Wiedzieć conjugation

Conjugate wiedzieć - to know

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wiem I know
ty
wiesz you know
on/ona/ono
wie he/she/it knows
my
wiemy we know
wy
wiecie you all know
oni
wiedzą they know

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę wiedzieć I will know
ty
będziesz wiedzieć you will know
on/ona/ono
będzie wiedzieć he/she/it will know
my
będziemy wiedzieć we will know
wy
będziecie wiedzieć you all will know
oni
będą wiedzieć they will know

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wiedziałem I knew
ty
wiedziałeś you knew
on
wiedział he knew
my
wiedzieliśmy we knew
wy
wiedzieliście you all knew
oni
wiedzieli they knew

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wiedziałam I knew
ty
wiedziałaś you knew
ona
wiedziała she knew
my
wiedziałyśmy we knew
wy
wiedziałyście you all knew
oni
wiedziały they knew

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę wiedział I will know
ty
będziesz wiedział you will know
on
będzie wiedział he will know
my
będziemy wiedzieli we will know
wy
będziecie wiedzieli you all will know
oni
będą wiedzieli they will know

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę wiedziała I will know
ty
będziesz wiedziała you will know
ona
będzie wiedziała she will know
my
będziemy wiedziały we will know
wy
będziecie wiedziały you all will know
oni
będą wiedziały they will know

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wiedziałbym I would know
ty
wiedziałbyś you would know
on
wiedziałby he would know
my
wiedzielibyśmy we would know
wy
wiedzielibyście you all would know
oni
wiedzieliby they would know

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wiedziałabym I would know
ty
wiedziałabyś you would know
ona
wiedziałaby she would know
my
wiedziałybyśmy we would know
wy
wiedziałybyście you all would know
oni
wiedziałyby they would know

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wiedziałbym był I would have known
ty
wiedziałbyś był you would have known
on
wiedziałby był he would have known
my
wiedzielibyśmy byli we would have known
wy
wiedzielibyście byli you all would have known
oni
wiedzieliby byli they would have known

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
wiedziałabym była I would have known
ty
wiedziałabyś była you would have known
ona
wiedziałaby była she would have known
my
wiedziałybyśmy były we would have known
wy
wiedziałybyście były you all would have known
oni
wiedziałyby były they would have known

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
wiedzyou know!
on/ona/ono
niech wielet him/her/it know
my
wiedzmylet's know
wy
wiedzcieyou all know
oni
niech wiedząlet them know

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
wiedzianothere was known
wiedziano bythere would be known

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for wiedzieć

There is no additional usage information for the verb wiedzieć.

