Widzieć conjugation

Conjugate widzieć - to see

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
widzę I see
ty
widzisz you see
on/ona/ono
widzi he/she/it sees
my
widzimy we see
wy
widzicie you all see
oni
widzą they see

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę widzieć I will see
ty
będziesz widzieć you will see
on/ona/ono
będzie widzieć he/she/it will see
my
będziemy widzieć we will see
wy
będziecie widzieć you all will see
oni
będą widzieć they will see

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
widziałem I saw
ty
widziałeś you saw
on
widział he saw
my
widzieliśmy we saw
wy
widzieliście you all saw
oni
widzieli they saw

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
widziałam I saw
ty
widziałaś you saw
ona
widziała she saw
my
widziałyśmy we saw
wy
widziałyście you all saw
oni
widziały they saw

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę widział I will see
ty
będziesz widział you will see
on
będzie widział he will see
my
będziemy widzieli we will see
wy
będziecie widzieli you all will see
oni
będą widzieli they will see

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę widziała I will see
ty
będziesz widziała you will see
ona
będzie widziała she will see
my
będziemy widziały we will see
wy
będziecie widziały you all will see
oni
będą widziały they will see

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
widziałbym I would see
ty
widziałbyś you would see
on
widziałby he would see
my
widzielibyśmy we would see
wy
widzielibyście you all would see
oni
widzieliby they would see

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
widziałabym I would see
ty
widziałabyś you would see
ona
widziałaby she would see
my
widziałybyśmy we would see
wy
widziałybyście you all would see
oni
widziałyby they would see

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
widziałbym był I would have seen
ty
widziałbyś był you would have seen
on
widziałby był he would have seen
my
widzielibyśmy byli we would have seen
wy
widzielibyście byli you all would have seen
oni
widzieliby byli they would have seen

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
widziałabym była I would have seen
ty
widziałabyś była you would have seen
ona
widziałaby była she would have seen
my
widziałybyśmy były we would have seen
wy
widziałybyście były you all would have seen
oni
widziałyby były they would have seen

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
widźyou see!
on/ona/ono
niech widzilet him/her/it see
my
widźmylet's see
wy
widźcieyou all see
oni
niech widząlet them see

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
widzianothere was seen
widziano bythere would be seen

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for widzieć

There is no additional usage information for the verb widzieć.

