Uwierzyć conjugation

Conjugate uwierzyć - to believe

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
uwierzę I will believe
ty
uwierzysz you will believe
on/ona/ono
uwierzy he/she/it will believe
my
uwierzymy we will believe
wy
uwierzycie you all will believe
oni
uwierzą they will believe

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
uwierzyłem I believed
ty
uwierzyłeś you believed
on
uwierzył he believed
my
uwierzyliśmy we believed
wy
uwierzyliście you all believed
oni
uwierzyli they believed

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
uwierzyłam I believed
ty
uwierzyłaś you believed
ona
uwierzyła she believed
my
uwierzyłyśmy we believed
wy
uwierzyłyście you all believed
oni
uwierzyły they believed

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
uwierzę I will believe
ty
uwierzysz you will believe
on
uwierzy he will believe
my
uwierzymy we will believe
wy
uwierzycie you all will believe
oni
uwierzą they will believe

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
uwierzę I will believe
ty
uwierzysz you will believe
ona
uwierzy she will believe
my
uwierzymy we will believe
wy
uwierzycie you all will believe
oni
uwierzą they will believe

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
uwierzyłbym I would believe
ty
uwierzyłbyś you would believe
on
uwierzyłby he would believe
my
uwierzylibyśmy we would believe
wy
uwierzylibyście you all would believe
oni
uwierzyliby they would believe

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
uwierzyłabym I would believe
ty
uwierzyłabyś you would believe
ona
uwierzyłaby she would believe
my
uwierzyłybyśmy we would believe
wy
uwierzyłybyście you all would believe
oni
uwierzyłyby they would believe

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
uwierzyłbym był I would have believed
ty
uwierzyłbyś był you would have believed
on
uwierzyłby był he would have believed
my
uwierzylibyśmy byli we would have believed
wy
uwierzylibyście byli you all would have believed
oni
uwierzyliby byli they would have believed

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
uwierzyłabym była I would have believed
ty
uwierzyłabyś była you would have believed
ona
uwierzyłaby była she would have believed
my
uwierzyłybyśmy były we would have believed
wy
uwierzyłybyście były you all would have believed
oni
uwierzyłyby były they would have believed

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
uwierzyou believe!
on/ona/ono
niech uwierzylet him/her/it believe
my
uwierzmylet's believe
wy
uwierzcieyou all believe
oni
niech uwierząlet them believe

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
uwierzonothere was believed
uwierzono bythere would be believed

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for uwierzyć

There is no additional usage information for the verb uwierzyć.

