Umrzeć conjugation

Conjugate umrzeć - to die

Perfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umrę I will die
ty
umrzesz you will die
on/ona/ono
umrze he/she/it will die
my
umrzemy we will die
wy
umrzecie you all will die
oni
umrą they will die

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umarłem I died
ty
umarłeś you died
on
umarł he died
my
umarliśmy we died
wy
umarliście you all died
oni
umarli they died

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umarłam I died
ty
umarłaś you died
ona
umarła she died
my
umarłyśmy we died
wy
umarłyście you all died
oni
umarły they died

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umrę I will die
ty
umrzesz you will die
on
umrze he will die
my
umrzemy we will die
wy
umrzecie you all will die
oni
umrą they will die

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umrę I will die
ty
umrzesz you will die
ona
umrze she will die
my
umrzemy we will die
wy
umrzecie you all will die
oni
umrą they will die

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umarłbym I would die
ty
umarłbyś you would die
on
umarłby he would die
my
umarlibyśmy we would die
wy
umarlibyście you all would die
oni
umarliby they would die

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umarłabym I would die
ty
umarłabyś you would die
ona
umarłaby she would die
my
umarłybyśmy we would die
wy
umarłybyście you all would die
oni
umarłyby they would die

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umarłbym był I would have died
ty
umarłbyś był you would have died
on
umarłby był he would have died
my
umarlibyśmy byli we would have died
wy
umarlibyście byli you all would have died
oni
umarliby byli they would have died

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
umarłabym była I would have died
ty
umarłabyś była you would have died
ona
umarłaby była she would have died
my
umarłybyśmy były we would have died
wy
umarłybyście były you all would have died
oni
umarłyby były they would have died

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
umrzyjyou die!
on/ona/ono
niech umrzelet him/her/it die
my
umrzyjmylet's die
wy
umrzyjcieyou all die
oni
niech umrąlet them die

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
umartothere was died
umarto bythere would be died

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for umrzeć

There is no additional usage information for the verb umrzeć.