Examples of wiedzieć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - Musi wiedzieć, co się dzieje.She needed to know what was happening.
! - Muszę wiedzieć!I have to know!
! Chcesz wiedzieć, gdzie mnie poczęto?You want to know where I was conceived?
! Chciałam tylko wiedzieć, jaki naprawdę był Thomas Pierson.I just wanted to know who the real T.L. Pierson was.
! Cholera, Russell, mam prawo wiedzieć, dlaczego to mnie spotkało!Damn it, Russell, I have a right to know why this happened to me !
! - Nie wiem jak.- I don't know how.
! - Nie wiem!- I don't know!
! - Co? - Nie wiesz, co robię, nie masz pojęcia o ciężarówkach.You don't know what I'm doing.
! - Dobrze wiesz, za co.- You know what that was for.
! - Przecież wiesz, że ja nie...- Man, you know I'm not into this kinda...
! - Tak! Ale co ty o tym wiesz?But that's something you'd know nothing about.
! -Nie wiesz jak to jest! Kiedy się próbuje i próbuje, próbuje i próbuje,You don't know what it's like when you try... and you try and you try and you don't ever get there!
! Każdy wie, gdzie jest gorzałka.Mr. Ness, everybody knows where the booze is.
! Kto o tym wie? !Who knows that?
! Kto o tym wie?Who knows that?
" Nik nie wie. Nie ma pewności... ""No one knows it, There's no assurance... "
" Nikt nie wie, kto dźgnął kogo i nie możemy wejść do business klasy, bo nie da się tam oddychać. "" Nobody knows who is stabbed who, and we can't even get up to business class right now cause nobody can breathe. "
! - Nie wiemy.- We don't know.
! Nie wiemy jeszcze dokładnie, dlaczego Alex zrobił to, co zrobił. Ale...We may never know exactly why Alex did what he did.
! Nie wiemy, gdzie albo z nich zostały podjęte.We don't know where either of them have been taken.
! Nie wiemy.We don't know.
! Oboje wiemy, że tak.We both know he absolutely would.
! Wy o tym wiecie? !You know all about this?
" Jeżeli ma wielką stopę to wiecie co dalej. "" If he's got big feet then you know."
"A potem, wiecie co się stało?"And then do you know what happened next?
"Ale wiecie co z tym zrobili Irakijczycy? !""But you know what the Iraqis did with that?"
"Chciałabym zapłacić ale wiecie jaki jestem.""I-I'd love to pay, but you know how I am."
! - Z innymi, ale nie wiedzą, że zbliża się Clayton!They're with the others, but they don't know Clayton's coming!
! Mną się nie martw, sprawdź, co wiedzą.Don't worry about me, find out what they know.
! Nic nie wiedzą?They know nothing?
! Ta ziemia jest stworzona dla tych, którzy ją ulepszą i wiedzą jak żyć!This earth was made for such that shall improve it and knows how to live!
"...nigdy nie wiedzą ..."(Hangs up receiver) ♪ they never know
" spowoduj to był około zejść... i wiedziałem jedyny jeden to mogłoby naprawić to był mnie.'Cause it was about to go down... and I knew the only one that could fix it was me.
"... kiedy cię pierwszy raz ujrzałem dziewczyno ..." "...wiedziałem, że jesteś idealna..." "... ale miałaś penisa..."When I first saw you, baby I knew you were fine
"A gdzie byłem, nie wiedziałem...""Where I was I yet knew not..."
"Aleja nic o tym nie wiedziałem".But I knew nothing about all that.
"Cholera, wiedziałem, że kiedyś ten dzień nadejdzie."Damn, I knew this day would come.
! O wszystkim wiedziałeś, nie?You knew about everything, didn't you,
! Wiedziałeś, że zabili mi matkę i nic mi nie powiedziałeś?You knew my moms was killed and you ain't tell me!
"Nigdy nic nie wiedziałeś!"You never knew anything!
"Skoro już wiedziałeś od pół roku, to czemu jej nie powiedziałeś? "Do you know how many times I've seen them looking at me? ... "If you knew six months ago, why didn't you tell her?
"Tutaj jest twój ojciec o którego istnieniu nawet nie wiedziałeś.""Here's the father you never knew you had."
! Wiesz, Lyle, jeśli wiedział o połowę mniejYou know, lyle, if you knew half as much
"...nie wiedział co czynił...He knew not what he did. Deliver him from evil. Amen.
"Adam lubił Polinę, ale wiedział też, że była jakaś dziwna."Adam liked Polina, but he also knew she was kind of weird.
"Amerykanie powinni osiągnęliśmy wszystkie informacje, że Abel wiedział,"Americans should have achieved all information that Abel knew,
"Był jednak mężczyzna który wiedział, jak być mężczyzną.""Now there was a man who knew how to be a man. "
"Ale najpierw miała wyjechać z ojcem za granicę. "I żegnając się, wiedzieliśmy, że nie zobaczymy się przez kolejny rok.She had to go abroad first with her father and when we came to say goodbye we knew we wouldn't see each other for almost a year.