Examples of uwierzyć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! - Musisz mi uwierzyć.- You have to believe me.
"Chcę uwierzyć""l want to believe."
"Drogi Jordan'ie," i mam uwierzyć, że go nie przeczytałeś?" Dear Jordan," and you expect me to believe you didn't read it?
"Jest tak bardzo źle, że kiedy piszę te słowa, nikt nie uwierzy, że jest to prawda.""its condition is so bad That when I write about it, nobody will believe I'm telling the truth."
"W środę o 14:43 czarny pion uwierzy, że jest czarnym królem i spróbuje schwytać..."Wednesday, 2:43 p.m., "a black Pawn will believe he's the black King
"Wkrótce nikt nie uwierzy, że kiedykolwiek istniałeś.""Pretty soon, no one will believe you even existed."
- Adam mi uwierzy.Adam will believe me.
- Bo przeznaczenie uwierzy w ciebie- Because fate will believe in you.
- Ale oni w to uwierzą.- But they will believe you.
- Inni nie uwierzą.No one else will believe I'm innocent.
- Ludzie uwierzą, że to zrobiłeś.- People will believe you've done it.
- A ja ci uwierzyłem...I believed you.
- A ja jej uwierzyłem...- And I believed her,
- Ale... uwierzyłem wam.But... but I believed you.
- I mu uwierzyłem.- And I believed him.
- Ja ci uwierzyłem!I believed you!
! I ty mu uwierzyłeś?And you believed him?
- A Ty nigdy jej nie uwierzyłeś.- And you never believed her.
- A ty im uwierzyłeś?And you believe... you believed them?
- A ty jej uwierzyłeś?And you believed her?
- A ty mu uwierzyłeś.And you believed him.
"Panie, któż uwierzył naszemu głosowi?""Lord, who believed the message we told?
- ... a Wesley w to uwierzył.-...and Wesley believed them.
- A Fale w to uwierzył.- And Fale believed it.
- A Rex mu uwierzył!The cardiologist shared this moronic theory with Rex, and Rex believed him.
- A pan mu uwierzył?- Love. - And you believed him?
- W co nie uwierzyliśmy.- Which we never believed.
-Wiesz, uwierzyliśmy w to.-Look, we believed it.
A my, głupcy, mu uwierzyliśmy.He told us this was his house. Like fools, we believed him.
Adam posiadał fascynującą perspektywę historyczną i mu uwierzyliśmy.And Adam... Had a perspective on history that was compelling,and we believed in him.
Albo kłamstwo, w które uwierzyliśmy.Or a lie we believed.
- A wy mu uwierzyliście.- And you believed him.
-Nikt we mnie nie wierzył w sposób, w jaki Wy uwierzyliście.Nobody's ever really believed in me the way that you two have.
58- uwierzyliście w rzecz niemożliwą.58, you believed in an act that couldn't be done.
Ale uwierzyliście we mnie i daliście mi szansę.But today and at Regionals, the way you guys believed in me and... took a chance with me...
I uwierzyliście mu? Tak.- And you believed him?
"Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli:PREACHER: So Jesus said to the Jews who believed Him,
- A oni mu uwierzyli?And they believed him?
- Bo ci uwierzyli.- Because they believed you.
- I uwierzyli ci?-And they believed you?
- Myślisz, że mieszkańcy mu uwierzyli?Do you think the villagers believed him? No.
- I uwierzyłam tobie.And I believed you.
- Ja mu uwierzyłam.- I believed him.
- Powiedziała, że nie pamięta numeru... i spisze go wdomu, a ja jak idiotka jej uwierzyłam.She told me she couldn't remember her number... and was gonna write home for it, and, like a fool, I believed her.
A co naprawde mnie wkurza to to że ci uwierzyłam.And what really makes me angry is that I believed you.
A ja ci uwierzyłam.And I believed you.
- A ty mi uwierzyłaś.- And you believed me.
- A ty mu uwierzyłaś?And you believed him?
- A ty w to uwierzyłaś?- And you believed that?
- I ty jej uwierzyłaś? - Nie.And you believed her,
- I ty mu uwierzyłaś?And you believed him
! Gdybym nie widziała na własne oczy, to bym nie uwierzyła.If I hadn't seen it with my own two eyes, I wouldn't have ever believed it.
- A ona uwierzyła.Well, she believed you.
- Chyba nie uwierzyła.I don't think she believed me.
- I uwierzyła mu pani?And you believed him?
- I uwierzyła?- And she believed you? - She did.
Był kardynałem z Watykanu, więc od razu mu uwierzyłyśmy.A cardinal from the Vatican. Of course we believed him.
Może wydawało się wam, że coś widzicie. I tak mocno w to uwierzyłyście, że wasza wiara udzieliła się innym.Maybe you and your friends thought that you saw something and you believed in it so much other people began to believe too.
/Kruche serca bliźniaków z przyjemnością /uwierzyły iluzji jego słów... /...aż do teraz.The twins' fragile hearts gladly believed in the illusion of his words... until now.
/Mówi, że mogłaby wyzdrowieć, /gdyby dzieci uwierzyły we wróżki. /Wierzysz w nie?MARY: "She says she thinks she could get well again if children believed in fairies."
Ale myślę, że gdybyśmy widziały, jak będzie wyglądać nasze życie, nigdy byśmy w to nie uwierzyły...But I think if we could have seen What our lives were gonna be, We wouldn't have believed it --