Examples of widzieć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! Chcę się widzieć z synem!I want to see my son!
! Miło cie znowu widzieć!It's nice to see again.
"Chciałem tylko widzieć cię szczęsliwą."I only want to see you happy.
"Ciebie też dobrze widzieć, Miles".Wait a second. What? "good to see you, too, miles."
"Ciebie też miło widzieć, mały.""Good to see you too, buddy. Good to see you."
! - Nie widzę w niej nic złego.Whoa, dude, I don't see anything wrong with that flag.
! - Nie. Nic nie widzę.I-I don't see anything at all.
! Ale widzę że ubranie już masz czyste!But I can see that your clothes are cleaned up!
! Ledwo je widzę!I can barely see 'em!
! Nic nie widzę!I can't see a thing!
! Nie widzisz, że jestem zajęty?Can't you see I'm busy here?
"Bo widzisz, u nas trzeba biec z całą szybkością, na jaką ty w ogóle możesz się zdobyć, ażeby pozostać w tym samym miejscu. ""Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place."
"Czy nie widzisz tego spieczonego pejzażu?"'Can't you see this parched landscape?
"Czy nie widzisz, moja miła?"Mama, Mama, can't you see?
"Czy tego nie widzisz?"Oh, can 't you see?
"Adam idzie przez kasyno... i widzi mnóstwo ludzi siedzących i coś tam robiących... na przykład grających w ruletkę, pijących trunki i gadających.""Adam walks through the casino... "and sees lots of people sitting around and doing stuff... "like playing roulette and drinking booze and yakking."
"Ale nagle za rogiem widzi inny.""Then he sees another suit.
"Bóg widzi inaczej niż człowiek, czy raczej człowiek patrzy na to co na wierzchu;"god sees not as man sees, "for man looks at the outward appearance;
"Jedyne co ona widzi to idealna młoda dama, sportowiec i świetna uczennica.""But all she sees is the perfect young lady, "the athlete and perfect student.
"Jeżeli widzi kolor zielony, to znaczy, że trajektoria lotu jest właściwa""If he sees the color green, that is, that the trajectory is correct "
" widzimy strażaków, policjantów, i agentów FBI "" you can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents "
"Co widzimy w jego pracach?What we see in the paintings of Feng Tang?
"Im dalej wstecz spoglądamy, tym bardziej widzimy przyszłość.""The farther backward you can look, the farther forward you can see."
"Keegan, widzimy się w środę."Keegan, I'll see you Wednesday.
"Krzywizna Ziemi wyjaśnia, dlaczego widzimy dalej z wysokiego miejsca"."The curvature of the earth explains why we can see further "from higher elevations."
! Nie widzicie, jacy są powolni?Do you not see how slow they're moving?
! Nie widzicie?You don't see it?
"...i jak sami widzicie ten czcigodny budynek należący długo do społeczności miasteczka Southport w dalszym ciągu stoi w ogniu..."As you can see, this venerable building a long time fixture in the Southport community Continues to bum
"Czy nie widzicie, że ktoś schował się w skafandrze kosmicznym?""Can't you see "That somebody hides in the spacesuit ?"
"Jak widzicie, mam władzę nad Ninjami-Zombie.You see... I control Zombie-Ninjas.
! Mówię tylko, że Roger i Philip widzą w niej coś, czego my nie.- I'm just saying that Roger and Philip obviously see something in her that we don't.
"...i widzą striptizera..." "... no wiesz ... zanikają im mechanizmy obronne...""Because when girls come over and they see l'm a male dancer..."
"Dla tych, co widzą, przestaję istnieć."To those who see, I cease to be.
"Pod spodem jest ropa, widzą?"There's oil under this studio, see.
"Są ludzie, którzy widzą rzeczy, takie jakie są i pytają Dlaczego? . Oraz inni, którzy marzą o rzeczach, jakich dotąd nie było i pytają Dlaczego nie?"."There are people that are seeing the things as they are and are wondering "why?" and there are people that are dreaming at things as they never were and they are wondering "why not?"
! - Tak, widziałem!- Yes, I saw it!
"...ale ja tam byłem i wszystko widziałem"."...but l was there and l saw it."
"...witajcie mam na imię Pablo...to te światła...to światła San Francisco wczoraj widziałem taki zespół... nieważne... nigdy nie chodźcie na randkę w ciemno... nie bądźcie tacy zdesperowani nawet jeśli będzie napalona..."...chodź wyjdźmy gdzieś ... zróbmy to...""Hi, my name is Pablo. It's the lights of San Francisco!" I saw some band last night.