"Nigdy nie wiedzieliśmy kim był PNE."We never knew who C was.
"World was sweeter than we knew " "Świat był słodszy niż wiedzieliśmy"♫ World was sweeter than we knew
'Ale stojąc tam, z moja rodziną, 'wiedzieliśmy że jestesmy związani ze sobą.'But standing there, with my family, 'we knew we'd been brought together.
'Byliśmy na dnie, ale wciąż w grze ponieważ wiedzieliśmy 'że on zmierzał prosto w szczęki słynnych Tokijskich korków.''We were down but not out, because we knew 'he was heading straight into the jaws of Tokyo's legendry traffic jams.'
- A wy, męskie głowy, wcale nie jesteście lepsi... kłamaliście o pójściu na mecz, wiedzieliście, że się spóźnicie... a jednak poszliście.Well, you man-heads aren't any better. You lied about going to the game. You knew it'd make you late, and you went anyway.
- I wszyscy o tym wiedzieliście?Hidden. - You all knew about this?
"Gdybyśmy tylko wiedzieli, co ich rozzłościło"?"If only we knew what we'd done to upset them?" No.
"Nie, choć wiedzieli, iż zawiniła pewna osoba".Not tho' the soldier knew Someone had blunder'd:
"Odrazu wiedzieli, że będą żoną i mężem."They knew right then they would be husband and wife."
"Wszyscy wiedzieli że ten kogo ogarnie tu smutek...""Everyone knew that whoever let the sadness overtake him...
! Dzięki, wiedziałam, że nie możesz być kompletnie bezużyteczny.I knew you couldn't be completely useless.
"A gdy oglądaliśmy zachód słońca nad oceanem w Santa Cruz, wiedziałam już, że Rufus Humphrey jest mi przeznaczony"."and watching the sun set over the ocean "in santa cruz that day, i knew that rufus humphrey Was meant for me." mom, are you kidding me?
"Ale jak tylko skosztowałam wiedziałam, że pochodzi z Orchid Bakery."But as soon as I tasted it, I knew it came from the Orchid Bakery.
"Droga Asami, przykro mi, że nie napisałam do ciebie wcześniej, ale za każdym razem gdy próbowałam, nigdy nie wiedziałam, co powiedzieć.- "dear asami, I'm sorry I haven't written to you sooner, "but every time I've tried, I never knew what to say.
"I wiedziałam dokładnie, gdzie je znajdę."And I knew just where to find them.
"Szukałaś rękoma brakującego perfumu i wiedziałaś...""And you searched your arms for the missing perfume and knew..."
"Zastanawiałam się, "gdy byliśmy razem"... "czy wiedziałaś wtedy"...I was wondering if, when we were together... if you knew then...
* Nigdy nie wiedziałaś takiej błogości Nigdy nie przeczytasz o tym * * w żadnej książce*Never knew such bliss Never read of this In a book or play
* Zawsze wiedziałaś, by dobrze się ubrać ** You always knew to wear it well *
- A to oznacza, że ​​o tym wiedziałaś.- So that means you knew about it.
! - Gdybym wiedziała, powiedziałabym.If I knew, I would tell you.
"...dojrzałym ciele... naprawdę wiedziała jak się poruszać..."...nubile body that really knew how to move...
"Ale mała Świnka wiedziała że to zły wilk i powiedziała..."But the little pig knew that it was the big bad wolf, so the little pig said...
"Elena wiedziała, że nie może pożądać Damona."Elena knew it was wrong to want Damon.
"Gdyby tylko wiedziała, że Kathryn łamie każdą zasadę z Kodeksu Honoru.""If only she knew that Kathryn breaks every single rule in the Honor Code."
- Ale wiedziałyśmy.But after that, we knew.
- Bo wiedziałyśmy, że się nie zgodzisz.- We knew you would disagree.
- No no no Wszystkie wiedziałyśmy, że ten dzień kiedyś nadejdzie.W-we--we all knew this day had to come.
- Po prostu wiedziałyśmy. - Po prostu wiedziałyśmy.- We just knew.
- Tak, obiecuję. Nie powiem Bette, że wiedziałyśmy o tym przed nią.Yes, I promise, I won't tell Bette that we knew it before she knew.
A tydzień później pokazała się Valerie, i wiedziałyście co macie zrobić.And then Valerie showed up a week later, and you knew what you had to do.
A wy wiedziałyście o tym, i nic mi nie powiedziałyście.And you knew this, and you didn't tell me.
Ale i tak się mną zajęłyście, bo wiedziałyście, że się boję i potrzebuję moich mam.But you still took care of me because you knew that I was scared and that I needed my moms.
Byliście bardzo małe, gdy wymykałam się do Glena, ale i tak wiedziałyście, że coś jest na rzeczy.You kids were young when I was sneaking around on Glen, but you knew something was up.
I co gorsza, wy wiedziałyście.And to make matters worse you all knew.
- Były pewne, że jesteśmy braćmi, ale nie wiedziały, że jesteśmy bliźniakami.They knew we were brothers, but they were never told that we were twins.
- Ciekawe, że wiedziały gdzie uderzyć.Yeah. It's amazing how those Grendlers knew just what to hit.
