they know better than Ferrari.
"Czasami chcesz pojechać tam, gdzie wszyscy znają twoje imię."Sometimes you wanna go Where everybody knows your name
"Dla niego Nowy Jork to piękne kobiety... i oblatani faceci, którzy znają wszystkie kruczki"."To him, New York meant beautiful women and street-smart guys who seemed to know all the angles."
! Chcieli mi odebrać wszystko co znałem i kochałem!They wanted to take away everything I knew and everyone I loved!
"Dostałem jednego dnia telefon od pełnomocnika, którego znałem i zapytał się czy chciałbym poznać kogoś z rodziny Rockefellerów?I got a call one day from an attorney I knew and she said: "Would you like to meet one of the Rockefellers?" And I said: "Sure I would love to."
"Nie znałem własnego ojca"."I never knew my father."
"Nigdy was nie znałem"."I never knew you."
"Ona nigdy do mnie nie oddzwoniła." "Moja matka ukradła mi 30 $." Ja nawet nie znałem moich rodziców."My mother stole $30." I never even knew who my parents were.
- A co, znałeś ją?DON: What, you knewher?
- A więc znałeś mojego brata?So, you knew my brother?
- A znałeś go dobrze?- And you knew him well?
- Ale nie dlatego, że znałeś materiał.- Not because you knew the material.
- Co, znałeś go?- So, what, you knew him?
"A mój chłopiec, Joel, który znał się na gwiazdach, mawiał, że trzeba milionów lat, by ta odrobina światła dotarła do Ziemi".'And my boy Joel who knew the stars he used to say it took millions of years for that speck of light to get to the Earth.'
"Gdybyś znał ją tak jak ja"lf you knew her like l do
"O bracie Leonie, gdyby brat mniejszy znał wszystkie języki, i wszystkie nauki, i wszystkie pisma tak, że umiałby prorokować..."Oh Brother Leo, if the Friars Minor knew all languages, if they were versed in all science, if they could explain all scripture, if they had the gift of prophesy..."
(Braunsberg) Od przychodzenia jako kompletne nieznane, mówiłbym, w sześciu miesiącach, każdy znał go.(Braunsberg) From coming as a complete unknown, I would say, within six months, everybody knew him.
- A gdybyś znał karate?I mean, if you knew karate.
"Nie mieszkałam z całym rodzeństwem, ale widywałam się z nimi i znaliśmy się."you can say, "I didn't live with all my sisters and brothers, but Daddy let me see 'em, and we knew 'em."
- Człowiek, którego znaliśmy, nie żyje.- The man we knew is dead.
- Liama znaliśmy.- Well, we knew Liam.
- Tak, znaliśmy ją.- Yeah. We all knew Linda.
- To Herb, którego znaliśmy.That's the Herb we knew.
- A, znaliście się przedtem.- Oh, you knew each other before.
- Nie znaliście Fadhila?So you knew nothing about Fadhil?
"Gdyby ludzie znali przyczyny mojego strachu, zrozumieliby mój ból"."If people knew the reasons for my fear, "they would be able to understand my pain."
"Pamięć o nim, o tym jestem pewien, na zawsze zostanie z tymi, którzy go znali i kochali, "pośród których, jak sądzę, jesteście pierwsi.His memory I am sure will always be with those who knew and loved him, among whose number I imagine you as first.
*Zastanawiam się, czy ci, którzy znali ją *jako dziecko, wciąż o niej myślą?I wonder if those who knew her as a child still think about her.
- A jeśli znali hasła? - W jaki sposób?- What if they knew the passwords?
"Dzieliłam wszystko, ale tak naprawdę go nie znałam.""I shared everything, but I never knew him."
"Nie znałam nikogo poza tobą nauczycielu""I knew no one besides you teacher"
# Zjawił się pewien chłopiec # # którego kiedyś znałam #♪ A boy I knew turned up again ♪
- Ale ja też go znałam. - Wystarczająco, aby mu zaufać?But I knew him too.
- Ale znałam skrót.But I knew a shortcut.
"Starszy, niż człowiek, którego znałaś, ale nie wyobrażam sobie, że byśmy sie nie mieli spotkać," Older than the man you once knew, but I cannot imagine not seeing again
- Ale znałaś go.You knew him, though.
- Ale znałaś swojego ojca. - Tak myślałam.But you knew who your father was.
- Brał, kiedy go znałaś?Did he use when you knew him?
- Czy może znałaś mnie osobiście?- or did you, you knew me personally, right?
- Albo, że Bo... ją znała. - Nic wielkiego.- or even that Bo... knew her.
- Ale ona mówi, że znała pańską żonę.But she says she knew your wife.
- Bo znała prawdę. O tym, co wydarzyło się tamtej nocy na przyjęciu. O śmierci Jeffa Whalena.- Because she knew the truth about what happened that night at the party, about Jeff Whalen's murder.
- Carrie znała tych ludzi.- Carrie knew all those people.
- Carter znała wielu facetów podczas wojny.Sounds like Carter knew a lot of guys during the war.
- A my je chyba znałyśmy.You know we probably knew her.
- Jej mama myśli, że ją znałyśmy.- Her mum seems to think we knew her. - What?
A my go znałyśmy.Yes, and we knew him.
Była dla mnie bardzo miła, mimo, że ledwo się znałyśmy.She was totally nice to me, even though we barely knew each other.
Już kiedyś tam pracowałyśmy, więc go znałyśmy dlatego myślałyśmy, że jest całkowicie niegroźny.We'd already worked at his place before so we knew him... and that's why I thought it was completely harmless.
Dlaczego nie powiedziałaś, że się znałyście?Now, why didn't you tell me you knew her?
Myślicie, że znałyście ją lepiej niż ja? Nie.Do you think that means you knew her better than I did?