"Czarnoksiężnik" to coś, co widziałem już wcześniej, i umieściłem na szczycie naszej listy celów.The wizard is something I saw early on in the Tordrillo, then we put it you know, on the top of our hitlist.
"Cześć, Lazlo, wydałem $30,000 twojej kasy na film, który był dobry gdy go widziałem"Hey, Lazlo, I've spent $30,000 of your money on a film that was fine when I saw it
"Mą duszę spowija mrok." bo widziałeś za mładu kilka nietoperzy?"Oh, my soul's so dark." Because you saw some bats... when you were little?
"Powiedziałeś, że widziałeś Menorah? Dlaczego powiedziałeś Menorah?"Did you say that you saw menorah?
"To Faith". Kiedy ją widziałeś?"Yeah, Faith." When was the last time you saw her?
! Ten się śmierci nie boi, co śmierć widział jak normalną rz ecz .One fears no death who saw death as a regular thing.
" ... powiedział mi, że kiedy to się stało, widział helikopter okrążający budynek. "" ...when it occured, he said that he saw a helicopter circle the building. "
" spowoduj , jeśli on widział mnie być może on zrobiłby miłość zbiórki z mną więc on nie ścignąłby, by zabić mnie moja historia zaczęła się od 7 dni temu tego dnia i był studentem nadal miej dużo dziewczyny wokoło'Cause if he saw me maybe he would fall in love with me so he wouldn't chase to kill me my story started from 7 days ago on that day i was a student still have many girl around
"A" czy nie, i tak musisz się dowiedzieć co Noel widział..."A" or not, you still need to know what Noel saw...
"Bo twierdził, że nigdy nie widział przyczyny, ale słyszał przyczynę".Because he said he never saw the cause but he heard the cause.
" W drugiej Wieży, jedynej, która pozostała, widzieliśmy właśnie rodzaj jakiejś eksplozji i mnóstwo dymu"" We just saw that as well, the second Tower " " the only one that was standing, Tower number one just ah we saw some kind of explosion a lot of smoke come out of the top "
"..widzieliśmy jakiś rodzaj eksplozji.."We saw some kind of explosion.
"Ktoś był tam zawsze, ale nigdy nie widzieliśmy. ""Who was always there, but we never saw."
"Patrzymy" No i potem, zerkaliśmy przez okno, i widzieliśmy dwóch gości odjeżdżających czarnym Lincolnem."Dude, we're looking" Yeah, and then we, like, peeked through the windows, and we saw two dudes drive off in a black Lincoln.
"Wybuch bomby atomowej jest najbliższy wyobrażeniu końca świata... w ostatniej milisekundzie istnienia Ziemi... ostatni ziemianin zobaczy to, co my widzieliśmy dzisiaj.""An atom bomb explosion is the nearest thing to doomsday one could possibly imagine. I'm sure that at the end of the world, in the last millisecond of the Earth's existence, the last man will see what we saw today."
"Wszyscy widzieliście."You all saw him.
- A kiedy ostatni raz go widzieliście?And when was the last time you saw Matthew?
- Ale czego nie pamiętacie, pewnie dlatego, że tego nie widzieliście, to jest to:But what you don't remember... probably because you never saw it... is this:
- Ale nie mówcie nikomu, że je widzieliście.- But don't tell anyone you saw that.
- Chłopaki, wy już to widzieliście.- Nice. - You guys already saw that. - And I just kept it real simple...
" niektórzy ludzie mówią, że widzieli lecący pocisk. "" some people said they thought they saw a missile. "
# W świetle Texasu oni widzieli mnie ##In the lights of Texas they saw me #
- A jeśli widzieli to zaklęcie?- What if they saw the spell?
- Ale widzieli, jak wchodził?But they're sure they saw him come in?
- Bo jeśli ich zauważyłeś, oni też cię widzieli.Why would they, Judge? Because if you saw them, then they saw you.
" Ale ja tam byłam i nie widziałam żadnego samolotu, ani nawet jego szczątków. "" But I was there, and I never saw a plane, or even debris from a plane. "
" Niech raporty i zapisy pozostaną martwe i szczęśliwe, ale dla własnego dobra muszę stłumić to co widziałam, lecz należy pamiętać, że to się stało i, że nie powtórzy się ponownie"."Let the reports and lab records tally "the dead and the lucky. "But for my own sanity, I need to put down what I saw.