I jak w większości tego typu historiach, nikt inny mu nie wierzył. W tym wypadku, z wyjątkiem dwóch zakonnic, które w 1923 spotkały tego człowieka i uwierzyły tak bardzo w niego i jego marzenie że zainwestowały pieniądze o których posiadaniu nikt nie wiedział.Except in this case for two nuns, who in 1923 met the man and believed so much in him and his dream that they invested money no one knew they had.
Na cześć umysłów Rozjemców, które uwierzyły że możliwe jest stworzenie hybrydy Lewiatana ze statkiem bojowym.Peacekeeper minds who believed, that a Leviathan warship hybrid was possible.
- Dobrze, uwierzę ci.All right, I will believe you on this.
Bo nikt nie uwierzyłby w to.Because no one would believe it.
Król uwierzyłby innemu rycerzowi.The King would believe another knight.
Kto uwierzyłby mi naprzeciw 17-latka?Who would believe me over a 17-year-old boy?
Kto uwierzyłby nam w cokolwiek, po takim odkryciu?Who would believe anything we said after that?
Przepraszam, że czynię sprawę tak publiczną, ale czułem, że tak trzeba ponieważ te osoby i tak znają prawdę, a bez tego nie uwierzylibyście moim słowom.Let me say in advance I'm sorry to make this such a public display, but I felt it was important to do this in front of these people because they already know the truth and because I didn't think that you would believe me otherwise.
Bez dowodu, że jest inaczej, uwierzyliby nam.With no evidence to the contrary, they would believe us.
Dlatego, że ludzie uwierzyliby w to?Was is just because people would believe that I did it?
Gdyby była wolna, uwierzyliby jej i wydali w jej imieniu osąd.If she was a free woman, They would believe her word, And make judgment on her behalf.
Jeśli powiemy, że bylismy w Australii, to wszyscy uwierzyliby.If we said this was Australia everybody would believe us.
Myślisz, że uwierzyliby Layli?Do you think they would believe Layla? She was right there, wasn't she?
Bez tego uwierzyłabym mu we wszystko.God, without this, I would believe anything that he says.
Gdybym tego nie wiedziała, nie uwierzyłabym.Nobody would believe it if it weren't true, you know.
A znając ciebie, uwierzyłabyś mi i spędzilibyśmy idealne popołudnie w kafejce na rogu.I might find you and profess my innocence, and because you are you, you would believe me, and we would pass a perfect afternoon in a corner cafe together.
Myślisz, że Saara uwierzyłaby w coś takiego?You think Saara would believe something like that?
To może być jedyna osoba na świecie, która uwierzyłaby w słowa Swaggera. Spójrz.She's maybe the only person in the entire world that would believe anything that Swagger had to say.
"Ale nie tak, uwierz mi"§ But not like this, believe me §
"Chłopcze, uwierz, że życie to więcej niż tylko suma przeżytych dni.""You have to believe that life is more than the sum of its parts, kiddo. "
"Co my robimy, pomyśl i uwierz w rzeczy jak w wróżby""It makes us all wonder and believe in things like fairies"
"I uwierz mi," "nie masz się czego wstydzić.""And believe me, you have nothing to be ashamed of.
"Kimkolwiek jesteś albo za kogokolwiek się uważasz, uwierz, że jesteś również cichą księżniczką."Whoever you are, whoever you think you are, believe that you're also a silent princess.
- Człowiek na wakacjach, uwierzcie mi, chce się napić i zabulić.- A man's on holiday, - believe me, he wants a drink, he'll pay the price for it.
- Lepiej jej uwierzcie chłopaki.Better believe her, boys.
- Tak, lepiej w to uwierzcie! Dalej, tutaj.Oh, yeah, you'd better believe it!
- To nie było proste, uwierzcie mi.- It wasn't easy, believe me. - Get him up.
- Tylko nam uwierzcie.- It's senior lieutenant. - Just please believe us.
Drugi taki samego Olmec, wiele starożytnych kultur w całym wiekach uwierzyłoLike the Olmec, many ancient cultures throughout the centuries have believed
I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo a do tej kobiety mówili:Many more believed because of his message, and they told the woman.:
I wielu tam w Niego uwierzyło.And many people there believed in him.
Ile uwierzyło, kiedy im to powiedziałeś?And how many believed you when you told them that?
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w NiegoMany who heard Jesus say these things believed in him.

Questions and answers about uwierzyć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about uwierzyć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
dowierzyćdo
powierzyćentrust
wierzyćbelieve
zawierzyćentrust
zwierzyćconfide

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
omierzyćdo
opierzyćfeather
śmierzyćdo
upierzyćdo
uwiercaćdo
uwiercićdo
uwierzaćdo
zmierzyćmeasure
zwierzyćconfide

Other Polish verbs with the meaning believe

Verb
wierzyć

Do you know these verbs?

VerbTranslation
czmeraćdo
fingowaćsimulate
jęczećmoan
lazurowaćdo
nażynaćdo
odpłataćdo
odsiarczaćdo
pomagaćhelp
porastaćovergrow
ubyćleave