- Dobrze wiedzieć, zwłaszcza, gdy oba nasze rządy zgładziłyby nas gdyby wiedziały, że rozmawiamy.- Good to hear, since both our governments would execute us if they knew we were talking.
- Gdyby wiedziały...- If they knew...
- Gliny wiedziały, gdzie i kiedy być.The cops knew to be right there right then.
"Ponieważ wiedziałbym,czy jest tam ktoś, kto nadal się troszczy o to,czy żyję czy umieram."as I would know that there's someone out there that still cares whether I live or die.
- Niemożliwe, wiedziałbym o tym.Bernie Carillo is thinking of leaving us. That's absolutely not true, and I would know.
"Chcę, żebyś ustalił sobie tak wielki cel, że gdybyś go osiągnął zwaliłby cię z nóg i wiedziałbyś, że to tylko dzięki temu czego cię nauczyłem osiągnąłeś go".And you would know it's only because of what I've thought you that you would have achieved this goal.
"Gdybym opisała ci, co czuję w sercu, wiedziałbyś, z jaką nieopisaną przyjemnością obserwowałam wszystkie nasze lata przelatujące nad naszymi głowami z podwyższonym uczuciem i ulepszone przez czas."Should I draw you the picture of my heart, you would know with what indescribable pleasure I have seen so many scores of years roll over our heads... with an affection heightened and improved by time.
"Jeśli słyszałbyś fale, wiedziałbyś o czym myślę."If you could hear the waves, You would know what l think.
"Jeśli widziałbyś brzeg, wiedziałbyś o czym myślę."If you could see past the shore, You would know what l think.
"Jeśli widziałbyś przez standardy, wiedziałbyś o czym myślę."If you could see through convention, You would know what l think.
"El Diablo" jest ryzykantem, więc wiedziałby, jak sabotować popisy, żeby wyglądały na wypadki.And el diablo is a daredevil, so he would know How to sabotage the stunts to make it look like an accident.
- Wampir na pewno wiedziałby, co zrobić.I bet a vampire would know what to do. Where's vampire Bill?
/Sądzę, że wiedziałby, /że jej nie chciałem.I think he would know I didn't want it in the first place.
A gdyby tu była, wiedziałby pan o tym.And if she were here, then you would know, right?
- Jeśli wiedzielibyśmy gdzie była barka, dowiedzielibyśmy się, jakie inne statki były w tym rejonie, kto miał dostęp.If we knew where the barge was, we would know what other ships were in the area, who else had access.
- Nie sądzisz, że wiedzielibyśmy o tym?- Don't you think we would know by now?
/I już wiedzielibyśmy,And we would know by now if they were trying to ransom it back.
Być może wiedzielibyśmy więcej, gdyby nie samowola tego klona.Perhaps we would know more if this clone had not taken matters into his own hands.
Gdyby było tu coś wrogo nastawionego wiedzielibyśmy o tym, prawda?If there were anything hostile here, we would know about it, wouldn't we?
A gdybyście go poznali, wiedzielibyście dlaczego musimy go szanować.And if you knew him you would know why we must honor him."
Cóż, jesli znalibyście znaczenie tego słowa, wiedzielibyście, że są linie, których się nie przekracza!Well, if you knew the meaning of the word, you would know there are some lines you do not cross!
Gdyby to było coś poważnego, wiedzielibyście o tym.MEMNON: If it were serious then you would know about it.
Gdybym was aresztował, wiedzielibyście lepiej ode mnie.- Well, if I busted you, you guys would know better than me.
Gdybyście odrobili lekcje, wiedzielibyście, że jest bezużyteczne bez... Znamienia Kaina.But if you'd really done your homework, you would know that it's absolutely useless, unless, of course, you're possessing the Mark -- the Mark of Cain.
/Inni ludzie wiedzieliby, /co powiedzieć.I'm sure other people would know what to say.
A czy zdajesz sobie sprawę, że gdyby zabili Sharon, nie tylko nie mielibyśmy szans na zdobyć tych kluczy, ale Cyloni wiedzieliby, że nawiązaliśmy kontakt z Galactiką.You get this. If Sharon had been killed, not only would we not get the launch keys, but the cylons would know that we were in direct contact with Galactica.
Gdyby to miasto nie było takie kiepskie, wszyscy wiedzieliby co ona robi.If this town wasn't so lame, everyone would know what she does.
Gdyby tylko poznali historie, włączyli telewizor i wysłuchali haseł, wiedzieliby, że rewolucja nie jest wymierzona przeciwko nim.If they just saw the stories and just turned on the TV and heard the slogans, they would know that this is not a revolution against them.
Gdyby znali Ogrody wiedzieliby, że tętnią życiem.If they did know the Gardens, then they would know that they're teeming with life.