"- przeklętą kobietę, widziałam ją całującą go tak delikatnie i Sissela, jej służącego, tego starego głupca, on też tam był.""- that damned woman, I saw her kissing the evil one so tenderly... and Sissel, her servant, that old fool, was also there."
"Blitzed" widziałam trzy razy.I only saw Blitzed three times.
"I..." /Zniszczyć mój umysł, /bym zapomniała, co tam widziałam.And" to destroy my mind so I'd forget what I saw.
"Gdy mnie widziałaś"♪ When you saw me ♪
"Niczego nie widziałaś!""You saw nothing!"
- A ja widziałem tam ciebie. Ty widziałaś mój samochód, ja twoje nogi.You saw my car, I saw your legs.
- A teraz powiedz nam, co widziałaś.Now tell us what you saw. _____
- A to ciało, które widziałaś?- The body you saw in the room?
"Cheerleaderka twierdzi, że widziała, jak jej koleżanka z drużyny... spadła z 15 metrów i zginęła."- Nothing? ! "The cheerleader claims she saw her teammate
"I spojrzała w górę na mnie, "i czułam się tak jakbym spoglądała w lustro, "i widziała moją własną rozpacz.And she looked up at me... and it was as if I was looking in a mirror... and saw my own despair.
"ale to było tym co ona widziała trzaskająca w jej jelicie pięść."but it was what she saw next that slammed her in the gut like a celestial fist.
"ona myśli, że coś widziała"."this is what she thought she saw."
'B' opowiadał jak Manami karmi psa obok basenu. I jak płakała, bo nie dostała króliczka. którego widziała w sklepie.'B' talked about how Manami came by the pool to feed the dog and how he saw her clamouring for the pouch and it not being bought for her.
- A jego śladowe ilości występują w wodzie. Dlatego przez chwilę widziałyśmy z Abbie Abyzou.And there are trace amounts of it in water, which would explain why Abbie and I briefly saw the Abyzou's form back at the Gonda house.
- Ale urosłaś przez ten czas, kiedy się nie widziałyśmy!- Wow! God, you've really grown up since the last time I saw you.
- Dziewczyno, widziałyśmy cię wczoraj twoją dupę.- Girl, we saw your ass last night.
- My ich pierwsze widziałyśmy.- El, we saw them first.
- Tato, widziałyśmy Galveston Flood.- Papa, we saw the Galveston Flood.
- Kiedy ostatni raz się widziałyście?When was the last time you saw Rose? That morning.
- Nie widziałyście tego co ja.- You guys didn't see what I saw.
- Obie widziałyście ten wypadek?I'm sorry. You, uh, you both saw the accident?
- 28 ostatniego miesiąca inne dzieci widziały ją w tej okolicy.Last month 28th, other children saw Melisa near to that area
- Ale oczy, które przeczytały ten podpis zapomną o wszystkim co widziały ...albo ten nóż je wyłupie i rzuci krukom na pożarcie.But the eyes that saw it shall forget that name and all they read. Or this knife will pluck them out and cast them to the crows.
- Co najmniej trzy osoby to widziały.At least three other people saw him do it.
- Nawet nie wiemy, czy nas widziały. Musimy się z nim spotkać, jasne?We do not even know whether they saw us, we need to see him.
- Osoby, które go widziały powinny iść.- The people who saw him should come.
- Nawet gdybym był ślepy, widziałbym ciebie.- If I was blind, I would see you.
Gdybym tylko dowód, że wspierasz wroga, widziałbym cię na szubienicy, jak twój mąż powinien był.And if I had the proof that you were aiding the enemy, I would see you hanged as your husband should have been.
Jakbym mógł zasiąść w niezniszczalnej kapsule widziałbym, jak ciemność ogarnia wszystko.If I'm in my protective capsule watching things happen, I would see the swallow of darkness that starts coming towards us.
Gdybyśmy budowali, widziałbyś go, czyż nie?If we built it you would see it. A house is not a needle.
Lewy... Gdybyś ujrzał Sheeni w Millie widziałbyś... tylko niecną dziewoję, która skrzywia ci gust.Lefty after seeing Sheeni you would look at Millie and you would see no more than a slatternly wench trying to muddy your perception of what a pretty girl should be.
Ale chcę wiedzieć, jak widziałby mnie ktoś niewidomy.I want to know how someone who's blind would see me.
Broyles widziałby coś, czego ja nie widzę.That Broyles would see something I'm not.
Jeśli byłoby tak ciemno, że nikt nie widziałby nic.If it was so dark, noone would see a thing.