Examples of umrzeć

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! Okay, Nie chce umrzeć.Okay, I don't want to die.
"A jednak nadal nie jestem na tyle odważna, by umrzeć"."And yet, still... still I am not brave enough to die,
"Będziecie chcieli umrzeć.""You are going to want to die."
"Będziesz się do mnie uśmiechać jeśli zdołasz," "nie będzie to łatwe i o tym wiesz," "by żyć, musisz trochę umrzeć""You'II have to smile at me, if you can, it won't be easy, you know, to live, you have to die a IittIe."
"Chcę umrzeć"?"I want to die"?
"Drogi wodzu, widzę, że umrzesz w dniu wielkiego żydowskiego święta""Oh, "Dear leader, I see that you will die on the great Jewish? holiday,
"Jeśli przyjdziesz po to dziecko, umrzesz w możliwie najokrutniejszy sposób.""If you come after this baby you will die in the cruellest manor possible.
"Pamiętaj, że umrzesz"."Remember that you will die."
" spowoduj I nie lubię walczenia walka jest głupia przegrany umrze zwycięzca będzie dostały mszczony nadal umrzyj to nie żartuje, jeśli moja twarz dostała się zraniony'Cause I don't like fighting fighting is stupid loser will die winner will be got revenged still die it's serious if my face got hurt
" student z Whitmore umrze, od teraz "."a Whitmore student will die, starting now."
"... jeśli złapiesz zbyt mocno umrze."If you grab it too tightly, it will die. "
* Będziemy żyli razem * * I umrzemy razem *We will live together, we will die together.
/ustawiłem to tak, że jak zaczniesz kombinować /to umrzecie obie. I to natychmiast.I rigged this so that if you do try to outsmart it both you and Elena will die instantly.
A ty PARK Hae-mi, lepiej byś umarła tutaj... twoi krewni i rodzina... wszyscy umrzecie w tym koszmarze!And you PARK Hae-mi, it'd be better for you to die here now... your family and relatives will die in horror!
A umrzecie w nieszczęściu i bez przebaczenia.And you will die contorted, and you will die unforgiven.
! Ludzie umrą bez tych leków!People will die without that medicine!
"Nie martw się tym, ale jak to spieprzysz, wszyscy umrą.""Don't worry about it, but if you screw this up, everyone will die."
"Niewierni umrą w piekle".The infidel will die in hell.
- Beze mnie smoki umrą.Without me, the dragons will die.
- Małpy umrą czekając na mnie.The monkey will die waiting.
"Prawie umarłem, ale naród wietnamski uratował mi życie..."I almost died, and the Vietnamese people saved my life...
,O, Boże. Wtedy umarłem.But when I passed I heard my mother say, "Oh, my God. " I died.
- Czyli że... umarłem?You lost me? You mean, I, uh, I died?
- Ile miałaś lat, gdy umarłem?How old were you when I died? It's okay.
- Nieważne, jak umarłem.- Well, it doesn't matter how I died.
"I jeszcze umarłeś w święta największa pogańska impreza od zawsze!"And you died on Easter, the biggest pagan ceremony in the history of ever!
(Tomas) Planowaliśmy do get you out, Marko, ale dostaliśmy wiadomość, że umarłeś.(Tomas) We were planning to get you out, Marko, but we got word that you died.
- Cieszę cię, że umarłeś.- I'm glad you died.
- Cześć, Amy. Ale umarłeś.- But you died.
- I omal nie umarłeś.And almost died.
! ♪ Jeden z nich umarł ♪ To wszystko moja wina♪ One of them has died ♪ it's all my fault
"...on by umarł dla niej, a ona dla niego..." - O co tu chodzi?I mean... "And he would've died for her, and she would've died for him." What's that about?
"A potem umarł.""and then I died."
"A trzeci umarł, jeszcze za młodu.""And Toyokumono, the god of the clouds." "The third one died... when he was still young..."
"Ale on umarł".But he died.
- My umarliśmy.- We died.
-Prawie umarliśmy, kiedy to przeczytaliśmy.- We almost died when we read it.
-Prawie umarliśmy. -Wiem.( Panting ) We almost died.
/W ciągu trzech tygodni /nie tylko nie umarliśmy, /ale byliśmy też na pierwszych /stronach wszystkich gazet /pozwalając wielu ludziom uwierzyćIn a mere three weeks, we'd not only not died, but we'd been on the front pages of all the tabloids and led many people to believe again in the existence of angels, or, at least, Jess had.
Ale chodzi nam o to, że umarliśmy.But the point is, we died.