- Shawn, chyba wiedziałabym, że jestem Svengali.Shawn, I think I would know if I were a Svengali.
- wiedziałabym.- I would know it.
/Pułkowniku, wiedziałabym o tym.I would know.
- to wiedziałabyś.- you would know...
Ale gdybyś dostała moją ostatnią wiadomość, wiedziałabyś, że robię sobie przerwę od facetów.(Sighs) But if you had gotten my previous message, you would know that I am on a man cleanse.
Chciałem trzymać język za zębami, i gdybyś nie uciekała przede mną za każdym razem, kiedy mnie widzisz, wiedziałabyś o tym.I wanted to keep my mouth shut! And if you hadn't been running away from me, you would know that!
Cóż, Lesli, jeśli naprawdę dobrze znałaś Monę, wiedziałabyś, że to co było pomiędzy nami, było bardziej skomplikowane, niż pójście do galerii, i tweetowanie o butach, których pragnęłyśmy.Well, Lesli, if you really knew Mona well, you would know that what was between all of us was a lot more complicated than going to the mall and tweeting photos of shoes that we wanted.
- Holly wiedziałaby.Holly would know. How?
/Gdyby lepiej rozumiała pani Samarytanina, /wiedziałaby, że ma prywatną armię.If you better understood Samaritan, you would know it employs a private army to do its bidding.
Aiden wiedziałaby, czy jest potencjalną ofiarą.Aiden would know if she fits pratt's M.O.
Ale moja żona wiedziałaby.My wife would know.
Dawna Xena wiedziałaby, co robić.The old Xena would know what to do.
Gdyby Joe żył, wiedziałybyśmy o tym.If Joe were alive, we would know.
Myślę, że wiedziałybyśmy, gdyby Spencer tu była.I think we would know if Spencer were here.
Widzisz, gdyby nosił monokl, wiedziałybyśmy czy był zszokowany albo przerażony.See, if he was wearing a monocle, we would know if he was shocked or horrified.
I wiedziałyby o tym tylko dwie osoby.And only two people in the world would know.
Jeśli szłyby rodzice Jezus i M.Magdalena wiedziałyby , że ogłosić urodzenie swojego syna położyłby w ryzyku do dziecka.If was parents Jesús and M.Magdalena would know that making public their son's birth it would have put in risk to the boy.
"...wiedz, że możesz na mnie liczyć."I want you to know that you can always count on me."
"... proszę, wiedzcie, że zmarł jako bohater. Ale ważniejsze, że żył jak bohater."... please know that he died a hero, but more importantly, he lived a hero.
"Powołanie" wiedziało, że Ned je obserwuje?You mean The Calling knew Ned was watching them?
Ilu ludzi wiedziałoby o tym, poza tobą?How many people would know that but you?
"...wiedz, żę Cię kocham."...know that I love you.
"Ale wiedz, że cię kocham i bardzo się o ciebie martwię, "nawet jeśli tego nie widać.But know that I love you and care about you so much, even though it may not seem like it.
"Cokolwiek się wydarzy, wiedz że zrobiłam to dla mojego kraju."Whatever happens, know this: I did it for my country.
"Emily, wiedz, że nie zrobiłem tego, o co mnie oskarżają."Emily, I need you to know
- Jesteście sprytniejsi niż na to wyglądacie. Ale wiedzcie, nigdy w życiu nie zapłaciłem więcej niż 10 milionów $ za dom!But know this.
/Może to bez znaczenia, /ale wiedzcie, że tak było.I'm not sure what that is worth, but know that I did.
/Nie ważne jest to, co ze mną zrobicie. Ale wiedzcie to, że Ori widzą wszystko.It makes no difference what you do to me, but know this.
/Sprawdźcie swoich bliskich, /sprawdzcie sąsiadów. /I wiedzcie, że znajdziemy tych ludzi.Check in on your loved ones, check in on your neighbors, and know that we are gonna find these people.
- DHS wiedziało o eksperymentach na długo przed nami.DHS knew about your experiments long before we did.
- Generalne Gubernatorstwo nic o tym nie wiedziało...- The General Government knew nothing...
- Ile osób o tym wiedziało?- How many knew about it?
Słuchaj, jeśli dzieciak byłby niebezpieczny, Kierownictwo wiedziałoby o tym.Look, if the kid were a threat, Management would know about it.

Questions and answers about wiedzieć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about wiedzieć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dowiedziećlearn
powiedziećtell
przewiedziećforesee
rozwiedziećdo
siedziećsit
wwiedziećdo
wywiedziećinquire
zwiedziećdo

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
rzedziećdo
siedziećsit
Different length:
dowiedziećlearn
powiedziećtell
wwiedziećdo
wysiedziećsit
wywiedziećinquire
zwiedziećdo

Other Polish verbs with the meaning know

Verb
znać

Do you know these verbs?

VerbTranslation
domieraćdo
nagędzićdo
obzuwaćdo
odmrugaćdo
ponasadzaćdo
przygryźćbite
rozpłacaćdo
wysubtelniaćdo
zaciukaćdo
zasłynąćbecome_famous