McTeague widziałby ją schodząc w dół sali i ona zupełnie byłby skoczony, tylko - robocza jej szczęka tylna i fo...McTeague would see her coming down the hall and she'd be all hopped up, just a-working her jaw back and fo...
Cóż, powinniśmy być tutaj, ale jeśli jesteśmy tutaj, widzielibyśmy ślady.Well, we should be here but if we were here, we would see the marker.
Gdyby byli żywi, widzielibyśmy ich na detektorze.If they were alive, we would see them on the lifesigns detector.
Gdyby nasze oczy były jak lunety, teleskopy były wielkie jak opony ciężarówki i nasz wzrok nie byłby ograniczony na jeden rodzaj światła, taką Mleczną Drogę widzielibyśmy.Now, if our eyes were telescopes, if they were light buckets as big as wagon wheels and our vision was not limited to just one kind of light, then this is the Milky Way we would see.
Jeśli oglądalibyście wiadomości albo czytalibyście gazety, czego oczywiście nie robicie bo zakazał tego sędzia, widzielibyście z jaką przyjemnością media i publika rozwodzą się nad upadkiem Kelly Nolan.If you watch the news or read the papers-- Which, of course, you don't, because the judge said not to. But if you did,you would see... the undeniable, delicious joy... of the media and the public over Kelly Nolan's plight.
I oni widzieliby kearney, lovejoy, quimby, flanders, terwilliger... jedyny powód tam nie są więcej charaktery jest' spowoduj tylko nie mógłbym myśleć z imiona ulic poza szczytem mojej głowy.And they would see kearney, lovejoy, quimby, flanders, terwilliger... The only reason there are not more characters is 'cause I just couldn't think of The names of the streets off the top of my head.
TSOUKALOS: po chwili miejscowa populacja widziałaby wszystkie te szlaki na ziemi.After a while the local population would see all those tracks on the ground.
Założę się, że połowa kraju z chęcią widziałaby cię na stosie, gdyby wiedzieli, co piszesz. Ale masz też przyjaciół. Wszyscy bierzemy udział w tej samej bitwie.I'll bet half the nation would see you burnt at the stake if they knew what you were writing, but you have friends, too, and all of us are fighting the same battle.
- Babsko przy kasie mnie widziało.- The giantess at the cash desk saw me.
- Całe miasto widziało, jak spadacie.- The city saw your ship go down.
- Kilku uczniów widziało go w kostiumie Spidera.Several students saw him in a Spider-Man costume--
-- Jeszcze jedno pytanie -- rzekł. -- Powiadasz pan, że przed śmiercią sir Karola kilku ludzi widziało to zjawisko na łące?"Only one more question, Dr. Mortimer. You say that before Sir Charles Baskerville's death several people saw this apparition upon the moor?"
-4 gliniarzy to widziało.-Four cops saw it.
Carson przeszukuje michael bazy dane to widź jeśli cokolwiek tamten może pomagać nam jest.Carson is searching michael's database to see if there is anything that can help us.
Wszystek prawo, róbmy więcej serie komuś, widź jeśli możemy dostaje wyniki znormalizować małego.All right, let's do one more series, see if we can get the results to normalize a little.
ty idż w lewo, a ty idź w prawo... i nigdy przenigdy nie widźcie juz siebie nawzajem.You go east of the pipeline, you go west of the pipeline... and never ever see one another again.
Od kiedy mówimy o porowatych kościach widźmy ich rolę w deformacjach anatomicznych znanych jako... "Hallux Abducto Valgus" lub jak jeszcze?Since we're talking about the sesamoid bones let's see their role in the deformity anatomically known as Hallux Abducto Valgus, or what? The...?

Questions and answers about widzieć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about widzieć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
rudziećdo
sędziećdo
widniećappear
żydziećdo
Different length:
dowidziećdo
nawidziećdo
odwidziećdo
owidziećdo
uwidziećdo
wiedziećknow
zawidziećdo
zwidziećdo

Other Polish verbs with the meaning see

Verb
dostrzegać
obejrzeć
oglądnąć
spostrzec
ujrzeć
zobaczyć
zoczyć

Do you know these verbs?

VerbTranslation
asekurowaćprotect
doturlaćroll
klepnąćslap
obtracaćdo
osraćdo
przewalićdo
rozstaćdo
ubrzdaćdo
uwypuklaćbring_out
zwałęsaćdo