Każdego ranka budzę się z nadzieją, że umarliście we śnie.Every mornin' I wake up praying' that the two of you have died in their sleep.
Nie wiedzieliście... że to ja zbudowałem bunkier z Indonezyjskim Departamentem Obrony. To ja zbudowałem bunkier, w którym umarliście.Becouse what you din't know about me, is I'm a bunker builder with the indonisian defense department as a matter of fact, I built the bunker you just died in.
Obaj umarliście.You two have died.
Podawał wam wolno działający lek, tak aby wyglądało, że umarliście z naturalnych przyczyn.He used a slow-release drug on you and Lyons So it would look like you died of natural causes.
Pozostaje Wam żałować, że nie umarliście we śnie.You can only hope for mercy or wish you had died in your sleep.
- Bo umarli, zanim zdążyli mi powiedzieć.Because they died before they told me.
- Bo umarli.They died.
- Coś w stylu jakbyśmy umarli.-Like we kinda died.
- Jak by tu zacząć? Naprawdę był dla mnie jak ojciec. Moi rodzice umarli kiedy byłem małym dzieckiem... i wtedy on mnie przygarnął.My parents died when I was a little kid... and he took me in.
- Ale ja umarłam. - Albo zemdlałaś.- But I died.
- Jeśli ktoś jest zainteresowany, własnie prawie umarłam.Hold on. In case anyone is interested, I just almost died.
- Omal nie umarłam ze strachu.- I almost died, I was so scared.
- Tak, ponieważ odeszłam i umarłam.They do,because I left,and I died.
- Tutaj też umarłam.- I died here too.
- Powiedziałaś, że już raz umarłaś.You said you'd already died once.
- Przestałem, odkąd umarłaś.- I stopped when you died.
15 lat temu... umarłaś1 5 years ago... you died.
Ale ty umarłaś podczas pobierania.But you died during the download.
Ale umarłaś.But you died.
"A potem umarła.""Then she died."
"Ally-son" Ona, ona umarła."Ally-son. " She, she died.
"Boisz się, że twoja miłość umarła."You fear your love has died."
"Celebration"? Ona leciała w szpitalu, gdy moja matka umarła.It was playing in the hospital when my mom died.
"Diana, umarła i jest to bardzo smutne, nie rozumiałyśmy się"Diana, she died and that's very sad but we didn't get on
Obie prawie umarłyśmy.We both nearly died.
Obydwie umarłyśmy przez pakt.We both died because of the pact.
To się stało, bo niemal umarłyśmy walcząc o wyższe dobro.This mess happened because we almost died fighting for the greater good.
Nie, umarłyście, jak byłyście niemowlakami.No, you died as infants.
- Mówi o tym, jak Stany Zjednoczone umarły, bo staliśmy się słabi.It talks about how the united stated died because we got weak.
- Odpowiedzi umarły wraz z jego laptopem.The answers died with his laptop.
- Rozumiem. - Jego żona i jej córka umarły równocześnie.-His wife and her daughter died at the same time.
- Tak samo jak u major Carter symbionty Goa'uldów umarły i zostały wchłonięte przez nosicieli.- As with Major Carter,... ..the Goa'uld symbiotes died and were absorbed by the host.
/ustalono, że osoby, które niedawno umarły /ożyły i popełniają morderstwaIt has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.
"...umarłbym jako człowiek szczęśliwy.""I would die a happy man." I'm in love.
/i pewnie umarłbym,And I would die
Ale umarłbym, gdybym nigdy nie wrócił do Rosji gdybym więcej nie ujrzałY et I would die if I never returned to Russia if I never again saw
Chciałem tylko, żebyś wiedział, że umarłbym, próbując być tam, w tej uliczce razem z tobą.I just want you all to know that the world could crumble and I would die trying to be in that alley with you all.
Czasami myślę że moje życie zaczęlo się kiedy sie spotkaliśmy. Teraz umarłbym bez Ciebie.Sometimes, I think my life began when I met you and now I would die without you.
Gdybyś został na Jamajce umarłbyś z głodu.If you depended on Jamaica you would die of hunger.
Mogły pęknąć, umarłbyś tragicznie. Co by się stało z drużyną?They could burst and you would die a gruesome death and then where would our team be?
Mówię ci Russ, umarłbyś.I'm telling you, Russ, you would die.
Mówiłeś, że umarłbyś dla niej.You used to tell us how you would die for her.
- Najpierw umarłby.- He would die first.