Nie możecie kontaktować się z nikim, kogo wcześniej znałyście.You can never contact anyone you once knew.
Nie wiedziałem, że ty i Megan znałyście tak dobrze pana Altmana.I didn't know you and Megan knew Mr. Altman so well. It's really through his daughter.
Przecież mnie znałyście.You already knew me.
- Może ofiary się znały.Maybe the victims knew each other.
- Myślisz, że się znały?Do you think my mum knew her?
- Ofiary się znały.- The victims knew each other.
- Tak myślisz? - Może to tak proste, że dobrze się znały i ona jej to podarowała.- Maybe it's as simple as they knew each other and she gave it to her.
- To mit, że ofiary znały się nawzajem.That the canonical victims knew each other.
Gdybym się spiknął z tą laską, znałbym jej imię.Look. If I were hooking up with this chick, I think I would know her name.
Po pierwsze, nie znałbym wirtualnych ran po kulach.First, I would know virtually nothing about gunshot wounds.
W przeciwnym razie znałbym jej temperaturę wyskakiwania.If it were my pop-out lighter, I would know the specific pop-out temperature. Clouseau was trying to fix the lighter.
I... Ufała, że znałbyś odpowiedź.And...trust that you would know the answer.
potrzebuję cię, by powiedzieć mi coś o Brandon, który tylko ty znałbyś.I need you to tell me something about Brandon that only you would know.
- Ktoś obcy znałby mój sekret.Someone I don't like would know my secret.
- które znałby tylko sprawca. - Oczywiście, że zna.- only the perpetrator would know.
Gdyby był pan Amerykaninem, znałby pan hymn.Mr. Griffin, if you were truly an American, you would know our national anthem.
Jedyny człowiek, który znałby to nie żyje .The only man who would know that is dead.
Jedyny, który znałby odpowiednie zaklęcia.One man who would know what magic to do.
Gdyby istniała, znalibyśmy ją.If she existed, we would know.
Cóż, jesli znalibyście znaczenie tego słowa, wiedzielibyście, że są linie, których się nie przekracza!Well, if you knew the meaning of the word, you would know there are some lines you do not cross!
Poza tym, centrum zaopatrzenia organów znajduje się w Tallahassee i ich pracownicy znaliby przyjaciół i rodziny.On top of that, the north Florida organ procurement center is located right here in Tallahassee and their employees would know friends, family.
"Ziemia znałaby jego koniec"The Earth would know its end
Donald mówił, że osoba, której zostawił radio, znałaby szyfr.Donald said the person he left the radio for would know the code.
Wątpię, czy jest na świecie 10 osób, które znałyby te symbole.I doubt if there are 10 souls on earth who would know those symbols.
"Bądź uprzejmy dla wszystkich, spotykaj wielu, i znaj kilku"."Be civil to all, social with many, and known to few."
- Daj m i znaj jesli moge pomoc.- Let me know if I can help.
- I zajmę się wszystkimi rzeczami lu wiesz dla tak długiego nadal nie znaj twojej twarzy faktycznie I spojrzałem prosty duże oczy nos zębu twarz nasion wielu pacjentów kobiet jak mnie powinieneś myśleć żadna potrzeba dotknąć się iluzja jest najpiękniejsząbut this thing ok - I will deal with all the things a lu know you for so long still don't know your face in fact I looked simple big eyes tine nose seeds face many women patients like me you should think over no need to touch illusion is the most beautiful
- Nie znaj "prywatności" ,- Do not know "privacy,"
- Wszyscy znaj№ Sama Huffa.- Everybody knows Sam Huff.
(Srebro) Byłem instrumentalny w układaniu okazji apela, ponieważ jako spoglądałem w tej rodzinie i Samanta, myślałem, w czasie, trochę ludzi znało jej imię, i kilka z dzieci w szkole wiedziany, kim ona była.(Silver) I was instrumental in arranging the plea bargain, because as I looked at this family and Samantha, I thought, at the time, some people knew her name, and some of the kids at school knew who she was.
-- Kilku sąsiadów znało moje smutne dzieje; złączyli się, aby mi przyjść z pomocą; między innymi pan Stapleton, przyjaciel sir Karola, był dla mnie bardzo dobry."There were several gentlemen who knew my sad history and united to help me. One was Mr. Stapleton, a neighbour and intimate friend of Sir Charles's.
3 komandosów znało zabójcę. Zostali zastrzeleni z bardzo bliskiej odległości.Three of the commandos knew the shooter - their wounds were at close range.
35 ludzi w NASA znało prawdziwy plan.I understand, sir. A total of 35 people knew the real plan at NASA.
Ale kilku z nich znało Tinę.But a few of them knew tina.
To szczegółowy plan twojej komnaty, który znałoby niewielu ludzi, panie.It has details of your inner chamber few would know, Lord Khan.

Questions and answers about znać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about znać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
doznaćexperience
konaćdo
poznaćmeet
przeznaćdo
przyznaćadmit
uznaćdo
wyznaćconfess
zaznaćtaste
zeznaćwitness

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
akaćdo
braćtake
ćkaćdo
ćpaćdo
dbaćcare
gnaćspeed
graćplay
imaćcatch
kpaćdo
łgaćlie
łkaćsob
olaćdo
oraćdo
piaćcrow
praćwash
Different length:
doznaćexperience
poznaćmeet
uznaćdo
wyznaćconfess
zagnaćtire out
zaznaćtaste
zegnaćgather together
zeznaćwitness
zginaćdie
zgnaćdo
znajśćdecide where
znęcaćbully
znękaćdo
znikaćdo
znizaćlower

Other Polish verbs with the meaning know

Verb
wiedzieć