...umarłby dla niej, nauczyłaby się go kochać....would die for her, she'd learn to love him.
Ale gdybym mogła to zrobić po swojemu to ten człowiek umarłby tak samo jak moja córka.But if I had it my way, this man would die the same way, my daughter died.
Gdybym krzyknął teraz, umarłby pan.If I shouted for you now, you would die.
Inaczej umarlibyśmy.Otherwise, we would die.
Już na samym początku umarlibyście z nudów.You guys would die of boredom the first week.
Gdzie inni umarliby szybko z pragnienia, oni żyją całkiem wygodnie na pustyni.Where any other person would die of thirst in a few days they live quite contentedly in this desert.
Innymi słowy, bez tych kapsułek umarliby ?In other words, without those capsules they would die?
Andy, umarłabym, gdyby coś ci się stało.Andy, I would die if anything happened to you.
Gdyby nie, ja... ja umarłabym.If you didn't I... I would die.
Gdybyś mnie zostawił, umarłabym.If you ever left me, I would die,
Ja na pewno umarłabym za Hailey.I don't know what I would do if something happened to Hailey, but I know I would die for her.
Jeśli te dłonie miałyby mnie zabić umarłabym z radością.Were these hands to kill me I would die happy.
Posłuchaj, beze mnie umarłabyś z nudów.Listen, without me... - ...you would die of boredom.
Gdyby miał choć jedną szarą komórkę, umarłaby z samotności.If the guy had an intelligent thought in his head, it would die of loneliness.
Gdyby zginęła, umarłaby także część mnie.If she would die, A huge part of me would die with her.
Gdybym kiedykolwiek to zrobił, moja mama umarłaby na zawał.If I ever did that, my mom would die of shock.
Jak na ironię, dusza Shirley umarłaby, widząc to miejsce.And in an ironic way, because if Shirley saw this, her soul would die.
Moja przyrodnia siostra Hattie umarłaby, gdyby wiedziała, że tu jestem.My stepsister Hattie would die if she knew I was here.
"Usłyszała plusk w basenie, i wiedziała że ktoś i coś umarło.""She heard the splash from the pool, and she knew that someone and something had died."
- Bo umarło małe dziecko.-'Cause a little kid died.
- Dużo wojowników umarło.- Too many warriors have died.
- Dziecko Lilly umarło na grypę prawda?Lilly child have nevertheless died to influenza?
- Dziecko Susan umarło w inkubatorze.- Susan's baby died in the incubator.
Nora i Richard mogli używać czegoś takiego to może dać dzieciom więcej radości z dzieciństwa i żadne nie umarłoby przy porodzieNora and Richard could use something like that. This might give children a more fun childhood. And no one would die in childbirth.
Wielu ludzi umarłoby, żeby to zobaczyć.Lots of people would die to see this stuff.
" spowoduj I nie lubię walczenia walka jest głupia przegrany umrze zwycięzca będzie dostały mszczony nadal umrzyj to nie żartuje, jeśli moja twarz dostała się zraniony'Cause I don't like fighting fighting is stupid loser will die winner will be got revenged still die it's serious if my face got hurt
"Zobacz Utah, umrzyj."See Utah and die.
"przystosuj się albo umrzyj".adapt or die.
/Więc po prostu umrzyj.So, I'll just die.
/Zaśpiewaj pieśń śmierci i umrzyj, /jak bohater wracający do domu... "Sing your death song And die like a hero going home
Tylko nie umrzyjcie przede mną, dobrze?Just don't die before me, okay?
Wszyscy mężczyźni, umrzyjcie.All men, die.
Żyjcie bez zmartwień, umrzyjcie bez żalu.Live without worries, die without regrets.
Jeśli mamy umrzeć, umrzyjmy razem.If we're going to die, let's die together.
jestemprzygnębiony,umrzyjmy.I'm depressed, let's die.

Questions and answers about umrzeć conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about umrzeć
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
domrzećdo
mrzećdie
namrzećdo
obumrzećdie
odumrzećdo
pomrzećdo
przymrzećdo
wymrzećbecome extinct
zamrzećdo
zaumrzećdo
zemrzećdie

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
burzećdo
durzećdo
gorzećglow
odrzećstrip
oprzećresist
otrzećwipe
sprzećdo
udrzećdo
ujrzećsee
uprzećinsist
utrzećdo
Different length:
obumrzećdie
odumrzećdo
zaumrzećdo

Other Polish verbs with the meaning die

Verb
ginąć
mrzeć
obumrzeć
skonać
umierać
zdechnąć
zdychać
zemrzeć
zginać
zginąć